Asırlar boyunca onurlandırılan kadın: II. Arsinoe

0
494

 Mısır tarihinde aydın ve renkli kişiliği ile tanınan II. Arsinoe, halk tarafından asırlarca saygı görür ve onurlandırılır.  Milattan önce 316 yılında I. Ptolemy’in kızı olarak dünyaya gelen II. Arsinoe, henüz 16 yaşındayken, Trakya Kralı Lysimachus ile evlendirilir. Kralın ani ölümü üzerine yıllarca sürecek bir iktidar mücadelesinin içerisinde yer alan Arsinoe’nin hikayesini kaleme aldık.  

Mısır tahtında yer edinir 

Kralın ölmesi ardından II. Arsinoe’ye, Makedonya Kralı Ptolemy Keraunos tarafından “Benimle evlenirsen, Trakya krallığını da sen yönetirsin” diye bir teklif götürülür. Bu teklifi kabul eden II. Arsinoe, sonradan bu teklifin aslında bir komplo olduğunu anlar. Ptolemy’in amacı II. Arsinoe’nin üç erkek çocuğunu katletmektir. Ancak II. Arsinoe, iki çocuğunun katledilmesi üzerine bu evliliği sonlandırır. Ardından Mısır’a giden II. Arsinoe, orada öz kardeşi II. Ptolemy’in yanına yerleşir. II. Arsinoe’nin kızı I. Arsinoe ile evli olan II. Ptolemy, I. Arsinoe’yi kendisine karşı suikast komplosu hazırladığı iddiası ile Yukarı Mısır’a sürgün eder. Böylece II. Ptolemy ile evlenen kardeşi II. Arsinoe, kardeşinin yanında tahtta boş kalan yere oturur ve krallığın ortağı olur. Bu dönemde II. Arsinoe adına sikkeler yapılır, çok geçmeden kendi kültürünü kurarak ilahe mertebesine yükselir. 

Aydın bir kişilik 

Yazılı kaynaklar, Arsinoe’yi çok geniş siyasi nüfuzu olan ve iktidar hırsıyla yanıp tutuşan bir şahsiyet olarak gösterir. Kimi kaynaklar da Arsinoe’yi halkı tarafından çok sevilen, diplomaside son derece kabiliyetli, olimpiyat oyunlarına katılmış, İskenderiye Kütüphanesi’ni genişletmiş renkli ve aydın bir kişilik olarak sunar. Ancak bu kaynakların hiçbirinde statüsü bir firavununkine denk gösterilmez.  

Asırlarca saygı gösterilir ve onurlandırılır 

Yaşadığı çağda Arsinoe’ye tanrıça İsis ve Hathor kadar büyük önem atfedilir ve ölümünden 200 yıl sonra, aynı tacı taşıyan Kleopatra, ülkeye hükmederken de Mısır hala Arsinoe’ye saygı gösterir ve onurlandırır.  Bugünkü Fayyum olmak üzere birçok şehir ve o şehirlerin caddeleri Arsinoe’nin adını taşır. Ta ki, zaman içinde her biri Arapça isimler alıncaya kadar.  

Varlığına birçok anlam yüklenir 

Son yapılan araştırmalarda, Arsinoe’nin tacından yola çıkılarak, Mısır tarihindeki mevcudiyetine başka anlamlar yüklenir. Arsinoe’nin diğer kraliçelere göre daha üst makamda olduğunu gösterdiği ileri sürülen tacın nerede olduğu bilinmiyor. Arsinoe, yüksek rahibe sıfatıyla kendisini tanrı Amon’un eşi ilan eden nadir kadınlardan biridir. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here