İHD, Tarsus Cezaevi’ne İlişkin Rapor Hazırladı

0
667

İHD Mersin Şubesi, Tarsus Kampus Cezaevi’nde tutsaklara dönük hak ihlallerine ilişkin rapor hazırladı.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Mersin Şubesi, Türkiye’nin en büyük cezaevlerinden biri olan Tarsus Kampus Cezaevi içerisinde bulunan T1, T2, T3 ve Kadın Kapalı Cezaevi’nde yaşanan hak ihlallerini içeren raporunu açıkladı. Dernek, tutsaklarla yaptığı görüşmeler, gelen mektuplar ve tutsak yakınlarının başvuruları üzerinden hazırladığı raporu dernek binasında yaptığı toplantı ile açıkladı. Çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcisinin katıldığı toplantıda raporu, İHD Mersin Şube Başkanı Hakkı Demir açıkladı.

TESPİTLER

Demir hak ihlallerine ilişkin tespitleri şöyle sıraladı:

“* Farklı zamanlarda, farklı mahpusların anlatımları ve gözlemlerimiz dikkate alındığında, Cezaevi yönetimleri tarafından sık sık aramalar yapılırken tahrik ve hakaretler yapıldığı; koğuştaki dergi ve kitap sayısı kısıtlaması yapıldığı, bu şekilde mahpusların dış dünya ile ilişkilerinin kesilmeye çalışıldığı, bilgi edinme, haber alma haklarının ihlal edildiği, bu olağanüstü uygulamaların yönetmeliğe aykırı yapılarak idarece rutin hale getirildiği tespit edilmiştir.

* Hastaneye, mahkemeye veya başkaca sebeplerle memurların mahpuslarla olan her türlü diyalogunda mahpusları tahrik eden söz ve onur kırıcı hakaret içeren söz ve davranışlar sergilendiği, çok sayıda kötü muamele ve darp olaylarının yaşandığı, sık sık tartışma ortamı oluşturularak mahpusların aleyhine tutanaklar tutulduğu ve bu tutanaklara dayanarak haksız ve dayanaksız disiplin cezaları verildiği anlaşılmaktadır. Mahpuslara tek başına ve fiziki koşulların çok kötü olduğu hücre cezaları, ayları bulan aile görüş yasakları, yine ayları bulan telefon veya mektup görüş yasağı gibi cezalar verilmek suretiyle, şartlı tahliye tarihlerinin bu cezalar gerekçe gösterilerek ötelendiği, giderek tekrarları halinde de şartlı tahliye koşullarının ortadan kaldırılmak istendiği bilinmektedir. Açıkça kanuna aykırı bu uygulama ve orantısız cezalara karşı yapılan itirazların ise hiç dikkate alınmadan İnfaz Hakimliklerince reddedildiği, bu haliyle mahpusların dış dünyadan, ailelerinden ve birbirlerinden izole edildiği, bunun da insanlık onuru ile bağdaşmadığı ve mevzuata aykırı olduğu tespit edilmiştir.

* Cezaevine ilk kabulde veya sevkler sırasında mahpusların çıplak aramaya maruz kaldıkları, itiraz edenlerin tartaklanıp darp edildiği, onur kırıcı davranışlara maruz kaldıkları ve sorumluların cezalandırılmaması sebebiyle, bu uygulamanın halen devam ettiği tespit edilmiştir.

* Kadın mahpusların, hastaneye götürülürken ring araçlarında çeşitli eziyetlere tabi tutuldukları, refakatçi olarak erkeklerin görevlendirildiği, uzun süre bekletildikleri, en ufak taleplerin ring içindeki hücreye atılmayla sonuçlandığı, kelepçelerin çok sıkı olduğu ve bileklerinde uzun süre geçmeyen morlukların oluşmasına neden olduğu söylenmektedir. Ayrıca, doktor muayenesinin kelepçeli yapıldığı, muayene esnasında askeri görevlilerin odada bulunduğu, bu duruma itiraz ettiklerinde muayene edilmeden geri götürüldüklerini ve hücre cezasına çarptırıldıklarını, tuvalet ve lavaboya gitmelerine izin verilmediğini, izin verilse bile erkek tuvaletini kullanmak durumunda kaldıklarını, tuvaletteyken kapının aralık bırakılması gibi onur kırıcı bir durumla karşılaştıkları bize gelen mektuplarda ve başvurularda ifade edilmektedir.

* Havalandırmaya çıkma, spor yapma ve diğer mahpuslarla sohbet etme hakkının engellenerek, tecrit ve izolasyon koşullarında bir yaşamın dayatıldığı, zor olan cezaevi yaşamının daha da zorlaştırılarak, sosyal haklarının ihlal edildiği, havalandırmanın küçük olmasına rağmen, üstünün de tel örgü ile kapatılarak, ışık ve hava almalarının engellendiği ve bunun bir an evvel düzeltilmesi gerektiği tespit edilmiştir.

* Farklı örgüt suçlarından cezaevlerinde bulunanların aynı koridorlar kullandırılmak suretiyle doğabilecek kavga veya husumetlere zemin hazırlandığı, bunun da çok tehlikeli olduğu tespit edilmiştir.

* Tutuklu ve hükümlülerin sürgün edildikleri cezaevlerine götürülürken de yollarda çeşitli hak ihlallerine uğratıldıkları da tespit edilmiştir.”

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz