Gerillalar: Cansız, Doğan ve Şaylemez’in takipçisi olacağız

0
632

HPG ve YJA-Star gerillaları 9 Ocak 2013’te Paris’te katledilen PKK kurucularından Sakine Cansız (Sara), KNK Paris Temsilcisi Fidan Doğan (Rojbin) ve Gençlik Hareketi üyesi Leyla Şaylemez’in (Ronahi) mücadelelerinin takipçisi olduklarını belirtti.

YJA-STAR gerillası Çavrê Güler: Öncelikle Sara arkadaşın Dersimli Kürt bir kadın devrimci olarak PKK’nin 1. Kongresi’nden sonra yakalanması ve Diyarbakır zindanındaki tarihi direnişi bizlere miras olmuştur. Onun şahsında aslında özgür Kürt kadınını esir almak istediler. Dersim soykırımından geriye kalanları da bir açıdan Sara arkadaşın şahsında yok etmek istediler. Çünkü Sara arkadaş Zarifelerin, Besêlerin takipçisiydi. Tarihte yaşanan acıların intikamını alma duruşu Önder Apo’nun fikirleri ile onda muazzam bir mücadele kişiliği ortaya çıkardı.

Önder Apo sürekli; ‘Ben özgür Kürt kadının eliyle özgür bir toplum yaratmayı esas alıyorum’ diyor. Tabi Önder Apo’nun bu söylediklerini ilk andan itibaren anlama kavuşturan ve kendinde bunu esas alıp toplumsal öncülüğünü de yapanlardan biri heval Sara olmuştur. Heval Sara bir kişiydi ama mücadelesiyle bir toplum haline geldi. Sara arkadaşın duruşu sadece Kürt toplumu içerisinde değil aynı zamanda diğer halklar nezdinde de büyük yankı uyandırdı. Avrupa sahasında çok önemli çalışmalar yürütmekle birlikte PKK içerisindeki tasfiyeci eğilimlerle de büyük bir savaş yürüttü. Yani yaşamı boyunca hegemon güçlere, devrim düşmanlarına karşı amansız bir mücadelenin sahibi oldu. Bugün halk heval Sara’nın duruşuyla bağlanmış durumdadır.

YJA-Star gerillası Nazlıcan Rêdur: İlk baştan itibaren öncülük yapan ve devrim saflarından yerini alanlardan birisi de heval Sara’ydı. Aynı zamanda devrimi hakikatine kendisini adayarak Önder Apo’nun felsefesine kendisini adayanların başında geliyordu heval Sara. Bununla birlikte Şehit Sara özgür kadın duruşunun en büyük örneklerindendi…

Düşman Dersim kadınlarını tümden yok etmek istedi ama heval Sara mücadelesiyle düşmanın heveslerini kursağında bıraktı. Faşist Türk devleti Diyarbakır zindanında heval Sara şahsında Kürt kadınlarını sindirmek için elinden geleni esirgemedi. Ama heval Sara bütün o kirli sindirme politikalarına karşı mücadelesinden ödün vermedi.

Bugün baktığımızda Cizre’den tutunda Rojava’ya ve tüm Ortadoğu’ya kadar binlerce kadın heval Sara’nın takipçisi olmuşlardır.

Heval Ronahi ve Heval Rojbin de büyük emeklerin sahibi olan yoldaşlarımızdı…

HPG gerillası Baran İntikam: 3 kadın devrimcinin şehit edildikleri 2013 yılında TC devleti gerçek anlamda bir tıkanma yaşanmaktaydı. Bir taraftan Önder Apo ile görüşmeler yapmaya başladılar diğer taraftan da böylesi şehadetlerle hareketimizin öncülerini hedef almak istediler. Bu anlamda öncülerimizden olan Sara arkadaş ile Ronahi ve Rojbin arkadaşları hedef aldılar.

Sara arkadaş Avrupa’daki Kürt toplumu içerisinde ileri düzeyde bir örgütlenme çalışması yürütmekteydi ve bu durum onlar için bir tehlikeydi. Yine Rojbin arkadaş da Avrupa halkları içerisinde mükemmel bir diplomasi çalışması yürütmekteydi ve bu açıdan özürlük mücadelesine büyük katkılar sağlıyordu, bu durumu da kendileri için bir tehlike olarak görmekteydiler.

Ronahi arkadaş ise gençlik çalışmalarında büyük bir rol oynamakta ve sistemin yozlaştırma politikasına karşı gençlerin bilinçlenmesi ve mücadele etmesi konusunda büyük emekler harcamaktaydı. Sonuçta yıllardır yapamadıklarını bir kez daha bu 3 kadın devrimci şahsında yapmak istediler. Bundan dolayı bu arkadaşlar hedef alındılar ve 3 kadın devrimci yoldaşımızın üzerinde kirli bir komplo yürüttüler.

Bu arkadaşlarımızı hedef alarak aslında 1999 yılında Önder Apo üzerinde uyguladıkları uluslararası komployu devam ettirmek istediler. Bu kirli komplo ile bir taraftan Önderliğimizin elini güçsüzleştirmek isterlerken, diğer taraftan özgürlük hareketinin öncü kadroları imha etmeyi amaçladılar…

Bugün binlerce genç kadın isimlerini Sara, Ronahi ve Rojbin koydular. Bizler HPG ve YJA-Star gerillaları olarak 3 kadın devrimci yoldaşımızın bıraktıkları direniş mirasına cevap olabilmek için Önder Apo’nun felsefesiyle daha çok derinleşeceğiz ve sürece daha fazla cevap olacağız.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here