HPG, Heftanîn’de şehit düşen Ciwana ve Amara adlı gerillanın kimliklerini açıkladı

0
299

HPG Basın İrtibat Merkezi açıklamasında şunlar belirtildi:

“17 Eylül 2022 günü işgalci Türk ordusunun Heftanîn’e bağlı Şehîd Kendal ve Keşan alanlarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda Ciwana ve Amara yoldaşlarımız düşman güçlerine karşı koymuş ve düşmana büyük darbeler vurmuştur. Ciwana ve Amara yoldaşlarımızın etkili darbeleri sonucu birçok düşman askeri cezalandırılmış ve yaralanmıştır. Yaşanan yoğun çatışmalarda ağır yaralanan yoldaşlarımız düşmanın eline geçmemek için tüm devrimci yaşamları boyunca sergiledikleri fedaice tutumla bombalarını kendilerinde patlatarak şehadete ulaşmıştır. Özgürlük tutkunu olan Ciwana ve Amara yoldaşlarımız, Bêrîtan ve Zilanların öncülüğünde başlatılan fedailik çizgisinin ardılları olarak militanlık görevlerini başarılı bir şekilde yerine getirmiştir. Kadın Özgürlük Mücadelesi’nin en değerli militanları olarak kadın özgürlük tarihine geçen bu değerli yoldaşlarımızın şehadeti bizlere daha fazla mücadele etme, kadın kurtuluş ideolojisinde derinleşme ve özgür yaşamı oluşturma talimatı olmuştur. Bu bilinçle fedai komutanlarımız Ciwana ve Amara yoldaşlarımız şahsında tüm şehitlerimize layık olacağımızın sözünü bir kez daha yineliyoruz.

Şehadete ulaşan yoldaşlarımızın kimlik bilgileri şöyledir:

Kod Adı: Ciwana Cûdî
Adı Soyadı: Fatma Erener
Doğum Yeri: Şirnex
Anne – Baba Adı: Seyran – Mehmet
Şehadet Tarihi ve Yeri: 17 Eylül 2022 / Heftanîn
Kod Adı: Amara Cûdî
Adı Soyadı: Zeynep Günden
Doğum Yeri: İstanbul
Anne – Baba Adı: Safiye – Ahmet
Şehadet Tarihi ve Yeri: 17 Eylül 2022

CİWANA CÛDÎ

Botan, sarp dağları ile Kürt halkının ulusal değerlerini ve kültürünü işgalcilere karşı korumasının en önemli merkezlerinden olmuştur. Kurdistan Özgürlük Gerillası’nın Botan’a girmesi ve Kürt varlığının koruyucusu olarak sömürgeci TC devletinin soykırım politikalarına karşı silahlı mücadeleyi başlatmasıyla yurtsever Sipêrtî aşiretimiz de özgürlük mücadelesinden yana tavır almış ve PKK ile bütünleşmiştir. Ciwana yoldaşımız, bağrından özgürlük mücadelemize birçok yiğit komutan çıkarmış ve özgürlükleri için bedel ödemekten kaçınmamış Sipêrtî aşiretine mensup yurtsever bir ailede doğup büyümüştür. Türk devletinin özellikle kadın ve gençler üzerinde Kürt halkına uyguladığı asimilasyon, kökünden koparma, kültürsüzleştirme politikalarına yakından tanıklık etmiş ve büyük öfke duymuştur. Ciwana yoldaşımız, büyüdüğü ortam itibariyle faşist Türk devletinin bu politikaları ve Önder Apo üzerinde uygulanan mutlak tecrit koşullarına karşı en etkili mücadelenin gerilla saflarında olacağını fark etmiştir. Uygulanan tüm bu politikalara karşı verilebilecek en büyük cevabı veren Ciwana yoldaşımız, 15 Şubat Uluslararası Komplo’nun yıldönümünde katılım yapmış ve yurtsever Kürt gençlerine doğru cevabın ve mücadelenin yolunu göstermiştir.

2014 yılında gerilla saflarına büyük bir heyecanla katılan Ciwana yoldaşımız, olgun kişiliği ve fedakâr katılımı ile yoldaşları tarafından sevilmiş, yoldaşlarının da yardımıyla gerilla yaşamına adapte olmakta gecikmemiştir. Aldığı yeni savaşçılar eğitimlerinde içindeki kin ve öfkeyi bilince çıkaran ve cesaretle bileyen Ciwana yoldaşımız, bu bilinçle pratiğe katılmıştır. İlk pratiği için Zap alanına geçen yoldaşımız, arazi şartlarının zorluğuna ve tüm imkansızlıklara rağmen erkenden adapte olmuş ve pratiğe katılmıştır. Bu alandaki birçok eylemde aktif rol oynayan Ciwana yoldaşımız, cesareti ile bütün yoldaşlarına örnek olmuştur. Kendini askeri ve ideolojik yönden geliştirmenin mücadelesi içerisinde olan Ciwana yoldaşımız, branş eğitimleri görmüş ve başarıyla tamamlamıştır. Artık branşında uzman bir gerilla olarak pratik yürüten yoldaşımız, yetkin bir YJA Star komutanı olma yolunda emin adımlarla ilerlemiştir. Zap alanında bir süre aktif savaş pratiği yürüten Ciwana yoldaşımız sadece askeri yönden gelişmenin doğru bir devrimci tutum olmayacağının farkına varmıştır. Bu temelde Şehîd Bêrîtan Özgür Kadın Akademisi eğitimlerine katılmış bu eğitimlerde Önder Apo’nun Kadın Kurtuluş İdeolojisi’ni ve özgür kadın ilkelerini anlama noktasında yoğunlaşmalar geliştirmiştir. Eğitim sürecinde yürüttüğü pratiklerde yapılan hatalardan büyük dersler çıkaran ve büyük bir iç muhasebe yapan Ciwana yoldaşımız, güçlü bir yoğunlaşmayla pratiğe çıkmış, Heftanîn alanına yetkin bir YJA Star komutanı olarak geçmiştir.

Heftanîn alanında özellikle Cenga Heftanîn Devrimci Hamlesi’nde gerçekleştirilen birçok eylemin planlamasında ve uygulanmasında büyük emek vermiştir. Özellikle uzman olduğu branşını etkili bir şekilde kullanarak işgalcilere ağır darbeler vurmuştur. Bu operasyon sürecinde yaralanan yoldaşımız, tedavi gördükten sonra tüm ısrarlara rağmen tekrar Heftanîn alanına geçmiş ve bir komutan ve yoldaş olarak yoldaşlarının yanında olmuştur. Ciwana yoldaşımız devrimci yaşamı boyunca yoldaşlarına hizmet etmekten, yoldaşları için çalışmaktan geri durmamış ve mütevazi bir komutan olarak gittiği her yerde arkadaşları tarafından sevilmiş ve sayılmıştır. Cesareti ve fedakarlığıyla tüm yoldaşlarına güven veren Ciwana yoldaşımız, katılımı, kararlı duruşu ve cesaretiyle Cenga Heftanîn Hamlesinde bir kadın komutan olarak öncü rol oynamıştır.

AMARA CÛDÎ

Binlerce yıllık kadim kültürüyle bilinen, özgürlük mücadelemizde öncü merkezlerden olan Wan, hareketimizin bölgeye yerleşmesiyle, özgürlük umutlarını yeniden yeşertmiş ve binlerce değerli evladını bu uğurda şehit vererek hareketimiz etrafında kenetlenmiştir. Amara yoldaşımız, bazı nedenlerden dolayı İstanbul’a göç etmiş olmalarına rağmen, bu kültür ve özünü kaybetmemiş yurtsever bir ailede doğmuştur. Ailesinin yurtsever olmasından kaynaklı Amara yoldaşımız daha erken yaşlarda PKK’yi tanımış, ablası Dilan (Bahar Günden) arkadaşın gerilla saflarına katılması PKK’ye duyduğu sevgisini daha da arttırmıştır. Soykırımcı, faşist Türk devletinin özellikle metropollerde yaşayan Kürt halkına karşı uyguladığı asimilasyon politikalarına yakından tanıklık etmiş ve büyük öfke duymuştur. Türkiye metropollerinde Kürt gençlerine dayatılan kendini inkar etmeyi yani Türkleşmeyi reddeden Amara yoldaşımız, bu duruşuyla Kürt gençliğine örnek olmuştur. Türk devletinin asimilasyon okullarında, hakikatin çarpıtılarak Kürt gençlerine empoze edilmeye çalışıldığı tarihi kabul etmemiştir. Bu politikalara ve Kürt halkına insanlık dışı yöntemlerle saldırılara karşı büyük kin ve öfke duyan Amara yoldaşımız bu saldırılara karşı cevap olma arayışlarına girmiştir. Soykırımcı Türk devletinin Kürt halkına karşı uyguladığı inkar ve imha politikalarına karşı yürütülebilecek en büyük ve anlamlı mücadelenin gerilla saflarında olacağını fark eden Amara yoldaşımız gerillaya katılım kararı vermiştir.

2015 yılında gerilla saflarına katılan Amara yoldaşımız, yeni savaşçılar eğitimini Heftanîn alanında görmüştür. Katıldığı andan itibaren hayali olan gerilla yaşamını büyük bir hayranlıkla gözlemlemiştir. Bu hayranlıkla beraber büyük bir heyecanla yaşama katılan Amara yoldaşımız, gördüğü ve yaşadığı yoldaşlık ilişkilerinden etkilenmiş ve üzerine yoğunlaşmıştır. Yoğunlaştıkça yoldaşlığın emek, fedakarlık, sevgi ve saygıyla bütünlük içerisinde olduğunu ve bir parçanın eksilmesinin bile eksik yoldaşlığın yaşanmasına sebep olacağını fark etmiştir. Bu yüzden devrimcilik yaşamı boyunca yoldaşlığından taviz vermemiş ve hesapsız bir katılımın sahibi olmuştur. Uzun bir süre Heftanîn bölgesinde birçok alanda pratik yürüten Amara yoldaşımız, yürüttüğü pratiklerde başarıyı esas almıştır. Mütevazi ve fedakar katılımı ile verilen hiçbir göreve itiraz etmeyen ve yoldaşlarına emek vermeyi kendisine en büyük görev bilen yoldaşımız, bu özellikleriyle yoldaşları tarafından sevilen ve sayılan biri olmayı başarmıştır.

Heftanîn’de kaldığı süre içerisinde kendisini ideolojik ve askeri açıdan geliştiren Amara yoldaşımız, bu gelişiminin ve performansının gelişen savaş sürecine daha büyük cevap olabilmesi için yoğunlaşma içerisine girmiştir. Yeni dönem profesyonel gerilla tarz ve taktiğini daha iyi anlayabilmek ve uygulayabilmek için branş eğitimleri görmüştür. Başarılı bir eğitim süreci geçiren Amara yoldaşımız, bu süreçte teknik açıdan uzmanlaşmanın dışında ideolojik açıdan da yoğunlaşmalar içerisinde olmuştur. Önder Apo’nun Kadın Kurtuluş İdeolojisi’ni daha iyi anlama ve yaşamsallaştırmanın mücadelesi içerisinde olmuştur. Amara yoldaşımız bu birikim ve bilinç ile pratiğe, daha önce bulunduğu ve iyi tanıdığı Heftanîn alanına geçmiştir. İdeolojik ve askeri açıdan daha farklı yoğunlaşmalarla alana geçen Amara yoldaşımız, bu yoğunlaşmalarını pratiğe aktarmak için büyük çaba göstermiştir. Yoldaşlarına öncülük etmeyi, öğrendiklerini öğretmeyi kendisine en büyük görev olarak belirleyen Amara yoldaşımız, mütevazi kişiliği ile yoldaşları tarafından çok sevilmiş ve esas alınmıştır. Heftanîn alanında gerçekleştirilen, düşmana büyük darbeler vurulan birçok eylemde emeği olan Amara yoldaşımız, yeni dönemin gerilla taktikleri üzerinde yoğunlaşarak düşmana vurulacak en etkili darbelerin yoğunlaşması içerisinde olmuştur.

Ciwana ve Amara yoldaşlarımız devrimcilik yaşamları boyunca kaldıkları aktif savaş pratiklerinde cesaretleri ve fedakarlıkları ile bizlere büyük bir miras bırakmıştır. Bizler ardılları olarak Ciwana ve Amara yoldaşlarımız şahsında kutsal şehitlerimizin bizlere bıraktığı değerleri koruyarak, Özgür Önderlik ve Özgür Kurdistan hayallerini gerçekleştirmenin sözünü veriyoruz.”
         

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here