İstanbul Sözleşmesi’nde neler vardı?

AKP’nin her gün hedef gösterdiği İstanbul Sözleşmesi, Cumhurbaşkanı kararıyla kaldırıldı. Her gün en az 3 kadının katledildiği Türkiye’de iktidar, kadına yönelik şiddetin suç ortağı olduğunu onayladı.   

AKP’nin her gün hedef gösterdiği İstanbul Sözleşmesi (Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi), Cumhurbaşkanı kararıyla feshedildi.

“Toplumsal Cinsiyet” kavramının tanımını yapan ilk uluslararası sözleşme olma özelliği taşıyan İstanbul Sözleşmesi, kadınların yaşam hakkının korunması için oldukça önemli. Peki İstanbul Sözleşmesi nedir? İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele amacıyla 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da imzaya açılan bir Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Mart 2019 itibarıyla toplam 46 devlet ve Avrupa Birliği tarafından imzalandı. Türkiye ise 12 Mart 2012’de sözleşmeyi onaylayan ilk ülke oldu. 

ULUSLARARASI BAĞLAYICILIĞI BULUNUYOR 

11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da gerçekleşen Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu toplantısında imzaya açılan İstanbul Sözleşmesi’nin resmi adı, Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesini amaçlayan, hukuki bağlayıcılığı bulunan ilk uluslararası belge niteliğinde. 1 Ağustos 2014 itibariyle yürürlüğe giren sözleşme, 34 ülkece imzalandı ve onaylandı. Sözleşmeyi imzalamasına karşın henüz onaylamamış ülkelerin sayısı 12, Avrupa Konseyi üyesi olup sözleşmeye imza atmayan ülkeler ise Rusya ile Azerbaycan. 

‘TOPLUMSAL CİNSİYET’ TANIMI YAPILDI  

İstanbul Sözleşmesi “toplumsal cinsiyet” kavramının tanımını yapan ilk uluslararası sözleşme olma özelliği de taşıyor. Toplumun, kişilere, cinsiyete dayalı olarak biçtiği rollerin varlığına ve bu kapsamda kadınlara yönelik uygulanan şiddete dikkat çekiyor. Kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali ve ayrımcılık türü olduğunun altını çiziyor. 

TÜRKİYE ONAYLAYAN İLK ÜLKE 

Sözleşme İstanbul’da imzaya açıldığından bu adla anılıyor. Türkiye, aynı zamanda sözleşmeyi imzalayan ve onaylayan ilk ülke. Sözleşmeyi, herhangi bir maddeye çekince koymaksızın, imzaya açıldığı 11 Mayıs 2011 tarihinde imzaladı ve 14 Mart 2012’de de onayladı. 

HER TÜRLÜ ŞİDDET İLE MÜCADELE 

İstanbul Sözleşmesi’nin en önemli özelliği, biyolojik veya hukuki, ailevi bağ olup olmadığına bakılmaksızın ev içi şiddetin (örneğin eski veya mevcut eşler, evlilik dışı partnerler, birlikte ikamet edilen aile fertleri, akrabalar veya birlikte ikamet edilen başkaları tarafından yöneltilen şiddetin) ve kadınlara yönelik her türlü şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin standartlar öngören ve Avrupa ülkelerini hukuki olarak bağlayan ilk belge olmasıdır. 

AYRIMCILIĞI YASAKLIYOR 

Kadınlar ve erkekler arasında hukuki ve fiili eşitliğin gerçekleştirilmesinin kadına yönelik şiddeti önlemede anahtar bir unsur olduğunu benimseyen Sözleşme, kadınlara yönelik ayrımcılığı da yasaklamaktadır. 

EKONOMİK ŞİDDET TANIMLAMASI 

Sözleşme, yalnızca barış dönemlerindeki değil, silahlı çatışma dönemlerindeki ve silahlı çatışma sonrasında devam eden şiddeti de yasaklamaktadır. Sözleşme, “toplumsal cinsiyete dayalı” ayrımcılık ve şiddeti temel almıştır ve toplumsal cinsiyeti tanımlayan ilk uluslararası belgedir. Sözleşme’de, ekonomik zarar veya ekonomik ızdırap da kadına yönelik şiddet biçimlerinden biri (ekonomik şiddet) olarak tanımlanmıştır. 

SÖZLEŞME KAPSAMINDAKİ SUÇLAR 

İstanbul Sözleşmesi taraf devletlere aşağıda belirtilen davranışlara yönelik cezai ya da hukuki yaptırım uygulamayı zorunlu kılıyor. Sözleşme kapsamındaki suçlar şu şekilde sıralanıyor: * Ev içi şiddet (fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik) * Taciz amaçlı takip; * Tecavüz dahil, cinsel şiddet; * Cinsel taciz; * Zorla evlendirme; * Kadınların sünnet edilmesi; * Kürtaja zorlama ve kısırlaştırmaya zorlama. Sözleşme bu tip şiddet olaylarına sıfır tolerans gösterilmesini, mağdur olan kimse failin eşi, hayat arkadaşı ya da ailenin bir ferdi ise, aile içinde işlenen suçların gizli kalmamasını amaçlıyor. 

DEVLETTEN TALEPLER 

Sözleşme ayrıca, taraf devletlerden belli koşullar nedeniyle şiddete açık hale gelmiş olan kadınların özel ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulmasını da talep ediyor. Sözleşmenin kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla devletten talepleri; * Kadınlara yönelik şiddetin kabullenilmesine neden olan tutumların, toplumsal cinsiyet rollerinin ve klişelerin değiştirilmesi; * Mağdurlar üzerinde çalışan profesyonel kadroların eğitilmesi; * Farklı şiddet türleri ve bunların travma yaratıcı özellikleri hakkında farkındalık yaratılması; * Eğitimin her kademesinde, eşitliği ele alan konuların ders müfredatına dahil edilmesi; * Halka ulaşabilmek için STÖ’lerle, medyayla ve özel sektörle işbirliği yapılması. 

KADININ KORUNMASI İÇİN 

Sözleşmenin şiddete uğrayan kadının korunması için devletten talepleri; * Tüm tedbirler içinde, mağdurların ihtiyaçlarına ve güven içinde olmalarına en büyük önemin verilmesinin sağlanması; * Mağdurlara ve çocuklarına psikolojik ve hukuki danışmanlığın yanı sıra tıbbi yardım da sağlayan özelleşmiş destek hizmetlerinin düzenlenmesi; * Yeterli sayıda sığınma evinin tahsis edilmesi ve günün her saati kullanılabilecek ücretsiz telefon yardım hatları sağlanması. 

FAİLİN YARGILANMASI İÇİN 

Şiddet uygulayan failin yargılanmasına yönelik devletten talepler; * Kadınlara yönelik şiddetin suç sayılmasının ve gerekli cezaların verilmesinin sağlanması; * Gelenek, töre, din, yada “namus” gerekçelerinin, herhangi bir şiddet eyleminin bahanesi olarak kabul edilmemesinin sağlanması; * Soruşturma ve yargılama sürecinde mağdurların özel koruma tedbirlerinden yararlanmalarının sağlanması; * Kolluk kuvvetlerinin yardım isteyenlere anında yardıma gidebilmelerinin ve tehlikeli durumlara yetkinlikle müdahale etmelerinin sağlanması. 

6284 SAYILI KANUN 

İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmak istenmesinin nedenlerinden biri; 6284 sayılı kanun. İstanbul Sözleşmesi doğrultusunda; 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çıkarıldı. Çıkarılan bu kanuna göre; devlet, şiddetten şikâyetçi olan kadına, dilerse çocuklarıyla birlikte barınma imkânı veriyor. Süreç sona erene değin maddi yardım sağlıyor. İş ve hatta kimlik değişikliği yapmak isterse yardımcı oluyor. Şiddet uygulayan hakkında en az bir ay süreyle uzaklaştırma kararı alınıyor. 

KADINLAR EYLEMDE OLACAK  

Kararın ardından kadınlar, Türkiye’nin pek çok ilinde #İstanbulSözleşmesiBizim diyerek eylem çağrıları yaptı.  

* İstanbul: 20 Mart Cumartesi saat 17.00’de Kadıköy Beşiktaş İskelesi’nde 

* Ankara: 20 Mart Cumartesi saat 17:30’da Çankaya Belediyesi önünde 

* İzmir: 20 Mart Cumartesi saat 16.00’da Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde 

* Eskişehir: 20 Mart Cumartesi Saat 14:00’te Kanatlı AVM önünde 

* Antalya: 20 Mart Cumartesi saat 15.00’da Attalos Heykeli önünde 

* Balıkesir: 20 Mart Cumartesi saat 14.30’da  Ali Hikmet Paşa Meydanı’nda 

* Tokat: 20 Mart Cumartesi saat 15.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda  

* Muğla: 20 Mart Cumartesi saat 15.00’da Sınırsızlık Meydanı’nda 

* Muğla/Fethiye: 20 Mart Cumartesi saat 18.00’da Kültür Merkezi önünde 

* Kocaeli: 20 Mart Cumartesi saat 18.30’da İzmit Yürüyüş Yolu, McDonald’s önünde 

* Ordu: 20 Mart Cumartesi saat 14.30’da Ceren Özdemir Meydanı’nda 

* Çorum: 20 Mart Cumartesi saat 13.00’da Saat Kulesi Meydanı’nda 

* Adana: 20 Mart Cumartesi saat 17:00’de Atatürk Parkı’nda buluşulacak.

Kaynak: Mezopotamya Ajansı

En Çok Okunanlar

İlgili Makaleler