Demokratik mücadele süreklileşmelidir

0
49

Arjîn PÊŞENG

Dünyaya hükmeden kapitalizm insanlığından taşına toprağına kadar canavar bir tanrı rolünde toplumsallığı girdaba sürüklemeye tüm hızıyla devam etmektedir. Ulaşılmaz bir tanrı, toplumun makrosundan mikrosuna kadar her alanına yerleştirdiği tanrıcıklarla insanlığı sömürmekte, insanlığın alın teri kan revan içinde soluğunu keserken, kapital sistem mensupları bu alın terlerinden oluşan okyanuslarda refah içerisinde hayatlarını sürdürmektedirler. Emeğinin hakkını arayanlar her türlü insanlık dışı muameleyle yüz yüze kalmakta, sosyalist bir toplum gelişmesin diye toplumdan tecrit edilmekte, gerekirse idam etmekte yapamıyorsa terörist suçlamaları ile kamuoyu gözünde katil imajı yaratmaktadır.

Toplumsallık insana özgüdür ve insanlık var oldukça sosyalizmin mücadele tarihi devam edecektir. Emekçiler, ezilenler, sömürülenler dayanışma, örgütlenme ile mücadelelerini sürdürecektir. Zaten kapitalizmin bunca tekleştirme politikalarına rağmen insanlığı toplumsallıktan koparamaması demokratik bir toplumun kavgasının verileceğinin kanıtıdır. İdrak edemiyorsa kafasına vura vura idrak ettirilmeli ki bunun yolu da bütünlüklü bir mücadeleden geçmektedir. Tekçi zihniyete karşı her ırktan, her ulustan her dinden olan insanların demokratik bir toplum için yumruklarında biriken kin, öfke 1 Mayıs direnişinde hakikat yolunda kapital sistemin bağrında patladı.

Çıkarcı, statükocu, tahakkümcü güçlerden medet ummak kendini gönüllü bir şekilde musalla taşına yatırmaktır ki tahakkümcü güçler insanlığı musalla taşına dahi layık görmüyor. Faili meçhul cinayetlerden, sömürge savaşlarında yaşanan insan katliamları, doğal afetlerde ortaya atılan cenazeler korku psikolojisini en üst seviyede tutmak için hiçbir gizleme gereği duymadan kamuoyunda açık bir şekilde paylaşmaktadır. Yaşanan sessizliğe karşı fırsattan istifade diyerek kendi çıkarlarını sonsuza dek sürdürmek pahasına elinden geleni ardına koymamaktadır.

Önder Apo mücadeleye başladığı ilk günden itibaren demokratik bir toplumu savundu, Kürdistan ve Kürt halkının sömürülmesinden yola çıkarak derin kapital sistem çözümlemeleri ile bütün insanlığın sömürgeye maruz kaldığını ortaya koydu. tanrıların tek tek maskelerini al aşağı etti ve istenmeyen adam olarak kapital sistem tarafından kamuoyu gözünde terörist ya da çocuk katili gibi çirkinin ötesinde bir algı oluşturularak toplumsallık için yaratımlarının önü alınmaya çalışıldı fakat Önder Apo’nun İmralı’da kapital sisteme karşı verdiği mücadele, kendini kapital sisteme teslim etmekten öte İmralı’yı kendi şahsında Kürt halkı ve insanlık için yeniden doğuş alanına dönüştürdü ve ortaya koyduğu paradigma ile kapitalizmi esarete sürükledi. Demokratik toplum kavgası veren halklar Önder Apo’nun İmralı’da kapital sisteme karşı verdiği mücadeleyi sahiplendi, 1 Mayıs’ta Önder Apo’nun fiziki özgürlüğünü haykırdı. Önder Apo’nun fiziki özgürlüğü demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü bir toplumun kapital sistemin zincirlerini söküp atması, kölelik pragmaları ile kapital zihniyetin parçalanmasıdır.

Tahakkümünü sürdürmeye çalışan AKP hükümeti başta Kürdistan olmak üzere Türkiye genelinde itibarsız bir konumu yaşamaktadır. Buna rağmen zor aygıtını kullanarak tahakkümünü sürdürmeye çalışacaktır. Bugüne kadar sessizlikten doğan fırsattan istifade politikasını halk olarak lehimize çevirmemizin zamanıdır. 1 Mayıs’ta sosyalist bir toplum için emeğinin hakkını arayarak şehadete ulaşan şehitlerin cellatlarından ve Türkiye halklarını her koşulda ölüme terk eden faşist şef Erdoğan ve rejiminden hesap soran halk mücadelesini sürdürmeli, demokratik mücadele süreklileşmelidir.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here