HPG: Avaşin şehitlerini saygıyla anıyoruz

0
724

Avaşin şehitlerini anan HPG, “şehit yoldaşlarımıza verdiğimiz hayallerini gerçekleştirme, intikamlarını alma sözümüzü yineliyoruz” dedi.

HPG Basın İrtibat Merkezi, Avaşin’de şehit düşen gerillalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

HPG açıklaması şöyle:

11 Temmuz 2019 tarihinde işgalci Türk ordusu tarafından Avaşin eyaletine yapılan yoğun hava saldırılarında Agır, Hozan, Mahir ve Senar yoldaşlarımız şehadete ulaşmışlardır.

Günümüzde yaşanmakta olan 3. Dünya Savaşı gerçekliğinde uluslararası sömürgeci güçlerin Ortadoğu’yu yeniden yapılandırmak için geliştirdikleri politikalar bölge halkları tarafından kabul görmemektedir. Bu güçlerin yüz yılı aşkın bir süredir sömürü temelinde geliştirdiği politikalar Ortadoğu halkları tarafından iyice anlaşılmış; bu politikalara ve bu politikaların yürütücüsü konumunda olan bölgesel işbirlikçi devletlere karşı giderek büyüyen bir tepkiye dönüşmüştür.  Bu tepkiler aynı zamanda halklarımızın yaşadığı siyasal ve ekonomik sorunlar başta olmak üzere tüm toplumsal sorunların çözümü için farklı alternatif arayışlarını da beraberinde getirmiştir. Kapitalist modernist sistemin insanlığı sürüklediği kaos, kriz ve savaş ortamından tek çıkış seçeneği Önder APO’nun ortaya koyduğu ve PKK’nin kurmay öncülüğünü yaptığı Demokratik Modernite sistemi ve onun demokratik ulus perspektifi ezilen tüm halkların umudu haline gelmiştir. Yaşanan 3. Dünya Savaşı’nın kaos ortamında uluslararası hegemon güçlere, onların jandarmalığını yapan sömürgeci TC devletine ve yerel işbirlikçilerine karşı Kürdistan’da partimiz PKK öncülüğünde geliştirilen direniş bölgedeki sömürgeci hegemonyayı geriletmekte ve halkların özgür, eşit ve adil sistemini adım adım inşa etmektedir.

Kürdistan’da gelişen bu destansı direniş ve adım adım zafere doğru giden mücadele gerçekliği büyük bedellerin ödenmesiyle mümkün olmuştur. Çünkü yakın tarihimizden de çok iyi bilmekteyiz ki, büyük amaçlar ancak uğruna büyük bedeller verilerek gerçekleştirilebilir. Kürdistan Özgürlük Hareketi de kahraman militanları sayesinde halklarımız nazarında özgürlüğün ve adaletin sarsılmaz kalesi haline gelmiştir. Kürdistan’ın yiğit militanları, Türk devletinin ülkemiz üzerindeki işgalini kırmak ve Kürdistan halklarına hakkettikleri özgürlüklerine kavuşabilmeleri için insanüstü bir irade ve kararlılıkla mücadele ederek Türk sömürgeciliğini yenilginin eşiğine getirilmiştir.

AGIR YOLDAŞ

Kürdistan Özgürlük Gerillası dönemin savaş tarzına göre geliştirdiği zengin taktiklerle 2020 yılında başta Medya Savunma Alanları’nda olmak üzere Kürdistan’ın birçok alanında işgalci Türk ordusuna büyük darbeler vurmuş ve düşmanı felç etmiştir. Düşmanın bozguna uğratıldığı en faal ve dinamik alanlardan biri de Avaşin bölgemiz olmuştur. Bu etkili sürecin komutanlığını yapan Agır Gabar yoldaşımız yapmıştır. Avaşin bölgesinde geliştirdiği eylemlerle sömürgeci Türk devletinin işgalci hayallerine büyük darbeler vuran değerli komutan Agır yoldaşımız, Kürdistan yurtseverliğinin en canlı ve derinden yaşandığı alanlardan biri olan Doğu Kürdistan’ın Serdeşt bölgesinde dünyaya gelmiştir. Ailesinin yurtsever ve kadim kültürüne bağlı olmasından kaynaklı Kürdistan toplumunun öz değerleriyle büyüyen Agır yoldaşımız, halkımızın özgürlük hayallerinin ve umudunun temsilcisi olan gerilla ile tanışmıştır. Gerilladan oldukça etkilenen ve daha sonra tutku derecesinde bağlanan Agır yoldaş genç yaşında gerillaya katılmıştır. Gerilla yaşamında yaşadığı her anı anlamlandırmaya büyük özen gösteren Agır yoldaşımız kısa sürede, gerillanın yaşam felsefesini temel ilkesi haline getirmiştir. Kürdistan Devrimi’nin ancak gerilla savaşı, yaşam tarzı ve ilkeleriyle gerçekleştirilebileceğine olan inancı ve mücadeleci kimliğiyle öne çıkan Agır yoldaşımız aldığı ideolojik ve askeri eğitimlerle yetkin bir gerilla komutanı olmayı başarmıştır. Sürekli yenilenmeyi kendisine ilke olarak belirleyen Agır yoldaşımız bu özelliğiyle kişiliğinde büyük değişimler yaratmıştır. Yaşadığı bu değişimlerle Apocu militan kişiliği en iyi temsil eden komutanlarımızdan biri olmayı başarmıştır. Askeri anlamında sürekli bir yoğunlaşmanın içerisinde olan Agır yoldaşımız dönemin ruhuna denk bir mücadelenin yürütülerek zengin tarz ve taktiklerle düşmanın Zagroslar’dan atılacağına inanmış ve bizzat bu mücadelenin pratik yürütücüsü olmuştur. Agır yoldaşımız aynı zamanda mütevazi kişiliğinden hiçbir zaman ödün vermemiş, Önder Apo ve şehit yoldaşlarının iyi bir yoldaşı olabilmek için sürekli bir çabanın içerisinde olmuştur.

HOZAN YOLDAŞ

Hozan yoldaşımız da Doğu Kürdistan’ın yurtsever bir ailesinin ferdi olarak Diwandere bölgesinde doğmuş ve Kürdistan Özgürlük Mücadelesi’nin kahramanlık hikayeleriyle büyümüştür. Sömürgeci Türk devletinin eliyle Kürdistan’ın birçok alanına saldırtılan DAİŞ faşizmine karşı yurtseverlik görevi temelinde savaşması gerektiğine karar veren Hozan yoldaşımız, bu mücadelede öncü rol oynayan Apocu harekete katılmıştır. Gerillaya katıldıktan sonra Önder Apo’nun ideolojisiyle daha derinden tanışan Hozan yoldaşımız anlamlı bir yaşamın sahibi olmak için büyük bir çaba harcamıştır. Askeri sanata büyük ilgi göstermiş ve bu alanda profesyonel bir gerilla olabilmek için kendisini sürekli eğitmiştir. Avaşin bölgemizde gerçekleşen eylemlerde önemli görevler üstlenen Hozan yoldaşımız ailesinin yurtseverlik geçmişine ve halkına layık bir militan olarak tüm görevlerini başarıyla yerine getirmiş ve şehitler kervanına katılmıştır.

MAHİR YOLDAŞ

Mahir yoldaşımız Van’ın yurtsever bir ailesinde dünyaya gelmiş, Kürdistan Özgürlük Mücadelesi’ni ve onun öncü gücü olan gerillayı yakından tanıma fırsatı bulmuştur. Çocukluk hayali olan gerillaya katılımını zamanı gelince gerçekleştiren Mahir yoldaşımız yabancısı olmadığı Kürdistan dağlarıyla bütünleşmekte zorluk çekmemiştir. Mahir yoldaşımız gerillaya katılımla birlikte sömürgeci sistemin etkilerini üzerinden bir bir atarak Apocu kültür ve ahlakla kişiliğinde önemli devrimler gerçekleştirmiştir. Yine askeri alanda aldığı eğitimlerle de uzman bir gerilla olmayı başaran Mahir yoldaşımız dönemin görev ve sorumluluklarını çok iyi bilince çıkararak aktif bir mücadelenin içerisine girmiştir. Mahir yoldaşımız düşmana vurduğu her darbeyle sömürgeci Türk Devleti’nin halkımıza karşı gerçekleştirdiği katliamların intikamını almıştır. Büyük bir mütevazilik ve içtenlikle yürüttüğü özgürlük mücadelesini ardıllarına devreden Mahir yoldaşımız Apocu militan kişiliğinin en seçkin örneklerinden biri olmayı başararak ölümsüzleşmiştir.

SENAR YOLDAŞ

Senar yoldaşımız, yurtseverliğin en derin yaşandığı bölgelerden biri olan Mardin’in Derik ilçesinde, Kürt kültürünü ve ulusal özelliklerini koruyan bir ailede dünyaya gelmiştir. 1990’lı yıllarda bu bölgemizde gelişen büyük halk serhildanlarının destanlarıyla büyüyen Senar yoldaşımız, DAİŞ çetelerinin Şengal ve Rojava alanlarına yönelik saldırılarını artırdığı bir dönemde vicdani bir çıkış yaparak gerilla saflarına katılmıştır. Senar yoldaşımız, gerillaya katıldığı günden itibaren içerisinden geçilen tarihi süreçlerin farkında olmuş, bu farkındalığına denk bir duruş ve pratiğin sahibi olmuştur. Senar yoldaşımız da diğer 3 yoldaşı gibi Avaşin bölgemizde uygulanan Devrimci Halk Savaşı pratiğinin öncüleri arasındaki yerini alarak tarihe iz bırakan kahramanlardan biri olmayı başarmıştır.

Kürdistan Devrimi’nin yiğit militanları olan Agır, Hozan, Mahir ve Senar yoldaşlarımızın başta değerli aileleri olmak üzere tüm yurtsever Kürdistan halkına başsağlığı diliyor, şehit yoldaşlarımıza verdiğimiz hayallerini gerçekleştirme, intikamlarını alma sözümüzü yineliyoruz.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here