And Dağları’nda yer alan ve kadın bir avcıya ait olan 9.000 yıllık bir mezar

0
892

Tarihçiler ve bilim insanları yüzlerce yıldır, eski zamanlardaki insan grupları yiyecek ararken erkeklerin avlandığını ve kadınların da yiyecek topladığını düşünüyorlardı ve bunda da büyük oranda hemfikirdiler. Fakat Güney Amerika’nın And Dağları’nda yer alan ve kadın bir avcıya ait olan 9.000 yıllık bir mezar, yeni yürütülen araştırmaya göre farklı bir hikaye ortaya çıkarıyor.

Dün Science Advances bülteninde yayımlanan çalışmanın baş yazarı ve yardımcı insanbilim profesörü olan Randy Haas, “Eski defin uygulamalarında yapılan arkeolojik bir keşif ve analiz, uzun süredir devam eden ‘erkek avcı’ hipotezini tersine çeviriyor” diyor.

“Elde ettiğimiz bulguların, cinsiyetçi işgücü uygulamaları ve eşitsizliği kapsayan çağdaş tartışmalar ışığında özellikle vakitli olduğuna inanıyoruz” diye ekliyor. “Son avcı toplayıcı topluluklardaki emek uygulamaları, yüksek oranda cinsiyetçiydi. Bu durum bazı insanların, maaş veya kıdem gibi şeylerdeki ayrımcı eşitsizliklerin bir şekilde ‘doğal’ olduğuna inanmasına yol açmış olabilir. Fakat cinsel emek ayrımının, türürümüzün derin avcı toplayıcı geçmişinde temelden farklı (muhtemelen daha eşitlikçi) olduğu artık aşikar.”

2018 yılında, Wilamaya Patjxa olarak adlandırılan ve bugün Peru olan yüksek rakımlı bir bölgede yapılan arkeolojik kazılar sırasında araştırmacılar, sivri uçlar ve hayvan işleme aletleriyle beraber bir avlanma takımı içeren eski bir mezar bulmuşlar. Araştırmacıların söylediğine göre insanlara ölümlerinde eşlik eden bu nesneler, onlara hayatlarında da eşlik etme eğilimi gösteriyor. Araştırma takımının Arizona Üniversitesi’nde çalışan kemik inceleme uzmanı (osteolog) James Watson’un bulgularına göre, bu avcının muhtemel kadın olduğuna karar verilmiş. Watson’un yaptığı bu cinsiyet tahmini, Davis California Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı olan Tammy Buonasera ve yardımcı profesör Glendon Parker’in yürüttüğü diş proteini analiziyle daha sonradan doğrulanmış.

Giriş

Son zamanlardaki avcı-toplayıcı topluluklar arasında ezici bir şekilde erkek önyargılı bir davranıştır ( 1 , 2 ). Bu tür gözlemler, bu cinsiyetlendirilmiş davranış kalıbının atalardan kalma olduğunu, görünüşte hamilelik ve çocuk bakımı ile ilgili yaşam öyküsü özelliklerinden kaynaklandığını ve kadınların geçim fırsatlarını kısıtladığını öne sürüyor gibi görünmektedir ( 3 , 4 ). Ancak, bilim insanları çok sayıda emek böyle bölünme az, bizim erken avcı-toplayıcı atalarımızın (arasında tamamen yok ya yapısal olarak farklı telaffuz olurdu teorize var 5 – 13). Büyük oyunu vurgulayan erken geçim ekonomileri, tüm yetenekli bireylerin katılımını teşvik ederdi. İnsan türünde derin evrimsel köklere sahip gibi görünen ( 14 ), anne-babalık, kadınları çocuk bakımı taleplerinden kurtararak avlanmalarına izin verirdi. Derin evrimsel köklere sahip gibi görünen ortak avlanma ( 15), ister büyük hayvanları sürerken ister gönderirken olsun, dişilerin, erkeklerin ve çocukların katkılarını teşvik ederdi. Dahası, zamanın birincil avlanma teknolojisi – atlatl veya mızrak atıcı – büyük oyun avcılığına geniş katılımı teşvik ederdi. Atlatl ile ilişkili riskleri azaltmak için emeği bir araya toplamak ve eti paylaşmak gereklidir.düşük doğruluk ve uzun yeniden yükleme süreleri ( 16 ). Dahası, atlatl kullanımında en yüksek yeterlilik, genç yaşta, potansiyel olarak dişiler üreme yaşına ulaşmadan elde edilebilir ve bu, daha sonra yay ve ok teknolojisi ile yoğunlaşacak olan cinsiyete dayalı bir teknolojik kısıtlamayı ortadan kaldırır ( 17 ). Son olarak, büyük oyun uzmanlaşmasının gerektirdiği yerleşik mobil yaşam tarzı, insan üremesine oldukça elverişlidir ve bu nedenle kadın avcılığı – önceki düşüncenin aksine – merkezi yer arama stratejilerine göre net hareketi azaltır ( 18 ). Bu hipotez, erken avcı-toplayıcı popülasyonları arasındaki yüksek nüfus artış oranları ile tutarlıdır ( 19 ).

Böyle teorik düşünceler rağmen, bazı bilim insanları dişi gömü (ilişkili araçlara atfetmek av işlevselliği konusunda isteksiz olmuştur 20 – 22 ). Paleoindian Gordon Creek cenazesiyle ilgili olarak, Breternitz et al. 23 ), “Gömünün kadın olduğu belirlendiğinden, bir mermi noktası ön kalıbının dahil edilmesini açıklamak zor olmuştur. Bununla birlikte, eser bir bıçak veya kazıyıcı olarak kullanılmışsa, tipik olarak kadınların aletleri, o zaman cenazeye dahil edilmesi daha tutarlı bir ilişki olur. ” Nelson ( 24 ), Toca dos Coqueiros’ta ( 25) kısmen “… yontulmuş taş uçlar ve diğer alet ve pullar şeklinde çıkarılan cenaze törenlerinin varlığı [erkek tahminini] destekler göründüğü gerekçesiyle ….” Bir yandan, böyle bir isteksizlik bir dereceye kadar çağdaş cinsiyet önyargısını ( 20) veya etnografik önyargıyı ( 26 ) yansıtabilir . Öte yandan, cinsiyetlendirilmiş geçim emeğinin etnografik olarak bilgilendirilmiş modelleri, niceliksel fenomenler olarak makul olmaya devam ediyor veya nesnelerin arkeolojik kayıtlarda sahte bir şekilde ilişkilendirilebileceği çoklu yollar verildiğinde ( 27). Amerika’daki erken dönem avcı-toplayıcı popülasyonları arasında cinsiyetlendirilmiş büyük oyun avı uygulamaları sorununu çözmek için, büyük oyun avcılığı ile bağlantılı olarak iki Erken Holosen [8 bin yıl öncesi (ka)] avcı-toplayıcı cenazesinin keşfini rapor ediyoruz gereçler ve bu bulguları Amerika’daki Erken Holosen ve Geç Pleistosen gömü uygulamaları bağlamına yerleştirin.

SONUÇLAR

Wilamaya Patjxa’nın arkeolojik alanı, 2013 yılında, yerel Aymara işbirlikçisi A. Pilco Quispe, Mulla Fasiri’nin doğum topluluğunun yakınında bir eser dağılımı bildirdiğinde kaydedildi. Dağılım 1.6 hektarlık bir alanı kaplar ve güney Peru’nun Puno bölgesinde 16.2 ° güney enleminde, 70.8 ° batı boylamında, 3925 m yükseklikte bulunur. 2018 yılında, Mulla Fasiri topluluğunun üyeleriyle işbirliği içinde, And Dağları’nın iç kesimlerindeki erken insan popülasyonlarının adaptif sürecini anlamak için kazılar başlatıldı. Kazılar 36,5 m 2’yi kapladı ve sonuçta 20.000’den fazla eser, esas olarak dökülmüş taş kalıntıları ve altı kişiyle beş insan gömü çukuru dahil olmak üzere 15 kültürel çukur özelliği keşfedildi ( Şekil 1).). Bireylerden ikisi – Wilamaya Patjxa birey 6 (WMP6) ve WMP1 – Erken Holosen mermi noktaları ile ilişkilendirildi. Diğer mezarların hiçbiri av aletleriyle ilişkilendirilmedi ve ön değerlendirmeler, bu mezarların Holosen ortası tarihlerini gösteriyor.

Şekil 1 Wilamaya Patjxa’nın Coğrafyası.A ) Saha topografyası ve kazı yerleri. UTM, Evrensel Enine Mercator, Kelime Jeodezik Sistemi 1984 (WGS84); topo., topografik kontur. ( B ) Altı kişi dahil beş gömünün yeri. Sadece 1. ve 6. bireyler Erken Holosen yaştadır ve büyük av araçlarıyla ilişkilidir.

Wilamaya Patjxa bireysel 6

Birey 6 (WMP6), alanın merkezine yakın bir mezar çukurunda meydana gelen ve tarımsal pulluk bölgesinin 55 cm aşağısına, zemin yüzeyinin yaklaşık 85 cm altına uzanan yetişkin bir gömülmedir ( Şekil 2, A ve B ). Parçalı bir kafatası, dişler, femoral diyafizlerin bölümleri ve tibia ve fibula parçalarından oluşan osteolojik materyallerin korunması zayıftır. Kişi başı batıya / kuzeybatıya dönük olacak şekilde sol tarafına yarı bükülü bir pozisyonda yerleştirildi. Mezar çukurunun tabanına yirmi dört taş eser bulunmuştur ( Şek. 2C ve şek. S2). 1B tarzındaki altı kulaklı mermi uçları, Erken Arkaik Dönem cenazesinin bazen 11 ile 9 cal arasında olduğunu göstermektedir. ka ( 28). Kemik kolajeninde alınan iki radyokarbon tarihi , günümüzden önce ortalama 8008 ± 16 14 C (BP) veya 8.98 ila 8.73 cal. ka.

Şekil 2 WMP6, kala tarihlenen yerinde av araç setine sahip 17 ila 19 yaşındaki bir kadın. ka.A ) Ortorektifleştirilmiş, coğrafi referanslı fotoğraf. ( B ) İskelet materyallerinin ve ilgili mezar eşyalarının pozisyonlarını gösteren vektör haritası. ( C ) Mermi noktaları (1 ila 7), değiştirilmemiş pullar (8 ila 10), düzeltilmiş pullar (11 ila 13), olası bir sırtlı bıçak (14), küçük resim kazıyıcılar (15 ve 16) dahil olmak üzere mezar çukuru tabanından yerinde bulunan eserler , kazıyıcılar / doğrayıcılar (17 ila 19), perdah taşları (17, 20 ve 21) ve kırmızı aşı boyası yumruları (22 ila 24). Fotoğraf kredisi: Randall Haas, Kaliforniya Üniversitesi, Davis.

Artefaktların yirmi tanesi sıkı bir şekilde yoğunlaşmıştı ve kısmen femoranın hemen yukarısında bir yığın halinde istiflenmişti. Yığılmış eserlerin dibinde, tek yönlü olarak pul pul dökülmüş bir çalışma kenarına sahip büyük bir volkanik nehir kaldırımı vardı. Kaldırımın üzerine yığılmış dört adet 1B tarzı çört mermi noktası, iki çört küçük uç kazıyıcı, iki büyük magmatik kazıyıcı / doğrayıcı, olası bir sırtlı bıçak, iki düzeltilmiş çört yongası, üç değiştirilmemiş çört litik yonga ve bir kırmızı aşı boyası nodülü. Yığılmış eserlerin bitişiğinde, iki küçük, çok yönlü nehir kaldırım taşı ve iki kırmızı aşı boyası nodülü vardı. Büyük nehir arnavut kaldırımı ve küçük kaldırımlardan birinin keskin uçlarında aşı boyası lekesi görülmektedir (şek. S3). Mermi noktalarının, sıyırıcıların uzaysal birlikte oluşması29 ).

Artefakt kümesinin istiflenmesi ve topolojik bütünlüğü, eserlerin muhtemelen deri çanta gibi çabuk bozulan bir konteynere entegre bir araç takımı olarak gömüldüğünü gösteriyor. Kit, Kuhn tarafından temel geometrik ilkelerden ( 30 ) teorize edilen mobil araç setine oldukça benzeyen yontulmuş taş bileşeni de dahil olmak üzere eksiksiz bir büyük oyun tedarik ve işleme araçları paketi içerir . Taş mermi noktaları, büyük oyunu ( 31), sırtlı bıçak ve litik pullardan tarlada giydirme oyunu, kemik iliğini çıkarmak için büyük sıyırıcılar / doğrayıcılar, ayrıntılı deri işleri için küçük kazıyıcılar ve kaldırım taşları ve toprak boyası ile bronz postlar. Alet çantası eserlerine ek olarak, gömü çukuru zemininde tam bir 1B tarzı mermi noktası, mermi noktası orta bölümü, mermi noktası ucu ve düzeltilmiş laminar yonga içeren izole eserler bulundu.

WMP6 için ölüm yaşı diş gelişimine göre 17 ila 19 yıl olarak tahmin edilmektedir ( 32 – 35 ). Halen gelişmekte olan üçüncü azı dişlerinin dışında kalan 14 kalıcı diş tamamen oluşmuş, tıkanmıştır ve bir miktar aşınma sergilemektedir. Femoral diyafizlerin niteliksel olarak zarif doğası, bir dişi bireyle tutarlıdır. Diş minesindeki cinsel olarak dimorfik amelojenin peptitlerinin proteomik analizi ( 36 , 37) bu değerlendirmeyi doğrulamaktadır. Erkek tanı amaçlı AMELY_HUMAN peptidleri tamamen yoktur. Kadın teşhis AMELX_HUMAN peptidler için toplu sinyal yoğunluğu 3.47 x 10 9 ve [= Pr (F) 0.81] bir dişi bireyin gösteren, 336 benzersiz AMELX_HUMAN peptidleri kapsamaktadır (Şekil. S4).

Kemik izotop kimyası ve faunal veriler ayrıca WMP6 birey için avlanmanın önemini göstermektedir. Bir δ 15 mil başına 8.1 ± 0.1 (‰), bir δ N değeri 13 ° C sütun -18.9 ± 0.1 değerine ‰ ve δ 13 ° C p tüm karışık karasal bitki ile tutarlıdır ‰ -12.8 ± 0.1 değerine ve hayvan diyeti (şek. S7). Mezar dolgusundan dört büyük karasal memeli kemik parçası bulundu, bunlardan biri bir taruca ( Hippocamelus antisensis) bel omuru olarak tanımlanabilir.) veya And geyiği (tablo S4). Büyük gövdeli memeli kemiği, 17 deve kuşu (Camelidae), 5 geyik ve 106 belirsiz büyük karasal memeli kemik parçası ve 1 kuş elementi içeren saha topluluğuna hakimdir. Deve ve geyik unsurları muhtemelen endemik türler, sırasıyla vicuña ( Vicugna vicugna ) ve taruca’dan gelmektedir, ancak parçalı kalıntılar daha fazla taksonomik özgüllüğü engellemektedir. Özellik tortusunun yüzdürme işlemine rağmen ne küçük gövdeli memeli ne de balık elementleri geri kazanılamadı.

Bu birey, alçak arazilerden gelen lojistik veya mevsimlik bir ziyaretçinin aksine, yüksek rakımlı arazinin daimi ikametgahı gibi görünüyor. Alanın iç coğrafyası, sakinlerinin en azından mevsimlik yaylacılar olduğunu gösteriyor ( 34 ). Bir δ 18 O MW -16,8 ± 0.2 değeri ‰ kemik bioapatite alınan ‰ (-8 -25 ila eğilimi yüksek irtifa sular, alımı ile tutarlıdır 34 , 38 ). Δ 13 ° C gözlemler yukarıda belirtilen bundan başka, yüksek irtifa ev aralığı (tutarlıdır 34 , 39 ).

Patjxa bireysel 1

Bireysel 1 (WMP1), pulluk bölgesinin 9 cm aşağısında, zemin yüzeyinin yaklaşık 40 cm altında uzanan sığ bir yetişkin gömüsüdür ( Şekil 3 ). Osteolojik kalıntılar esas olarak parçalı kraniyal kemiklerden ve postkraniyal uzun kemiklerden oluşur. Birey, başı doğuya dönük olacak şekilde sol tarafında bükülmüş bir pozisyonda araya girdi. Sağ yarıçapın veya ulnanın proksimal bir parçasının altına ve temas edecek şekilde yontulmuş taş bir mermi noktası yerleştirildi. Artefakt, beyaz çörtünden yapılmış tırtıklı bıçak kenarlarına sahip, büyük, iyi yapılmış saplı bir formdur. Pelvik bölgede ikinci bir mermi noktası – siyah bir volkanik iki nokta formu – konumlandırıldı. Klink ve Aldenderfer ( 28) bu formları sırasıyla 3B ve 3E tipleri olarak sınıflandırırlar, her ikisi de Erken / Orta Holosen, 9 ila 7 cal. ka. Eserlerin ciddi adaklar mı yoksa kazığın bir sonucu mu olduğu belirsizdir. Sağ petröz kısımdan ultra süzülmüş bir kolajen örneğini doğrudan tarihleme girişimi başarısız oldu.

Şekil 3 WMP1, in situ ilişkili mermi noktalarına sahip 25 ila 30 yaşında bir erkek.A ) Ortorektif fotoğraflı harita. ( B ) İskelet malzemelerinin ve eserlerin konumlarını gösteren vektör haritası. ( C ) Siyah magmatik 3E noktası ve beyaz çört 3B noktası içeren yerinde mermi noktaları. Fotoğraf kredisi: Randall Haas, Kaliforniya Üniversitesi, Davis.

Dental aşınma kalıpları, 25 ila 30 yıllık ( 32 – 35 ) bir ölüm yaşını göstermektedir . Güçlü kraniyal ve mandibular özellikler, bir diş minesi parçası üzerinde 368 benzersiz peptid dahil olmak üzere , 6.5 × 10 8 AMELY_HUMAN kümülatif sinyal yoğunluğu ile doğrulanan bir erkek bireyi gösterir [Pr (F) = 0.00] (Şekil S5 ve S6 ). Belirgin linea aspera ile birlikte femoral diyafizlerin önemli ölçüde eğilmesi, oldukça hareketli bir bireyi düşündürür. Kemik biyoapatiti üzerindeki kararlı izotop saptamaları, yüksek derecede hareketliliğe rağmen, bireyin dağlık bölgelerde daimi ikamet ettiğini göstermektedir. 14,5 ± 0,2 ‰ olan δ 18 O MW değeri, yüksek rakımlı yüzey sularının alımı ile tutarlıdır ( 34 ,38 ). −12.1 ± 0.1’likbir δ 13 C ap değeri, yüksek rakımlı bir ev aralığı ( 34 , 39 ) ve bitki ve hayvanlardan oluşan karışık bir diyetletutarlıdır(bkz. Şekil S7). Bununla birlikte, kolajen eksikliği, yapısal bütünlüğün bozulduğunu gösterebilir ve bu da yorumlama konusunda ihtiyat gerektirir. Özellik dolgusunda hayvan kalıntıları yoktu.

Amerika’nın erken avcı mezarları

Erken Holosen yetişkin bir kadın cenazesinin büyük bir av araç takımı ile bağlantılı olarak gözlemlenmesi, WMP6’nın ne ölçüde münferit bir olay veya daha geniş bir davranış modelinin parçası olduğu sorusunu gündeme getiriyor. Amerika’daki Geç Pleistosen ve Erken Holosen gömüleriyle ilgili incelememiz, 107 bölgeden 429 kişinin tanımlanmasına yol açtı (Tablo S6). Bunlardan 18 bölgeden 27 cinsiyetlendirilmiş birey, büyük oyun avlanma araçlarıyla ilişkilendirilmiştir ( Şekil 4 ). WMP6 dahil olmak üzere, 10 bölgedeki bireylerin 11’i kadın olarak belirlendi. WMP1 dahil 15 bölgeden on altı kişi erkek olarak belirlendi.

Şekil 4 Wilamaya Patjxa’nın coğrafyası ve Amerika’nın erken dönem mezarları.Büyük av aletlerinin olduğu (+) ve büyük av araçsız (-) kadın ve erkek mezarları belirtilmiştir. WGS84, Dünya Jeodezik Sistemi 1984.

Örnek, erken büyük oyun avına kadınların katılımının muhtemelen önemsiz olduğu sonucunu garanti etmek için yeterlidir – etnografik avcı-toplayıcılar ve çağdaş toplumlar arasında gözlemlenen iz düzey katılım seviyelerinden daha büyük. Bu istem istatistiksel sağlamlığı 11 kadın avcılar (başarılar), 27 toplam avcılar (çalışma) ve dişi katılımı bazı olasılık, aşağıdaki gibi bir binom dağılımını olasılık çözülmesi ile gösterilebilir s , aşağıdaki gibi,Pr ( 11 ; 27 , p ) = (2711)p11( 1 – p )27 – 11

P = 0,10,20, …% 100 için sonuçlar , ampirik olarak gözlemlenen sayıların, büyük oyun avcılığına ortalama kadınların katılımının% 30’dan az olduğu bir birey popülasyonundan gelme ihtimalinin yüksek olmadığını göstermektedir. Aksine, makul modeller kadın katılımının% 30 ila% 50’si arasında değişiyor, bu da erken büyük oyun avcılığının muhtemelen cinsiyet açısından nötr olduğunu veya neredeyse öyle olduğunu gösteriyor ( Şekil 5 ).

Şekil 5 % 0 ila% 100 dişi büyük oyun avlanma olasılığı verilen 27 avcının rastgele bir örneğinde 11 kadın avcıyı gözlemleme olasılığı.Makul modeller, kadın katılımının% 30 ila% 50’si arasında değişiyor ve bu, büyük oyun avcılığının Geç Pleistosen / Erken Holosen popülasyonları arasında muhtemelen cinsiyetten bağımsız olduğunu veya neredeyse öyle olduğunu gösteriyor.

Ne yazık ki, eser çağrışımının kalitesi, cinsiyet tahmini ve tarih tahmini arkeolojik örnekler arasında farklılık gösteriyor. İki bölgeden yalnızca üç kişi – Upward Sun River’dan iki kişi ve WMP6 birey – (i) büyük oyun av araçlarıyla güvenli stratigrafik ilişki içinde iyi belgelendikleri, (ii) biyomoleküler yöntemler kullanılarak güvenli bir şekilde cinsiyetlendirildikleri, ve (iii) doğrudan kemik kolajeni üzerindeki radyokarbonla tarihlendirildi. Upward Sun River dişileri hem bebektir hem de bu nedenle, kadınları büyük hayvan avıyla ilişkili olarak tanıyan bir şekilde cinsiyetlendirilmiş görünmelerine rağmen, kendi başlarına avcı değillerdi. WMP6, büyük av araçlarıyla birlikte 27 geçici Geç Pleistosen veya Erken Holosen Yeni Dünya bireyinden oluşan bir örnekte büyük avcı cenazesi olarak güvenli bir şekilde tanımlanan tek kişidir.

Ölü gömme işlemi karmaşık ve olumsal olmasına rağmen ( 40 – 42 ), ölümde insanlara eşlik eden nesneler genellikle yaşamlarında onlara eşlik eden nesneler olma eğilimindedir ( 1 , 43). Araştırmacılar genellikle erkek cenazeleriyle ilişkili mermi noktalarının av araçları olduğunu kabul ediyorlar, ancak kadın mezarlarıyla ilişkili mermi noktalarının av araçları olduğunu kabul etmeye daha az istekli oldular. WMP6, cinsiyetlendirilmiş geçim işçiliğinin rakip modellerini değerlendirmek için alışılmadık derecede sağlam bir deneysel test senaryosu sunar. Gömme ile ilişkili mermi noktaları cinayet, avlanma kazası veya stratigrafik karışımdan kaynaklanabilse de, WMP6 topluluğunun topolojik bütünlüğü bu tür yorumları olasılık dışı bırakır. Mermi noktaları bıçak görevi görebilir, ancak WMP6 kitindeki arkalı bıçak ve pulların bu amaca hizmet etmesi daha olası görünüyor. Hataya eğilimli osteolojik cinsiyet belirlemeleri sahte olabilir, ancak osteoloji ve amelogenin protein analizini birleştirmemiz bu tür bir hatayı pek olasılık dışı kılar ( 37). WMP6 cenaze töreninin, erkek egemen bir geçim alanındaki nadir bir dişi avcının örneğini temsil etmesi mümkündür, ancak böyle bir aykırı açıklama, 10 Geç Pleistosen veya Erken Holosen bölgesindeki av aletleriyle bağlantılı olarak 11 kadın cenazesinin gözlemlenmesiyle azalır. Upward Sun River ( 44), Buhl ( 45 ), Gordon Creek ( 23 ), Ashworth Rockshelter ( 46 ), Sloan ( 47 ), Icehouse Bottom ( 48 ), Windover ( 49 ), Telarmachay ( 50 ), Wilamaya dahil Amerika Patjxa ve Arroyo Seco 2 ( 51). Bu sonuçlar, Amerika’daki erken nüfuslar arasında görece farklılaşmamış geçimlik emek modeliyle tutarlıdır.

Bununla birlikte, avcı-toplayıcı etnografyası ve çağdaş avcılık pratikleri, geçimlik emeğin nihayetinde cinsiyet çizgileri boyunca farklılaştığını, kadınların toplayıcı veya işleyici rolünü ve erkeklerin avcı olarak rol aldığını açıkça ortaya koymaktadır ( 1 – 4 , 6 ). Kentucky’deki Indian Knoll bölgesindeki Orta Holosen kadınları ve erkekleri, 17:63 oranında atlatllarla gömülmüşlerdi, bu da büyük oyun avcılığının o zamanlar erkek önyargılı bir aktivite olduğunu gösteriyor ( 21 ). Mermi noktaları dahil olmak üzere iki yüzeyli yüzeyin yüzde otuzu, güney Kaliforniya’daki yedi bölgeden 44 Geç Holosen gömü örneğinde dişilerle ilişkilidir ( 52). Benzer bir yörünge, Orta Paleolitik Neandertaller arasında et ağırlıklı diyetlerin ve bitki işleme veya deri işleme araçlarının yokluğunun cinsel olarak farklılaştırılmış işgücü uygulamaları potansiyelini en aza indirdiği Avrupa Paleolitik’te de gözlemlenebilir ( 5 , 53 , 54 ). Üst Paleolitik dönemde ekonomiler, iş bölümü için yeni bağlamlar yaratan özel giysi ve post çadırların fabrikada işlenmesine ve üretimine artan vurgu ile 48 yıldan sonra çeşitlendi. Bu tür farklılaştırılmış emek uygulamalarının, açıkça farklılaşmamış olanlardan ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı, daha fazla araştırmayı gerektirir. Mezar birliklerinin av aletleri ve öğütme taşı eserleriyle karşılaştırmalı analizi ( 55) diğer zamanlarda ve yerlerde avcı-toplayıcı toplumlar arasında iş bölümünün nasıl geliştiğini anlamak açısından özellikle değerli olacaktır.

Bilim adamları, türümüzün evrimsel geçmişinde çağdaş cinsiyet davranışının ne ölçüde var olduğunu anlamakla uzun süredir uğraşıyorlar. Bir dizi çalışma, modern cinsiyet yapılarının genellikle geçmişleri yansıtmadığı iddiasını desteklemektedir ( 7 – 10 , 12 , 13 , 56 ). Dyble vd. 57 ), etnografik avcı-toplayıcı toplumlarda hem kadınların hem de erkeklerin ikamet kararlarını yönettiğini göstermektedir. Bir Viking kadın savaşçısının keşfi, geçmiş cinsiyet rolleriyle ilgili eleştirel olmayan varsayımları daha da vurgulamaktadır ( 58). Teorik içgörüler, erken dönem avcı-toplayıcı toplulukların yaşadığı ekolojik koşulların, hem dişilerin hem de erkeklerin geniş katılımıyla büyük avcılık ekonomilerini tercih edeceğini öne sürüyor. Bu tür modeller, görünüşte paradoksal araç ilişkilerini kültürel veya etnografik önyargılara indirgeyen epistemolojik eleştirilerle uyumludur. WMP6 ve erken avcı-toplayıcı gömüleriyle ilgili önceki arkeolojik gözlemlerin toplamı, bu hipotezi destekleyerek, Amerika’daki erken dönem dişilerin büyük oyun avcıları olduğunu ortaya koyuyor.

MALZEMELER VE YÖNTEMLER

Wilamaya Patjxa’daki kültürel özellikleri keşfetmek ve kazmak için standart yüzey keşif ve el kazı teknikleri kullanıldı. Mezarlar doğal birimlerde kazıldı ve yerinde eserlerin topolojik bütünlüğünü korumak için maruz bırakıldı. Gömme durumunu ve yapısını belgelemek için karasal fotogrametri kullanıldı. Bireylerin yaşı ve cinsiyeti standart osteolojik ( 32 , 59 ) ve diş minesi protein yöntemleri ( 36 , 37 ) kullanılarak tahmin edildi . Yontma taş eserler görsel olarak fonksiyonel formlara göre sınıflandırıldı ( 60 ) ve mermi noktaları bölgesel tipolojiye göre sınıflandırıldı ( 28). Kronometrik atama, 2013 Güney Yarımküre kalibrasyon eğrisini uygulayan hızlandırıcı kütle spektrometresi ile insan kemik kollajeninin artefakt serisine ve radyokarbon tarihlemesine dayanmaktadır ( 61 ). Faunal kalıntılar, su yüzdürme ve 1 mm ağ ile kuru eleme kullanılarak özellik dolgusundan geri kazanıldı. Pulluk bölgesi çökeltisi, 6 mm’lik ağ gözünden elendi. Faunal taksonlar, görünür morfoloji ve referans koleksiyonlarla karşılaştırmaya dayalı olarak tanımlandı. Ek analitik ayrıntılar Ek Malzemelerde sunulmuştur.

Mezar meta-analizi, WMP6 cenazesinin Amerika’daki erken gömü bağlamlarında kadınlarla ilişkili av araçlarının nadir veya yaygın bir örneğini temsil etme derecesini değerlendirmek için tasarlanmıştır. Burada pre – 8 ka olarak tanımlanan Geç Pleistosen veya Erken Holosen dönemine tarihlenen mezarları belirlemek için Kuzey ve Güney Amerika genelindeki erken mezar uygulamalarının bölgesel incelemelerine başvurulur. Mümkün olduğunda, cinsiyet tahminlerini ve mermi noktaları veya atlatl dahil olmak üzere büyük av araçlarının varlığı veya yokluğunu kaydetmek için birincil referanslara başvurulur.parçalar. Tüm tarihler, cinsiyet ve araç ilişkilendirmeleri güvenli veya geçici olarak değerlendirilir. Elde edilen veriler, avlanma araçları olan ve olmayan erken dönem kadın ve erkek mezarlarının oranlarını belirlemek için tablo haline getirilmiştir. Acil durum tablosu, binom olasılık analizi kullanılarak% 0 ila% 100 kadın katılımı arasında değişen cinsel iş bölümü modellerine karşı test edilir. Analiz, tarih, cinsiyet ve alet ilişkilerinin güvenli ve geçici değerlendirmelerinin olası tüm kombinasyonları için tekrarlanır. Analitik prosedürler, hata analizi ve ham veriler Ek Malzemelerde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here