HPG, 2016’da şehit düşen 6 gerilanın kimlik bilgilerini açıkladı

0
146

Medya Savunma Alanları’nda 2016’da şehit düşen 6 gerillanın kimliklerini açıklayan HPG, “fedaice ördükleri direnişi zaferle taçlandıracağımızın sözünü bir kez daha veriyoruz” dedi.

HPG Basın İrtibat Merkezi, şehit gerillalara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Sömürgeci Türk devleti halkımıza yönelik sürdürdüğü soykırım siyasetini Çöktürme Planı ile sonuca ulaştırıp halkımızı katliamlardan geçirmek istemiştir. Bunun için 2015 yılından itibaren halkımızın öncü gücü olan Kurdistan Özgürlük Gerillasına karşı aralıksız bir şekilde saldırı geliştirmiştir. Bu saldırılara karşı özgürlük gerillalarımız bulundukları her yerde bu soykırımcı düşmana karşı tarihte eşine az rastlanır bir direniş sergilemiştir. Bakûrê Kurdistan’dan Medya Savunma Alanları’na kadar büyük bir direnişin içerisinde olan Kurdistan Özgürlük Gerillaları daha bu saldırıların başındaki fedaice duruşlarıyla düşmanın bu soykırım siyasetini boşa çıkaracaklarını göstermiştir. Bu süreçte birçok yoldaşımız fedaice düşman saldırılarına karşı durarak işgalci Türk ordusuna tarihinin en ağır kayıplarını verdirmiştir. Mervan, Partîzan, Şervan, Rizgar, Şerger ve Cotkar yoldaşlarımız da bu destansı direnişe Medya Savunma Alanları’nda dahil olmuş ve düşmana karşı geliştirilen birçok eylemde yer alarak militanlık görevlerini başarı ile yerine getirmiştir. Önder Apo ve şehitlerimizin özgürlük çizgisine olan sonsuz güven ve bağlılıklarıyla örnek birer militan olan bu değerli yoldaşlarımızı şehadet yıldönümlerinde bir kez daha saygı ve minnetle anıyor, fedaice ördükleri direnişi zaferle taçlandıracağımızın sözünü bir kez daha veriyoruz.

Şehadete ulaşan yoldaşlarımızın kimlik bilgileri şöyledir:

Kod Adı: Mervan Xaçort
Adı Soyadı: Kadircan Aşan
Doğum Yeri: Wan
Anne – Baba Adı: Zeynep – Suat
Şehadet Tarihi ve Yeri: 2016 / Medya Savunma Alanları
Kod Adı: Partîzan Sarya Gul
Adı Soyadı: Faruk Tatlı
Doğum Yeri: Amed
Anne – Baba Adı: Meral – Tarık
Şehadet Tarihi ve Yeri: 2016 / Medya Savunma Alanları
Kod Adı: Şervan Egîd
Adı Soyadı: İnan Kızılyol
Doğum Yeri: Bêdlîs
Anne – Baba Adı: Suzan – Ebubekir
Şehadet Tarihi ve Yeri: 2016 / Medya Savunma Alanları
Kod Adı: Rizgar Şirnex
Adı Soyadı: Hüseyin Belge
Doğum Yeri: Şirnex
Anne – Baba Adı: Hatice – Celal
Şehadet Tarihi ve Yeri: 2016 / Medya Savunma Alanları
Kod Adı: Şerger Çiya
Adı Soyadı: Ramazan Derici
Doğum Yeri: Mûş
Anne – Baba Adı: Gülistan – Fesih
Şehadet Tarihi ve Yeri: 2016 / Medya Savunma Alanları
Kod Adı: Cotkar Amed
Adı Soyadı: Şeyhmus Altundal
Doğum Yeri: Amed
Anne – Baba Adı: Yaşar – Osman
Şehadet Tarihi ve Yeri: 2016 / Medya Savunma Alanları

MERVAN XAÇORT

Yurtsever, emekçi ve değerlerine bağlı bir ailede dünyaya gelen Mervan yoldaşımız, Kurdistan Özgürlük Hareketine katılımları olan ve soykırımcı Türk devletine karşı mücadeleden hiçbir zaman vazgeçmeyen bir çevrede mücadele ruhuyla büyümüştür. Soykırımcı Türk devletinin halkımıza uyguladığı baskılara bizzat şahitlik etmiş ve aynı baskılara maruz kalmıştır. İşgalcilere karşı mücadele etmek ve halkımıza yapılan zulme karşı sessiz kalmamak için, bu halkın evladı olarak mücadeledeki sorumluluğunu bilince çıkararak çalışmalara katılmıştır. Bir süre legal alanda ve gençlik çalışmalarında yer alarak, soykırımcı düşmanın gençlerimize dayattığı asimilasyon ve mücadeleden koparma uygulamalarına karşı kendisini bilinçlendirmiş ve direniş saflarına yönlendirmiştir. Gençlik enerjisiyle dolu olan, mücadele coşkusuyla etrafını hareketlendiren ve emekçi kişiliğiyle gittiği her ortamı kendisiyle mücadeleye sevk eden bir militan özelliğine sahip olmuştur. Gençlik çalışmalarını büyük bir başarıyla sürdüren Mervan yoldaşımız, faşist Türk devletinin baskıları sonucu bir süre tutuklu kalmıştır. Serbest bırakıldıktan sonra işgalciler olan öfkesi daha da büyüyen Mervan yoldaşımız 2014 yılında gerilla saflarına katılmıştır.

Mervan yoldaşımız emekçi bir ortamda büyümüştür. Emekle var olmayı yaşam tarzı edinmiş bir kişiliğe sahip olmuştur. Böylece gerilla yaşamına kısa bir sürede adapte olmuş ve temel eğitimler sonucu büyük ilerleme kaydetmiştir. Önder Apo’nun ideolojisini kavramaya çalışmış. Kavradığı oranda yaşamda özümsemiştir. Mervan yoldaşımız sorgulamalarını Önder Apo’yu nasıl daha iyi anlarım ve yaşamsallaştırırım temelinde gerçekleştirmiştir. Enerjik, pratikçi ve girişken tarzıyla gözü pek bir militan olmuştur. Zagroslarda direniş saflarına katılma ısrarı ve gösterdiği emsalsiz çabayla örnek bir fedai militan duruşu sergilemiştir. Üstlendiği tüm görev ve sorumlulukları büyük bir disiplin ve ciddiyetle yerine getirmiştir. Mervan yoldaşımızın mücadele azmi ve fedai duruşu her zaman biz yoldaşlarına ilham kaynağı olacak ve kahramanlarımızın anılarını yaşatmak mücadele gerekçemiz olacaktır.

PARTÎZAN SARYA GUL 

Kurdistan’ın direniş kenti olan Amed, tarihte nasıl direnişlere imza atmışsa günümüzde de bu direniş kültürünü devam ettirmektedir. Partîzan yoldaşımız da bu direniş kentinde yurtsever bir ailede doğmuş ve büyümüştür. İşgalci, faşist Türk devletinin Kürt halkı üzerinde geliştirdiği soykırım ve asimilasyon politikalarını yakından görmüş hatta birçok defa kendisi de buna maruz kalmıştır. Devlet tarafından özellikle Kürt gençlerinin her türlü kirliliğe nasıl bulaştırıldığını fark etmiş, sırf özgürlük mücadelesine katılmalarının engellenmesi için kendisinden ve halkından nasıl kopartıldığını anlamıştır. Girdiği zindanda Önder Apo’yu ve Hareketimizi daha da yakından tanımıştır. Zindan sürecinde çelişkilerine, sorgulamalarına ve nasıl mücadele edilmesi gerektiğinin cevaplarını bulmuştur. Sistemden tamamıyla kopmadan, mücadele olanaklarının eksikliğini fark etmiştir. Zindan tarihinde kahramanca direnişlerin ne şartlarda gerçekleştiğini öğrenmiş ve zindandan çıktıktan sonra PKK saflarına katılma kararı almıştır.

Kurdistan dağlarında özgürlüğün tadını alan Partîzan yoldaşımız kısa bir süre içinde kendini geliştirmiştir. Oturmuş kişiliğini, Önder Apo felsefesinde derinleştiren yoldaşımız Apocu bir militan olma yolunda yürümüştür. Yaşamın her anına, her göreve büyük bir fedakarlıkla yaklaşan Partîzan yoldaşımız yoldaşları arasında büyük bir saygınlık kazanmıştır. Önder Apo, şehitlere ve halkımıza layık olabilmek için dönemin tüm görevlerine büyük bir sorumlulukla yaklaşan Partîzan yoldaşımız, Partimizin önüne koyduğu her görevi başarılı bir şekilde yerine getirmiştir. İlk başlarda zorlanmalar yaşasa da tüm zorlanmalarını anlamlandırmış ve bunu gelişiminin temeli haline getirmiştir. Mücadele edilmeksizin ilerleme sağlayamayacağını idrak etmiş, büyük bir heyecan ve moral ile özgürlük yürüyüşünde ısrarcı olmuştur. Partîzan yoldaşımız yaşamda kişiliği ve duruşuyla örnek olunacak bir Apocu militan olmayı başarmıştır. Partîzan yoldaşımız hem öğrenmiş hem de tecrübesiyle yoldaşlarına da büyük katkılarda bulunmuştur. Şehadete ulaştığı an’a kadar mütevazi, bağlı ve emekçi kişiliğiyle biz yoldaşlarının hafızasında yer edinmiştir.

ŞERVAN EGÎD

Kurdistan Özgürlük Mücadelesi’nde önemli bir yere sahip olan Garzan bölgesindeki halkımız düşmanın bütün asimilasyon, imha ve inkar politikalarına rağmen her zaman direniş kültürünü korumuş ve düşmana karşı mücadele içinde olmuştur. Her ne kadar düşman burada işbirlikçi ve ihanet çizgisini geliştirmek için çaba göstermişse de Kurdistan Özgürlük Hareketi bölgedeki yurtsever halkın desteği ile mücadelesinde ısrar etmiş ve direnmiştir. Şervan yoldaşımız da Norşîn’in yurtsever bir ailesinde doğup, büyümüştür. Çocukluğundan beri Önder Apo ve PKK’nin adını duyarak büyüyen Şervan yoldaşımız hep gerilla olma hayali ile büyümüştür. 2015 yılında Türk devletinin halkımıza ve Hareketimize karşı başlattığı soykırım ve imha saldırılarına cevap olma yolunun gerilla saflarına katılmaktan geçtiğine karar vermiştir. Şervan yoldaşımız hem hayalini gerçekleştirmek hem de halkını ve ülkesini özgürlüğe kavuşturmak adına 2015 yılında gerilla saflarına katılmıştır.

Kurdistan dağlarında gerillanın yoldaşlık ilişkilerinden ve komünal yaşamından oldukça etkilenen Şervan yoldaşımız, kısa bir süre içinde dağlara adapte olmuştur. İdeolojik ve askeri yönden kendisini geliştiren Şervan yoldaşımız, dönemin görevlerini anlamış ve büyük bir sorumluluk duygusuyla yaklaşmıştır. Önder Apo’nun fiziki özgürlüğü ve ülkemizin özgürlüğü için hiç durmadan mücadele etmiştir. Her zaman kendini eğiten Şervan yoldaşımız, yoldaşlarının gelişmesi için de öğrendiği her şeyi onlarla da paylaşmış ve bunu pratikte ortaya koymuştur. Saflarımızda kadim halkımızın tarihini öğrenen Şervan yoldaşımız, bu sayede kendisini tanımış ve ifade edebilmiştir. Zagroslarda gerillacılığa başlayan Şervan yoldaşımız, sergilediği pratikle tüm yoldaşlarının dikkatini çekmiş ve örnek olmuştur. Emekçi ve gelişime yatkın kişiliğiyle büyük bir komutan adayı olmuştur. Bütün yoldaşlarına en zor süreçlerde moral ve güç kaynağı olmayı başaran yoldaşımız mücadelemizde her zaman anılacak ve daha fazla mücadele etme gerekçemiz olacaktır.

RIZGAR ŞIRNEX

Rizgar yoldaşımız Kurdistan’da yurtseverliği ve Hareketimize bağlılığıyla tanınan Şirnex’te doğmuştur. Özgürlük mücadelemize binlerce en yiğit ve seçkin evlatlarını feda eden Şirnex halkımız daha fazla mücadeleye kenetlenerek bu duruş ve tutumundan taviz vermemiştir. Her şehadete yeni bir katılımla işgalcilere cevap olmayı bilmiştir. Yurtsever bir ailede doğan Rizgar yoldaşımız daha çocuk yaşlarda düşmanın özellikle Botan halkımıza yönelik uyguladığı soykırım politikalarına tanık olmuştur. Yakın aile ve çevrede katılımları ve şehitleri olan Rizgar yoldaşımız, Hareketimizi bu katılımlar ve şehitler sayesinde tanımıştır. Düşmanın Kürt halkına yönelik geliştirdiği zulüm ve baskıları görerek büyüyen yoldaşımız hiçbir zaman bu yaklaşımları kabul etmemiştir. Gençlik çalışmalarıyla işgalcilere karşı tutum alarak, mücadeleye başlamıştır. Çocukluğundan tanıdığı Hareketimizi, gençlik çalışmalarıyla daha fazla öğrenme imkanı bulmuş ve kendini daha bilinçli hale getirmiştir. Gençlik çalışmalarına aktif katılmasına rağmen, yürütülen mücadeleyi kendisi için yeterli bulmamış ve gerillaya katılarak mücadelesini büyütmeyi temel hedefi haline getirmiştir. Özgürlük arayışında olan yoldaşımız kendisinde devamlı yenilikler yaratmıştır. İşgalcilere karşı aktif bir şekilde mücadele yürütmenin yolunun silahlı mücadeleden geçtiğini anlayan Rizgar yoldaşımız 2014’te yönünü Kurdistan dağlarına vermiştir.

Medya Savunma Alanları’na geçerek temel eğitimleri almış. İlerde yaşayacağı zorlukların üstesinden gelebilmek için büyük bir azimle kendini eğitmiştir. Bu çerçevede kendini örgütlemiş ve çözüm gücü haline getirmiştir. Botan halkının yiğit evladı olan Rizgar yoldaşımız, saflarımız içerisinde halkına yaraşır bir şekilde pratik yürütmüştür. Kurdistan dağlarında özgür yaşamın tadını alan Rizgar yoldaşımız, Önder Apo ve Kürt halkının özgürlüğü için büyük bir fedakarlıkla mücadeleye katılmış. Bu bilinçle sorumluluk alarak dönemin görevlerine yaklaşmıştır. Yoldaşları arasında sevilen ve gittiği her ortama moral veren bir militan olmuştur. Her şeyini halkına adayan Rizgar yoldaşımız şehadete ulaştığı an’a kadar büyük bir kahramanlıkla düşmana karşı mücadele etmiştir.

ŞERGER ÇIYA

Şerger yoldaşımız Kurdistan’ın yurtsever kenti olan Mûş’un Milazgir ilçesinde doğmuştur. Yurtsever bir ailede büyüyen Şerger yoldaşımız, yurtsever kişilik özelliklerin sahip olmuştur. Gerilla olan amcasının her zaman merak eden Şerger yoldaşımız, büyüyerek amcasıyla aynı saflarda mücadele etme hayallerini kurmuş. Amcasının şehadetinden çok etkilenmiş, işgalci Türk devletine karşı büyük bir kin ve öfke biriktirmiştir. İntikam duygusuyla dolan Şerger yoldaşımız en etkili mücadelenin amcasının miras bıraktığı yerden devam etmek olduğuna inanmış ve gerilla saflarına katılma kararı almıştır. Temel gayesi şehitlerin intikamını almak ve Önder Apo’nun fiziki özgürlüğü elde etmek olmuştur.

Kurdistan dağlarının heybetinden, ağaçlarından, suyundan taşına kadar her şeyinden çok etkilenen Şerger yoldaşımız, büyük bir coşku içinde görevlerine yaklaşmıştır. Dağlarda gördüğü eğitimler, özellikle Kurdistan tarihi, Şerger yoldaşımızın üzerinde büyük bir etki yaratmıştır. Tarihte Kürt halkının gördüğü zulümler, baskılar ve saldırılara karşı sürekli direniş içinde olması Şerger yoldaşımız için de ilham kaynağı olmuştur. Kürt halkının direniş kültürünü kendine esas almış ve buna göre mücadele etmiştir. Şerger yoldaşımız Önder Apo felsefesinde de kendini geliştirmeyi esas almıştır. Enerjik ve hep sorgulayan yönüyle bulunduğu alanda belirgin olmuştur. Her bir yoldaşının gönlünde yer edinmeyi başaran Şerger yoldaşımız yetkin bir militan olarak son nefesine kadar savaşmış ve şehitler kervanına katılarak ölümsüzleşmiştir.

COTKAR AMED

Amed’in Bismil ilçesinde yurtsever bir ailede doğan Cotkar yoldaşımız Amed’in direniş kültürüyle büyümüştür. Köklü yurtsever geleneğinden geldiği için şekillenmesi de bu temelde olmuştur. Ailede ablasının Parti saflarımıza katılmasıyla küçüklüğünden itibaren Hareketimizi tanımıştır. Cotkar yoldaşımızın en büyük arzusu, Kurdistan dağlarında gerilla olarak mücadele yürütmek olmuştur. Bu istemini gerçekleştirmek için arayışlara girmiştir. Düşman baskı ve zulmüne birçok kez tanıklık eden Cotkar yoldaşımız bunu intikam alma gerekçesi yapmış ve bu temelde gerilla saflarına katılmıştır.

Medya Savunma Alanları’na geçen Cotkar yoldaşımız burada temel eğitimlerini alarak, hayal ettiği gerilla yaşamına başlamıştır. Yaşamla dolu olan Cotkar yoldaşımız hayallerini gerçekleştirmiş olmanın coşkusu ve heyecanıyla aktif bir katılım sahibi olmuştur. Genç ve dinamik olmasıyla erkenden büyük gelişmeler sağlamıştır. Fedakâr, istekli katılımıyla yoldaşlarına da heyecan ve moral vermiştir. Gerilla yaşamında en çok yoldaşlık ilişkilerinden etkilenen Cotkar yoldaşımız kendisi de iyi bir yoldaş olmayı hedeflemiştir. Önder Apo’ya ve şehitlere layık bir mücadeleyi esas almıştır.

Kurdistan dağlarında da arayışlarına devam eden Cotkar yoldaşımız, Önder Apo’nun fiziki özgürlüğü için en iyi bir şekilde mücadele etmiştir. Bir Kürt genci olarak Kürt halkına layık biri olmak için üzerine düşen bütün görevleri başarılı bir şekilde yerine getirmeye çalışmıştır. Bu görevlerini iyi bir biçimde yerine getirmek isteyen Cotkar yoldaşımız, Önderlik felsefesinde kendini geliştirmiş ve Apocu militan olma yolunda epey bir mesafe kat etmiştir. Düşman saldırılarına karşı her zaman eylemlerde yer almak isteyen Cotkar yoldaşımız, bunun için kendisini sürekli askeri ve ideolojik anlamda eğiterek hazır hale getirmek istemiştir. Son nefesine kadar Önderliğimize, şehitlerimize ve halkımıza olan bağlılığını dile getiren Cotkar yoldaşımız, her zaman mücadelemizde yaşayacaktır.

Büyük bir inanç ve fedakarlıkla mücadele ederek militanlık görevlerini yerine getiren ve halkımızın özgürlük tarihine geçen Mervan, Partîzan, Şervan, Rizgar, Şerger ve Cotkar yoldaşlarımızın başta değerli aileleri olmak üzere tüm yurtsever Kurdistan halkımıza başsağlığı diliyoruz.”

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz