HPG: Amanoslar’da yiğitçe savaşan Bedreddin ve Aydın yoldaşlarımızı şehadet yıl dönümlerinde saygıyla anıyoruz

0
208

HPG Basın İrtibat Merkezi, şehit düşen gerillalara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Türkiye ve Kurdistan devrimcileri halkların ortak devrimine ve hakiki sosyalizme inanarak Demokratik Türkiye Özgür Kurdistan amacı temelinde yarım asırdır mücadele etmektedir. Önder Apo, yiğit ve önder devrimciler Mahir Çayan, İbrahim Kaypakkaya ve Deniz Gezmişler’in amaçlarına ve anılarına sahip çıkarak PKK mücadelesini başlatıp büyütmüştür. Önder Apo, halkların özgür yaşamı uğruna verdiği yarım asırlık bu mücadeleyi, bugün demokratik ulus anlayışı ve halkların demokratik konfederalizmi olarak somutlaştırmıştır. Türkiye halklarının ortak mücadelesi bugün HBDH öncülüğünde asıl anlamına kavuşarak bu amacı gerçekleştirmek için kahramanca mücadele etmektedir.

Önder Apo’nun ortaya koyduğu bu anlayışa, çizgiye ve mücadeleye on yıllar içinde birçok değerli ve yiğit Türkiye devrimcisi katılmış, savaşmış ve bir kısmı kahramanca şehadete ulaşarak halkların kardeşliğinin ortak bilinci ve ruhu olmuştur. Türkmen halkının yiğit bir evladı olarak Toroslar’ın eteğinden kalkıp bu mücadeleye katılan, bir adım bile geri atmadan 27 yıl boyunca kesintisiz savaşan, adı gibi Bedreddince duruş sergileyen, birçok devrimci görevi şerefle üstlenen Bedreddin Amanos yoldaşımız, son olarak da Amanos Saha Komutanlığı görevini yürütmüştür.

Botan ve Toros dağlarının asil evlatları olarak el ele veren, Amanoslar’da yiğitçe savaşan ve halkların özgürlük umudu olan Bedreddin Amanos ve Aydın Amanos yoldaşlarımızı şehadet yıl dönümlerinde saygıyla anıyoruz. Bir kez daha değerli yurtsever ailelerine, Türkiye ve Kurdistan halklarına başsağlığı diliyoruz. Bu kahraman komutanlarımız şahsında halkların kardeşliği için özgürlük devrimimizi zaferle taçlandırma sözümüzü yineliyoruz.

Şehadete ulaşan yoldaşlarımızın kimlik bilgileri şöyledir:

Kod Adı: Bedreddin Amanos
Adı Soyadı: İbrahim Şengül
Doğum Yeri: Karaman
Anne – Baba Adı: Fatma – Ahmet
Şehadet Tarihi ve Yeri: 17 Ekim 2020 / Amanos
Kod Adı: Aydın Amanos
Adı Soyadı: İsmail Erbay
Doğum Yeri: Sêrt
Anne – Baba Adı: Bedra – Mehmet Şirin
Şehadet Tarihi ve Yeri: 17 Ekim 2020 / Amanos

BEDREDDİN AMANOS

Bedreddin yoldaşımız 1975 yılında Karaman’ın Ermenek ilçesinde Türkmen bir ailede dünyaya geldi. Kendi halinde, fakir ve çiftçi bir ailede Türkmen halk kültürüyle büyüdü. Bedreddin yoldaşımız çalışkan ve olgun kişiliği sayesinde daha küçükken aile çevresi tarafından sevildi. Sol-sosyalist bilincin etkin olduğu bir çevrede yetişti. Bu şekilde büyümesi Bedreddin yoldaşımızın karakterini, ömrünün sonraki yıllarında yapacağı tercihleri ve bir devrimci olarak yıllarca yürüteceği mücadelesini belirledi. Özellikle çocukken abisinin yakalanıp zindana konulması Bedreddin yoldaşımızı olumsuz etkiledi. İktidarcı devlet mekanizmasının ve bu mekanizmanın başına geçen faşist rejimlerin Türkiye toplumuna nasıl zar ağlattığını bizzat yaşayarak gördü.

Çalışkan ve zeki bir Türkmen genci olan Bedreddin yoldaşımız, başarılı bir öğrenci olarak Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne gitti ve iki yıl boyunca okudu. Aydın bir genç olarak aynı zamanda dünya, ülke ve toplum sorunlarına duyarlı yaklaştı, daha derinlikli tanımaya çalıştı ve çözüm yollarına dair kafa yordu. Bu temelde halkların özgürlüğünü ve eşitliğini sağlayacak yegâne ideolojinin sosyalizm olduğunda karar kıldı. Üniversite ortamında yurtsever Kürt arkadaşlarından etkilendi, YCK (Yekîtiya Ciwanên Kurdistan) çalışmalarına katıldı ve Apocu ideoloji ile tanıştı.

Anadolu halkının çok inançlı, çok kültürlü, çok dilli, ortaklaşmacı toplumsallığı içinde bir Türkmen çocuğu olarak büyüdü. Farklı dillere, inançlara, kimliklere ve halkların kardeşliğine düşman olan ulus-devletçi faşizme erken yaşlarda tavır aldı. Bu tavrını yeni yaşama, demokratik ulusa, özgür bir ülkeye dönüştürecek umudu PKK’nin ideolojik, politik ve askeri gücünde gördü. Yürekten karar kıldı ve bu uğurda ne gerekiyorsa inançla, coşkuyla ve en büyük fedakarlıkla yaptı.

Bedreddin yoldaşımız PKK’ye katılımını bir raporunda şu sözlerle dile getirir: ‘’Zaten çevremde sol bir gelenek vardı. Haki Karer ve Kemal Pir gerçekliği beni PKK’ye çekti. PKK’nin silahlı mücadele yürütmesi, yaşamdaki sadeliği beni çekti. Anlayabildiğim oranda sosyalizm yaklaşımı da katılımımı belirleyen husustur. Türkiye ve Kurdistan’a uygulanışı anlamında beni çeken belirgin yöndü.’’

Bedreddin yoldaş bu bilinç ve duygularla Önder Apo’nun yoldaşı, PKK’nin militan kadrosu olmaya karar verdi. 1993 yılında Amed eyaletinde gerilla saflarına katıldı. Amed, Erzurum ve Dêrsîm eyaletlerinde iki yıl boyunca gerilla pratiği yürüttü. 1995’te Dêrsîm’de bir tank pususunda vücudundan şarapnel parçaları alıp yaralandı. 1995 yılının sonlarına doğru da Önderlik sahasına geçti. Önderliği yakından tanımak, Haki ve Kemaller gibi doğru yoldaşlık yapmak ve Önderlik tarzını bizzat gözlemlemek Bedreddin yoldaşımızın devrim yürüyüşünde bir dönüm noktası oldu. Önder Apo, Bedreddin yoldaşımızla yaptığı sözleşisinde onun için bugünü görürcesine; ‘’Toroslar’daki yürüyüşünden bir halk kahramanı daha doğabilir’’ tespitini yapmıştır.

Bedreddin yoldaş, Önderlik’ten anladıklarını, hissettiklerini ve yoldaşın yoldaşı olmayı şu sözlerle ifade eder: ‘’Önderliğe bağlılık, hangi çalışmada olursan ol, anlayabildiğin ve yapabildiğin kadar çalışmaktır. Sürekli daha iyisini yapmak için çaba sahibi olmaktır. Anlama ve yapma gücünü de yeterli görmeyip, geliştirmeyi ve derinleştirmeyi esas almaktır. Ben böyle esas alıyorum. Önderlik, benim için bu mücadelenin başarıya ulaşacağının somut yaşamsal gerçekleşmesidir. Benim, bu mücadele içerisinde sonuna kadar yürüme gücünü aldığımı manevi kuvvettir. En zor zamanlarda Önderliğin koşullarını düşünerek irademin daha da güçlendiğini, geçmiş pratikte hissettim. Azim ve kararlılık gücüdür. Zaten Önderliği hissedemezsem ben bu örgütte yürüyemem. Önderliğin Kemal Pir militanlığı üzerinde bu kadar durması, her arkadaş kadar hatta daha fazla bana sorumluluklar yüklüyor. Bundan böyle bu sorumluluk düzeyini, anladığım kadar, gücümün yettiği kadar yaşama, çalışmalara yansıtmayı esas alacağım. Militanlık ölçümü, ideolojik örgütsel duruşumu bu değerlere göre geliştirmeyi bir ilke olarak esas alacağım. Katacağım güç, alacağım roller de olduğunun bilincindeyim. Ne kendimi ne örgütü, ne de yoldaşları yanıltmayacağım. Bu yaklaşım benim için temel bir ilke olacak. Nerde, hangi çalışma olursa kendimi, doğru örgüt gücü haline getirerek katılacağım.’’

Önderlik sahasında eğitim gördükten sonra 1996 yılında Amanoslara, 1997’de Toroslara geçti. Toroslar’dan Akdeniz’e, oradan da Antalya’ya kadar gerilla açılımı yaptı. Yüzlerce yıllık halk isyanlarının çığlığını bu dağlara bir gerilla olarak taşırdı, mücadele bayraklarını dalgalandırdı, büyük bir özgürlük ve gerilla aşkıyla dağları arşınladı. Gerillacılığı Anadolu’ya taşırma ve büyütme amacı temelinde çok büyük bir irade, sabır, emek ve çabanın sahibi oldu. Bu bölgelerde iki yıl pratik yürüttükten sonra 1999 yılında Amanoslara geri döndü. Önder Apo’nun uluslararası komplo sonucu esir düşmesi, tüm Apocu militanlar gibi Bedreddin yoldaşımızı da en çok zorlayan olay olmuştur. 1999’daki geri çekilme süreciyle birlikte Medya Savunma Alanları’na geçti ve 2003 yılına kadar Qendîl alanında kaldı. Kendi öneri ve ısrarı sonucu 2003 yılında yeniden Amanoslar’a geçerek 2005 yılına kadar pratik yürüttü. 2006’da Medya Savunma Alanları’na geçerek Mahsum Korkmaz Askeri Akademisi’ne katılıp eğitim gördü. Askeri akademideki dönem yoğunlaşmasını şu sözlerle ifade eder: ‘’HPG, bireye ve bana, disiplin ve ciddiyet boyutuyla olumlu yönler kazandırmıştır. HPG’de olmak, mücadelenin sıcaklığını, hassasiyet gerektiren süreçleri ve nerede nasıl davranılması gerektiğini hissettiriyor. Önderliğin durumunun bizim duruşumuzla direk bağlantılı olduğunu anlayabiliyor insan. Bunları bir HPG’li olarak daha iyi anlayabiliyor ve görebiliyorum. Benim için onurlu bir durumdur.’’

Eğitimden sonra büyük bir iddia, emek, çaba ve fedakarlıkla Xinêre ve Qendîl Eyalet Komutanlıkları’nda yer aldı. Zengin mücadele tecrübelerini dervişane yaşam tarzı, komünal kişiliği, samimi yoldaşlığı ve tüm içtenliğiyle yoldaşlarına aktardı. Bir savaşçı olarak başladığı gerillacılık yaşamını manga (tim) ve takım komutanlığından, bölge ve eyalet komutanlığı düzeyine kadar hep sorumluluk üstlenerek başarılarla sürdürdü. Yüksek cesareti ve eylemci kişiliğiyle yıllarca birçok eylemde yer almış, eylem planlamış ve koordine etmiştir. Başarılı pratiklerinden ötürü ödül aldı. Toplum, insan ve yaşam aşkıyla dolu olan Bedreddin yoldaş, savaşa dair fikirlerini şöyle tanımlar: ‘’Savaş; istenilmemesine rağmen, zorunlu kalındığı için en iyi uygulanması gereken bir mücadele yöntemidir. Dağlar da bu mücadele yönteminin kabesidir. Yönünü kıbleye dönmeyen Müslüman’ın ibadeti geçerli olmaz. Bizde de ruhunda ve yüreğinde dağ bilinci olmayan mücadele edemez. Kin, intikam ve nefret de mücadele etmenin duygu boyutudur. Bu duygulardan kopuk bilinç, düşmanını tanıyamaz ve uzun süreli mücadele edemez. Ama bu duygular düşünceden, ideolojiden kopuksa en sonunda bireyi ve örgütü vurur. Böyle kontrollü kullanılması gereken duygulardır. Bu konularda netim ve mücadele için en temel noktalardır.’’

2012 yılında PKK Ocağı’nda yaşadığı güçlü yoğunlaşmalardan sonra Devrimci Halk Savaşı sürecini etkin bir şekilde pratikleştirmek için Amanos Saha Komutanlığı üyesi olarak Amanoslara geçti. Mücadele pratiğinin ortaya çıkardığı ihtiyaçlar temelinde daha sonra saha komutanı olarak görev üstlendi ve şehadete ulaştığı 17 Ekim 2020 gününe kadar da Amanos sahasını en başarılı şekilde koordine etti, etkili ve sürekli eylemlerle soykırımcı faşist rejimin yüreğine korku saldı. Gerillacılıktaki yetkinliği ve inisiyatifli öncülüğüyle sadece bilinen alanlarda etkinlik oluşturmakla kalmadı yeni açılımlarla gerillayı çok geniş alanlara taşırdı. Gerillacılık onda yaşam tutkusu, aşkı ve heyecanıydı. Gerillaya dayanarak halkların umudunu diri tutma, özgürlük arayışlarına yön verme, faşizm karşısında cesaretlendirme, ortak mücadeleyi büyütme Bedreddin yoldaşta bir inanç, bilinç ve pratik duruştu. Bu konuda Önder Apo felsefesine, programına ve Devrimci Halk Savaşı stratejisine Hakice, Kemalce bir bilinç ve inançla bağlıydı. Haki Karer’in emekçiliğini, Kemal Pir’in direnişçiliğini ruh edinmiş, karakteri haline getirmişti. Bu anlamda Önder Apo’nun gerçek bir militanı ve hakiki yoldaşıydı. Önderliğin felsefesi, fikriyatı, paradigması onda sonsuz yaşam sevinci ve enerji kaynağıydı. Önderlik paradigmasının geliştiği yıllarda coşkuyla, heyecanla, tarihi bilinç ve sorumlulukla verili kişilik gerçeğini kapsamlı çözümlemelerden geçirdi. Öz eleştirel yoğunlaşmayla kişiliğini, zihniyetini, bilincini demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü paradigma temelinde yeniden yapılandırdı. Bu anlamda denilebilir ki, Bedreddin arkadaş PKK’nin sadece politik amaçlarına katılan biri değil ideolojik çizgisine, felsefesine, paradigmasına katılan, buna göre yoğunlaşan, bu ciddiyetle yaklaşan bir yoldaşımız ve öncü komutanımızdı. Dolayısıyla Kadın Özgürlük Çizgisi’nin samimi bir yoldaşı, inançlı bir militanı, heyecanlı bir öğrencisiydi.

Bedreddin yoldaş, PKK içinde geçirdiği 27 yıl boyunca yoldaşlık ve militanlık ölçüleri ile Apocu çizgiden asla taviz vermedi. Kesintisiz olarak Kurdistan ve Türkiye dağlarında gerillacılıkla geçen bu 27 yılın her anına halkların özgürlüğüne adanmış bir yaşam ahlakı, devrimciliği ve fedailiği sığdırdı. O Şeyh Bedreddinlerden PKK’ye uzanan halkların adil, eşit ve özgür yaşaması uğruna kurulan ortak amacın, inancın, ruhun ve bilincin köprüsü oldu. Torlak Kemal’in, Börklüce Mustafa’nın hayallerini gerçekleştirmek için PKK bayrağına sarıldı, en önde durarak bu bayrağı durmadan yükseltti. Bedreddin Amanos yoldaş Türkmen halkının baş eğmeyen, zulme karşı bin yıllardır direnen, egemenle, zalimle bir olmayan öz kültüründen beslendi ve bu soylu kültüre sahip çıktı. Bunun için adını aldığı Şeyh Bedreddin Simâvî gibi padişahların fermanlarına değil dağların özgürleştirici çağrısına kulak verdi, dağlara dayanarak saltanat düzenleriyle savaştı. 27 yıllık gerilla yaşamında Amed, Dêrsîm, Amanos, Toros, Zagros ve daha nice dağları mesken eyledi, ter döktü, emek ve inançla buralarda özgürlük temelindeki yeni yaşamı ördü.

Türkiye halklarının devrimci evladı, PKK’li militan ve HPG’nin sorumlu komutanı olarak hayatını adadığı, büyük emekler verdiği ve uğrunda kanını dökerek ölümsüzleştiği özgürlük mücadelemizi mutlaka zaferle sonuçlandıracağız. Böylece Şeyh Bedreddin’den Karamanlı Türkmen Bedreddin’e kadar zulme başkaldıran, bu uğurda can veren tüm hakikat arayışçılarının ve özgürlük savaşçılarının takipçisi olup hayallerini gerçekleştireceğiz. Yoldaşları olarak söz veriyoruz ki; ölümsüz enternasyonalist komutanımız Bedreddin yoldaşın kanı yerde kalmayacak, özlemi olan Demokratik Türkiye Özgür Kurdistan programı, mücadelemizin kesinleşen zaferi olacaktır. Türkiye’de, Kurdistan’da ve tüm Ortadoğu’da özgürlük kazanacak, halklar kazanacak ve insanlık kazanacaktır. Bedreddin Amanos yoldaşımız şahsında verdiğimiz bu söz temelinde ailesi başta olmak üzere zulüm düzenine teslim olmayan Türkiye ve Kurdistan halkına baş sağlığı diliyoruz.

AYDIN AMANOS

Aydın yoldaşımız silahlı mücadelemizin İlk Kurşun’un atıldığı ve Diriliş Bayramı’nın başladığı Sêrt’in yurtsever Dihê ilçesinde dünyaya gelmiştir. Sömürgeci soykırımcı Türk devleti Kurdistan’ı Kürtsüzleştirmek için binlerce Kürt köyünü yakıp boşaltmıştır. Bu köylerden biri de Aydın yoldaşımızın doğduğu köydür. Köylerinin devlet terörüyle yakılmasından dolayı ailece mecburen Mersin’e göç etmiş ve orada büyümüştür. Türkiye şehirlerinde büyüse de asla ülkeden, toplumsal kimliğinden ve halk gerçekliğinden kopmamıştır. Yurtsever aile çevresinden kaynaklı halk gerçekliğini ve yüz yüze olduğu soykırımcı devletin asimilasyon politikalarını erkenden bilince çıkarmıştır. Amcasının oğlu olan Yılmaz yoldaşımızın mücadele saflarına katılması onu özgürlük hareketine yakınlaştırmıştır.

Çalışıp emeğiyle yaşamını idame ettiren Aydın yoldaşımız, aynı zamanda Kürt halkını bu duruma düşüren düşman gerçekliğini sorgulamış, kendi ülkesinden ve köyünden sürgün edilmiş olmayı asla sindirmemiştir. Bu yüzden köylerini yakan düşmana karşı büyük bir kin ve öfke beslemiştir. 2008 yılı Şubat ayında Türk ordusunun Zap’a yönelik başlattığı saldırı ve bunun tarihi bir hezimete dönüşmesi tüm Türkiye toplumunu etkilemiştir. Aydın yoldaşımız bu saldırının gelişmesiyle beraber Kürt halkına yönelik kapsamlı bir soykırım saldırısının geliştirilmek istendiğini, gerilla şahsında Kürt halkının özgürlük umutlarının tasfiyesine çalışıldığını görmüştür. Bunlara karşı cevap olarak gerilla saflarına katılmayı ve gerillayı büyütmeyi amaçlamıştır. Bu temelde 2008 yılında gerillaya katılmıştır.

Garê alanında gerillacılığa başlamış, temel yaşam ve gerillacılık derslerini burada almıştır. PKK yaşamından ve yoldaşlığından çok etkilenmiş, PKK’nin her anının eğitimle dolu olduğunu görmüştür. Bu anlamda o da kendisini eğitmiş ve derinleşmeyi esas almıştır. Hiperaktif karakteri, sorgulayan kişiliği ve meraklı yapısıyla erkenden gerilla yaşamını öğrenmiş ve tecrübeler kazanmıştır. Gerillacılığın kendini arama, gücünün farkına varma ve kendini tanıma olayı olduğunu anlayıp bilince çıkarmıştır. Üç yıllık gerilla pratiğinden sonra profesyonel gerilla formasyonuna ulaşmak ve dönemin gereklerine cevap olmak için uzmanlık eğitimi veren akademide eğitim görmüştür. Eğitimden çıkardığı sonuçları pratik sahada eyleme dönüştürmeye çalışmıştır. Bilgi ve yeteneğini her daim örgüte ve halkına daha fazla faydalı olmak için harcamıştır.

Devrimci Halk Savaşı stratejisine yürekten inanan Aydın yoldaşımız, inandıklarını başarıyla pratikleştirmek için kırsaldaki savaşı şehirlere taşımaya odaklanmıştır. Bu anlamda ciddi bir çaba ve yoğunlaşma içerisine girmiştir. Kendisini dönem görevlerine hazırlayıp güçlü bir maneviyatla donatarak 2012 yılında Amanoslara geçmiştir. Burada beş yıl boyunca en zorlu şartlarda kesintisiz bir pratiğin sahibi olmuştur. Doğru ve güçlü devrimci pratiğin sağlam ideolojik duruş, berrak bilinç ve kararlı militanlıkla mümkün olduğuna inanmıştır. Bu inanç temelinde hareket etmiş, önüne çıkan engelleri aşmayı bilmiştir.

Kürt halkının artık kendisini savunma yöntemlerini, araçlarını, tarz ve taktiğini elde ettiğini, bu yüzden artık korkulacak bir şeyimizin olmadığını belirtmiştir. Amcasının oğlu olan Yılmaz yoldaşımızın 2014 yılında şehadete ulaşması, Aydın yoldaşımızın düşmana olan kin ve öfkesini katbekat büyütmüş, bu temelde daha fazla pratiğe sarılmıştır. Uzun bir pratik süreçten sonra Medya Savunma Alanları’na geçmiş, pratiğini sorgulamış ve dersler çıkarmaya çalışmıştır. Bunun için Mahsum Korkmaz Askeri Akademisi’nde yeni dönem gerillacılığının tarz ve taktiğini yakalamaya, ustaca pratikleştirilmesi için hedefe odaklanmaya çalışmıştır. Eksikliklerini tamamlayıp zafer gerillacılığını yaratmayı amaçlamıştır.

Bu bilinç, tecrübe ve yoğunlaşmalarla yeniden Amanos sahasına geçen Aydın yoldaşımız, yeni dönemin öncü komutanlarından ve cesaretli Apocu militanlarından biri olarak sorumluluk üstlenmiştir. Düşmanın tüm engellemelerine rağmen çok yaratıcı ve başarılı bir şekilde Amanoslara ulaşmayı başarmıştır. Hızla pratiğe atılmış, büyük bir iddia ve istekle sonuç almayı esas almıştır. Düşman yönelimi sonucunda 17 Ekim 2020 günü kendisi gibi Amanoslar’ın sevdalısı olan büyük komutanımız Bedreddin Amanos yoldaşla birlikte şehadete ulaşmıştır.”

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz