HSM: Gerilla direnişi sömürgeci-soykırımcı Türk devletinin emellerini kursağında bırakmıştır

0
259

Türk devletinin 23 Nisan’da başlattığı işgal saldırılarına karşı direşin 100. gününü doldurduğunu belirten HSM, “Tüm yoldaşların bundan sonra pratiğin üzerine daha güçlü yürüyeceklerine ve direnişi başarılı kılacaklarına inancımız tamdır” dedi.

Halk Savunma Merkezi(HSM) Karargah Komutanlığı açıklaması şöyle:

“Sömürgeci Türk devletinin 23 Nisan 2021 tarihinde Güney Kürdistan’a dönük başlattığı işgal hareketi bugün yüzüncü gününü doldurmaktadır. Hiç kuşku yok ki Türk devletinin başlattığı bu saldırının amacı, Kürdistan Özgürlük Hareketi’ni tasfiye etmek, Kürt halkının tüm kazanımlarını ortadan kaldırmak ve soykırım amacıyla Misak-ı Milli sınırlarını işgal etmektir. Bunun için uluslararası komplocu güçlerden ve Kürt işbirlikçi çizgisinin temsilcilerinde de onay ve destek aldığı açıkça görülmektedir. Bu temelde kısa sürede Medya Savunma Alanları’nı işgal etmeyi, ikinci aşamada ise Güney Kürdistan ve bölge üzerindeki emellerini gerçekleştirmeyi hedeflemişlerdir. Ancak buna karşı, başta Mamreşo ve Zendura kahramanlarının direnişi olmak üzere Avaşîn, Zap ve Metina’da çok önemli-tarihi direnişler gerçekleşmiş ve bu direniş sömürgeci-soykırımcı Türk devletinin emellerini kursağında bırakmıştır. Bu açıdan başta Avaşîn, Zap ve Metina olmak üzere, Güney’de ve Kuzey’de bu dönemde gerillanın gerçekleştirdiği direniş süreci, çok önemli sonuçlar açığa çıkarmıştır. Halkımızın ve dostlarının da etkili desteğiyle bu direniş, gelinen 100’üncü günde Türk sömürgeciliği karşısında irade olmayı başarmıştır.

Tabii ki bu, hareketimizin geliştirdiği Demokratik Modernite Gerillası’nın yeni dönem taktiğinin yetersiz de olsa uygulanması ve Şoreş Beytüşşebap, Serhat Giravî, Delal Dilxweş ve Rêber Zanalar’ın öncülüğünde 70’in üzerinde şehidimizin kanı temelinde gerçekleşen kahramanlık destanlarıyla gerçekleşmiştir. Özellikle arazinin genişliğine ve derinliğine kullanılması temelinde, uzmanlığa dayalı yeni dönem gerilla savaşının, düşmanın her türlü tekniğine karşı başarılı olabileceği ortaya konulmuştur. Bu sonuç bizler ve ezilen tüm kesimler için çok büyük bir değer ifade etmektedir.

YÜRÜTME OLDUKLARI DİRENİŞ APOCU FEDAİ RUHUN GÜNÜMÜZDEKİ TEMSİLİDİR

Geçen 100 gün içerisinde sömürgeci Türk ordusu beraberindeki envaitürlü paramiliter çetelerle birlikte, çağımızın bütün teknik olanaklarını kullanmasına rağmen, bugün Avaşîn alanındaki işgal hareketini gerçekleştirememiştir. Şu anda Avaşîn’de, Werxelê eteklerinde, Girê Sor’da, Stûnê hattında ve diğer birçok alanda yükselen gerilla direnişi ve hareketliliği bunun açık ispatıdır. Mamreşo, Zendura ve Şehit Serdar direnişlerinin başlattığı bu süreç, değerli komutan Serhat Giravîlerin ve Saryaların öncülüğünde bugün önemli bir düzey kazanmıştır. Dola Konferansê ve Dola Mara’da sonuçsuz bırakılan Türk ordusu, Werxelê ve Girê Sor’da sonuç almak üzere daha kapsamlı bir biçimde yönelmiştir. İki aya yakın bir zamandır Werxelê eteklerinde bulunan iki ayrı direniş noktasına ve Girê Sor direniş kalesine karşı defalarca kimyasal silah ve her türlü tekniği kullanmış olmasına rağmen düşürememiş ve bugün direniş etkili bir biçimde devam etmektedir. Werxelê’nin her iki direniş tünelindeki ve Girê Sor’daki direnişi büyük fedai ruhla yükselten bütün komuta ve savaşçıları hareketimizin genel yönetimi ve Merkez Karargahımız adına selamlıyor, bu kahramanlık direnişlerinden dolayı tüm yoldaşları kutluyoruz. Onların şu an büyük bir cesaret ve fedakarlıkla yürütmekte oldukları direniş, mücadele tarihimizin en şerefli sayfalardan birisi ve Apocu fedai ruhun günümüzdeki temsilidir.

Ayrıca daha önce kutlanan ve takdirle karşılanan Piramit saldırı eyleminin komutanı ve uygulayanı değerli yoldaş Şerzan Qaşûrî öncülüğünde gelişen Avaşîn’deki arazi savaşı çok büyük sonuçlar açığa çıkarmıştır.

Aynı biçimde Kela Bêdewê ve Küçük Cîlo hattında Bawer ve Delal yoldaşların düşmanı durduran, çıkmaza sokan yeni dönem taktiğini yaratıcı bir biçimde uygulamaları, kendi başına büyük bir sonuçtur.

Xabur Sahası’nda Zendura destanı etrafında baştan sona kadar gerçekleşen, Rêberlerin ve Têkoşerlerin kahramanlık destanları bu sonuçların açığa çıkarılmasında önemli bir yer tutmuştur.

Özellikle son 2 haftada başarı oranı daha yüksek olan eylemler açığa çıkarılmıştır. Bu kapsamda;

Avaşîn-Werxelê hattında Şehit Canşêr Boğazı’nda 16 Temmuz günü gerçekleşen sızma-saldırı eylemine katılan, bu eylemlerde emeği geçen bütün komuta ve savaşçıları kutluyoruz.

Metîna’da 22 Temmuz günü Koordine Tepesi’ndeki düşman güçlerine dönük 2 koldan gerçekleşen ve düşmana darbe vuran eyleme katılan ve bu eylemde emeği geçen bütün yoldaşları kutluyoruz.

26 Temmuz günü Xakurkê’de Şehit Şahan ve Şehit Axîn Tepeleri arasına yerleşen düşman güçlerine dönük gerçekleştirilen sızma eyleminde kayıpsız bir biçimde düşmanın üzerine yürüyerek silah kaldıran, bu sonuç alıcı eyleme katılan ve emeği geçen bütün yoldaşları kutluyoruz.

27 Temmuz günü Gever-Wargenima hattında seyreden bir düşman askeri aracına karşı YJA Star güçleri tarafından gerçekleştirilen başarılı sabotaj eylemine katılan ve emeği geçen bütün yoldaşları kutluyoruz.

Aynı biçimde Botan’da gelişen Egîdên Botanê Hamlesi’nin eylemlerine katılan, emeği geçen tüm yoldaşları kutluyoruz.

Kuzey sahasındaki tüm eylem ve direnişleri, en son 30 Temmuz günü Hozat-Amûtka Karakolu’nda bulunan düşman güçlerine karşı yapılan başarılı eylem şahsında kutluyor, bütün bu eylemlerde emeği geçen ve katılan tüm yoldaşları selamlıyoruz.

Mücadele tarihimizin bu önemli döneminde, özellikle komutanlıklarınızın sorumluluğundaki Avaşîn, Zap ve Metina’da bugün 100’üncü gününü dolduran ve Türk devletinin saldırısını şimdiden bozguna uğratmış bulunan bu büyük direniş sürecini başarılı bulduğumuzu, takdirle karşıladığımızı ve daha büyük başarıların devamını beklediğimizi bildirmek istiyoruz.

BUGÜN YAŞANANLAR HALKIMIZIN TARİHİNDE İLKTİR

Değerli yoldaşlar;

Kuşkusuz gelişen direniş sürecinin yetersizlikleri ve hataları da vardır. Bunların üzerinde durularak hızla giderilmesi ve bugün yükselmekte olan direnişin kesin başarıya taşınması temel bir görev durumundadır. Ancak buna rağmen şimdiden Avaşîn, Zap ve Metina’da, Garê Zaferi benzeri bir sonuç açığa çıkmış bulunmaktadır. Kürdistan halkının ve hareketimizin mücadele tarihinde hiçbir zaman bu kadar yüksek teknolojiyle donatılmış düşman güçlere karşı 100 gün boyunca düşmanın arazi üzerindeki hakimiyetini engelleyen direnişler gerçekleşmemiştir. Bugün yaşananlar, halkımızın tarihinde bir ilktir. Önder Apo’nun ideolojisi temelinde yoğunlaşan gerilla güçlerimizin, geliştirdiği yeni dönem taktiğiyle bugün tüm halklara umut verecek yeni bir direniş modelini yaratmakta olduğu aşikardır. Bu temelde yetersizliklerini giderecek olan direniş güçlerimizin nihai zaferi kesinleştireceği şimdiden görülmektedir.

KDP’NİN EN KESKİN DİRENİŞİN YAŞANDIĞI ALANLARIN ARKASINDA HAREKETLENMESİ MANİDARDIR

Gerilla güçlerinin bu görkemli direnişi karşısında zorlanan ve çıkmaza giren Türk devleti, bir taraftan büyük bir çabayla başarısızlığını kamuoyundan gizlemeye çalışırken, diğer taraftan da Kürtler arası bir çatışma çıkararak bu yenilgisinin üstünü örtmeye ve yenilgisinin derinleşmesinin önüne geçmeye çalışmaktadır. 100 gündür henüz Avaşîn’i işgal edememiş olan bu güç, bu gerçekliğini tüm dünyadan gizlemeye çalışmaktadır. Bunun için bugün Güney cephesinden gerillaya karşı ikinci bir cephe açmanın uğraşı içindedir.

Bu kapsamda KDP’ye bağlı güçlerin en keskin direnişlerin yaşandığı alanların hemen arkasında hareketlenmesi ve güç toplaması çok manidardır. En son Konya’da masum insanlarımızın katledilmesinde de görüldüğü gibi, bütün alanlarda halkımıza düşmanlık yapmayı politikasının temeli haline getirmiş olan faşist-soykırımcı AKP-MHP rejimini yenilgiden kurtarmaya çalışmak, halkımızın çıkarlarıyla çelişmektedir. Hem bu durum hem de henüz netleşmeyen Xelîfan alanında yaşananlar, halkımızın ulusal çıkarları açısından tehlikenin boyutunu göstermektedir.  Oysa Türk devletinin yürütmekte olduğu bu işgal hareketinin bozguna uğratılması, en başta Güneyli güçlerin elini güçlendirecek ve tüm halkımıza ve halklara büyük kazandıracaktır.

Biz, bu konuda KDP’nin bu uğursuz düşman planından kendini uzak tutması ve halkımızın düşmanlarıyla işbirliği yapmaması için çok çabalar gösterdik; halen de büyük bir sabırla bu çabaları sergilemekteyiz. Ancak son günlerde yaşanan pratiklerin, durumu daha da kritikleştirmekte olduğunu bilmektesiniz. Fakat durum ne olursa olsun, hiç kimse, kelle avcısı ve Kürt halkının yeminli bir düşmanı olan Hulusi Akar’ın sorumluluğundaki Türk ordusunun bugün Avaşîn, Zap ve Metina’da yaşadığı başarısızlığın üstünü örtemeyecektir.

Tüm yoldaşların düşmanın her türlü oyununa karşı tedbirli davranmak üzere, yeni dönem taktiğimizin ortaya çıkardığı sonuçları daha yaratıcı bir biçimde değerlendirerek bundan sonra pratiğin üzerine daha güçlü yürüyeceklerine ve direnişi mutlak surette başarılı kılacaklarına inancımız tamdır. Bu inançla sizleri ve sizlerin şahsında Medya Savunma Alanları ve Kuzey alanlarındaki tüm yoldaşları canı gönülden selamlıyor, mücadele tarihimizin bu önemli döneminde sizlere üstün başarılar diliyoruz.”

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz