Kadına yönelik 3 aylık şiddet raporu yayınlandı

Kadına yönelik 3 aylık şiddet raporu hazırlayan Sosyo Politik Saha Araştırma Merkezi, kadınların en fazla yakınlarındaki erkekler tarafından katledildiğine dikkat çekti.

Raporda, kadın ve çocuğa yönelik suçlarda İstanbul ilk sırada yer aldı.  Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, 1 Haziran-31 Ağustos 2021 tarihlerini kapsayan 3 aylık kadına yönelik şiddet vakalarına ilişkin rapor yayınladı. Araştırma Merkezi’nin, basına yansıyan verilerden ve Anıt Sayaç’tan derlediği raporda, toplumda yaygın olan kadına yönelik şiddetin, kısmen basına yansıdığı ve yeterli-düzenli veri bulunmadığı vurgulandı.  

Rapora yansıyan bazı veriler şöyle: 

“* Araştırma Merkezi’nin derlediği verilere göre, 3 ay içinde kadınlar en fazla evlerinde, en yakınları tarafından katledildi, şiddete, tacize, cinsel istismara maruz bırakıldı. 

* Kadına yönelik 158 kişi şiddet/yaralama, 83 katletme, 39 şüpheli ölüm, 39 taciz, 18 çocuk istismarı, 13 cinsel saldırı ve 5 cinsel istismar vakası yaşandı. 

* Kadınların yüzde 32,5’i eş, yüzde 10,8’i komşusu, yüzde 9,6’sı sevgilisi, yüzde 6’sı babası, yüzde 6’sı oğlu, yüzde 6’sı eski eşi, yüzde 3,6’sı yeğeni, yüzde 3,6’sı damadı ve yüze 1,2’si kardeşi tarafından katledildi. 

* Cinsel saldırı vakalarında faillerin yüzde 15,4’ü iş arkadaşı, yüzde 7,7’si baba, yüzde 7,7’si sevgili; çocuk istismarında faillerin yüzde 22,2’si baba, yüzde 16,7’si komşu ve yüzde 5,6’sı öğretmen; şiddet/yaralamada faillerin yüzde 44,3’ü eş, yüzde 9,5’i sevgili, yüzde 8,9’u eski eş; taciz faillerinin yüzde 16,7’si eş, yüzde 8,3’ü iş arkadaşı ve yüzde 4,2’si sevgili oldu.  

* Cinayete uğrayanların yüzde 21,7’si 25-34 yaş, yüzde 14,5’i 35-44 yaş, yüzde 12’si 45-54 yaş; cinsel saldırıya maruz kalanların yüzde 15,4’ü 18-24 yaş, yüzde 7,7’si 25-34 yaş, yüzde 7,7’si 0- 17 yaş; şiddet ve yaralamaya maruz kalanların yüzde 8,9’u 35-44 yaş, yüzde 6,3’ü 25-34 yaş; şüpheli ölümlerin yüzde 28,2’si 65 yaş ve üzeri; tacize maruz kalanların yüzde 8,3’ü 18-24 yaş, yüzde 8,3’ü 25-34 yaş; cinsel istismara maruz kalanların ise yüzde 40’ı 25-34 yaş aralığındaki kadınlardan oluştuğu görülmektedir. 

* Kadın cinayetlerinin yüzde 16,9’u İstanbul, yüzde 7,2’si Balıkesir, yüzde 7,2’si Konya, yüzde 4,8’i Antalya’da; cinsel saldırıların yüzde 23,1’i İstanbul ve yüzde 23,1’i Muğla’da; çocuk istismarının yüzde 22,2’si Antalya, yüzde 16,7’si İstanbul’da, yüzde 11,1’i Kocaeli’de; şiddet ve yaralamanın yüzde 27,8’i Edirne, yüzde 15,2’si İstanbul, yüzde 5,7’si Zonguldak, yüzde 4,4’ü Adana’da; şüpheli ölümlerin yüzde 12,8’i Antalya, yüzde 12,8’i İstanbul, yüzde 7,7’si Muğla, yüzde 7,7’si Samsun’da; tacizin yüzde 20,8’i İstanbul, yüzde 12,5’i Antalya, yüzde 8,3’ü Zonguldak, yüzde 8,3’ü Ankara, yüzde 8,3’ü Kahramanmaraş’ta; cinsel istismarın yüzde 40’ı Antalya, yüzde 20’si İzmir, yüzde 20’si Kocaeli ve yüzde 20’si Ankara’da görülmektedir. 

* 2021 yılının Haziran ayında kadına yönelik gerçekleştirilen şiddet türlerini sayısal olarak incelediğimizde; 81 kişi şiddet/yaralama, 28 kişi cinayet, 23 kişi şüpheli ölüm, 10 kişi taciz, 7 çocuk istismara ve 3 kişi cinsel saldırıya maruz kalmıştır. Haziran ayında kadına yönelik gerçekleştirilen şiddet türlerini oransal olarak incelediğimizde; mağdurların yüzde 53,3’ü şiddet/yaralama, yüzde 18,4’ü cinayet, yüzde 15,1’i şüpheli ölüm, yüzde 6,6’sı taciz, yüzde 4,6’sı çocuk istismarı ve yüzde 2’si cinsel saldırıya maruz kalmıştır. 

* 2021 yılı Temmuz ayında kadına yönelik gerçekleştirilen şiddet türlerini oransal olarak incelediğimizde; mağdurların yüzde 43,1’i şiddet/yaralama, yüzde 22’si cinayet, yüzde 10,6’sı şüpheli ölüm, yüzde 10,6’sı taciz, yüzde 8,1’i çocuk istismarı ve yüzde 5,7’si cinsel saldırıya maruz kalmıştır. Temmuz ayında kadına yönelik gerçekleştirilen şiddet türlerini sayısal olarak incelediğimizde; mağdurların 53 kişi şiddet/yaralama, 27 kişi cinayet, 13 kişi şüpheli ölüm, 13 kişi taciz, 13 çocuk istismarı ve 7 kişi cinsel saldırıya maruz kalmıştır. 

* 2021 yılının Ağustos ayında kadına yönelik gerçekleştirilen şiddet türlerini oransal olarak incelediğimizde, mağdurların yüzde 43,1’i ‘cinayet’, yüzde 36,9’u ‘şiddet, yaralama’, yüzde 7,7’si ‘cinsel istismar’, yüzde 4,6’sı ‘cinsel saldırı’, yüzde 4,6’sı ‘şüpheli ölüm’, yüzde 1,6’sı ‘taciz’, yüzde 1,5’i ‘çocuk istismarına maruz kalmıştır. 

*2021 yılının ağustos ayında kadına yönelik gerçekleştirilen şiddet türlerinin oransal olarak incelediğimizde, mağdurların 28 kişi ‘cinayet’, 24 kişi ‘şiddet yaralama’, 5 kişi ‘cinsel istismar’, 3 kişi ‘cinsel saldırı’, 3 kişi ‘şüpheli ölüm’, 1 kişi ‘taciz’, 1 çocuk ‘çocuk istismarına maruz kamıştır.  

*2021 yılının Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında kadına yönelik gerçekleştirilen şiddet türlerini oransal olarak incelediğimizde; mağdurların yüzde 46,5’i ‘şiddet yaralama’, yüzde 24,4’ü ‘cinayet’, yüzde 11,5’i ‘şüpheli ölüm’, yüzde 7,1’i ‘taciz’, yüzde 5,3’ü ‘çocuk istismarı’, yüzde 3,8’i ‘cinsel saldırı ve yüzde 1, 5’i ‘cinsel istismara maruz kalmıştır. 

*2021 yılının Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında kadına yönelik gerçekleştirilen şiddet türlerini sayısal olarak incelediğimizde; mağdurlardan 158 kişi ‘şiddet yaralama’, 83 kişi ‘cinayet’, 39 kişi ‘şüpheli ölüm’, 39 kişi ‘taciz’, 18 çocuk ‘çocuk istismarı’, 13 kişi ‘cinsel saldırı’ ve 5 kişi ‘cinsel istismara maruz kalmıştır.” 

Fail en yakınındakiler 

Raporun devamında haziran ayında gerçekleşen vakalara  dikkat çekilirken,  kadın katliamlarında faillerin en yakınındaki kişiler olduğuna işaret edildi.  Haziran ayında, kadınların yüzde 35 35,7’sinin evli olduğu erkek, yüzde 10,7’sinin yeğeni, yüzde 10,7’sinin erkek arkadaşı, yüzde 7,1’inin komşusu, yüzde 3,6’sının babası tarafından katledildiği rapora yansıdı.  Temmuz ayına dair ise raporda, kadınların, yüzde 44,4’ün evli olduğu erkek, yüzde 25,9’unun komşusu, yüzde 7,4’ünün babası tarafından katledildiğine yer verildi.  

Ağustos ayı şiddet verilerine göre raporda, kadınların yüzde 17,9’unun evli olduğu erkek, yüzde 14,3’ünün boşandığı erkek, yüzde 10,7’sinin oğlu, yüzde 7,1’inin babası, yüzde 7,1’nin erkek arkadaşı , yüzde 3,6’sının kardeşi tarafından katledildiği belirtildi.  Ağustos ayında kadınların yüzde 33,3’ünün babası, yüzde 33,3’ünün erkek arkadaşı ve yüzde 33,3’ünün ise herhangi bir yakınlık derecesi bilinmeyen kişiler tarafından cinsel saldırıya uğradığı  ifade edildi. Çocuk istismarı ise ağustos ayında, yüzde 100’ü baba tarafından gerçekleştiği raporda kaydedildi.  

Raporun devamı şu şekilde:  

*2021 yılının Haziran-Temmuz-Haziran ayında cinayete maruz kalanların yüzde 32,5’i ‘eşi, yüzde 6’sı ‘babası’, yüzde 6’sı ‘oğlu’, yüzde 6’sı ‘eski eşi’, yüzde 3,6’sı  ‘yeğeni’, yüzde 3,6’sı ‘damadı’, yüzde 1,2’si ‘kardeşi’ ve yüzde 20, 5’i ise herhangi bir yakınlık derecesi olup olmadığı bilinmemektedir.  Cinsel saldırıya maruz kalanların yüzde 15,4’ü ‘iş arkadaşı’, yüzde 7,7’si ‘babası’, yüzde 7,7’si sevgilisi ve yüzde 69,2’si ise herhangi bir yakınlık derecesi olup olmadığı bilinmemektedir. Çocuk istismarına maruz kalanların yüzde 22,2’si ‘babası’, yüzde 16,7’si ‘komşusu’, yüzde 5,6’sı ‘öğretmeni’ ve yüzde 55,6’sı ise herhangi bir yakınlık derecesi olup olmadığı bilinmemektedir. Şiddet ve Yaralama ’ya maruz kalanların yüzde 44,3’ü ‘eşi’, yüzde 9,5’i ‘sevgilisi’, yüzde 8,9’u ‘eski eş’, yüzde 4,4’ü ‘oğlu’, yüzde 3,2’si ‘eski sevgili’, yüzde 3,2’si ‘babası, yüzde 1,9’u ‘iş arkadaşı’ ve yüzde 22, 2’si ise herhangi bir yakınlık derecesi olup olmadığı bilinmemektedir.  Tacize maruz kalanların yüzde 16,7’si ‘eşi, yüzde 8,3’ü ‘iş arkadaşı’, yüzde 4,2’si ‘sevgilisi’ ve yüzde 70,8’i ise herhangi bir yakınlık derecesi olup olmadığı bilinmemektedir. Son olarak cinsel istismara maruz kalanların yüzde 20’si ise ‘iş arkadaşı’ tarafından gerçekleştirilmiştir. 

*2021-Haziran ayında gerçekleşen vakaların yaş aralığı ile ‘mağdurların maruz kaldığı şiddet türü’ karşılaştırmasına baktığımızda, Cinayete uğrayanların yüzde 33,3’ü ‘35-44 yaş’, yüzde 25,9’u ‘25-34 yaş’, yüzde 14,8’i ‘45-54 yaş’, yüzde 7,4’ü ‘0-17 yaş’, yüzde 3,7’si ‘18-24 yaş’ ve yüzde 14,8’inin ise yaşı bilinmemektedir. Cinsel saldırıya maruz kalanların yüzde 66,7’si ‘bilinmiyor’ ve yüzde 33,3’ü ise ‘65 yaş’ ve üzeri olduğu görülmektedir. Şiddet ve yaralamaya maruz kalanların yüzde 77,8’i ‘bilinmiyor”, yüzde 8,6’sı ‘35-44 yaş’, yüzde 6,2’si ‘25-34 yaş’, yüzde 2,5’i ‘0-17 yaş’, yüzde 1,2’si ‘55-64 yaş’, yüzde 1,2’si  ‘18-24 yaş’, yüzde 1,2’si ise ‘65 yaş ve üzeri’ olduğu görülmektedir. Şüpheli ölümlerin yüzde 17,4’ü ‘25-34 yaş’, yüzde 17,4’ü ‘65 yaş ve üzeri’, yüzde 13’ü ‘55-64 yaş’, yüzde 13’ü ‘45-54 yaş’, yüzde 8,7’si ‘0-17 yaş’, yüzde 8,7’si ‘18-24 yaş’, yüzde 8,7’si ‘35-44 yaş’ ve yüzde 13’ünün ise yaş aralığı bilinmemektedir. 

* 2021-Temmuz ayında gerçekleşen vakaların yaş aralığı ve mağdurların maruz kaldığı şiddet türü karşılaştırmasına baktığımızda, cinayete uğrayanların yüzde 11,1’i ‘0-17 yaş’, yüzde 14,8’i ‘18-24 yaş’, yüzde 22,2’si ‘25-34 yaş’, yüzde 7,4’ü ’35-44 yaş’, yüzde 7,4’ü ‘45-54 yaş’, yüzde 3,7’si ‘55-64 yaş’, yüzde 7,4’ü ‘65+ yaş’ ve yüzde 25,9’unun ise yaşı bilinmemektedir. Cinsel saldırıya maruz kalanların yüzde 13,3’ü ‘18-24 yaş’, yüzde 14,3’ü ise ‘25-34 yaş’ ve yüzde 71,4’ünün ise yaşı bilinmemektedir. Şiddet ve yaralamaya maruz kalanların yüzde 5,7’si ‘18-24 yaş’, yüzde 9,4’ü ‘25-34 yaş”, yüzde 11,3’ü ‘35- 44 yaş’, yüzde 3,8’i ‘45-54 yaş’, yüzde 1,9’u ‘55-64 yaş’, yüzde 1,9’u ‘65+ yaş’ ve yüzde 66’sının ise yaşı bilinmemektedir. Şüpheli Ölümlerin yüzde 15,4’ü ‘0-17 yaş’, yüzde 15,4’ü ‘18-24 yaş’, yüzde 7,7’si ‘35-44 yaş’, yüzde 53,8’i ‘65+ yaş’ ve yüzde 7,7’sinin ise yaşı bilinmemektedir. Tacize maruz kalanların yüzde 7,7’si ‘18-24 yaş’, yüzde 15,4’ü ‘25-34 yaş’, yüzde 7,7’si ‘35-44 yaş’, yüzde 7,7’si ‘45-54 yaş’ ve yüzde 61,5’inin ise yaşı bilinmemektedir.”  

Kadın ve çocuğa yönelik suçlarda İstanbul  ilk sırada 

Kadın katliamlarının en fazla olduğu iller yüzde 16,9 ile İstanbul, yüzde 7,2’si Balıkesir, yüzde 7,2’si Konya, 4,8’i Antalya olduğu, cinsel saldırıların en fazla olduğu illere bakıldığında yüzde 23,1’i İstanbul ve yüzde 23,1’i Muğla olduğu, çocuk istismarının en fazla olduğu illerde ise yüzde 22,2’si Antalya, yüzde 16,7’si İstanbul, yüzde 11,1’i Kocaeli olduğu raporda yer aldı. Yine rapora göre  şiddet ve yaralamanın en fazla olduğu  illerin başında yüzde 27,8 ile Edirne geliyor. Bunu, yüzde 15,2’si İstanbul, yüzde 5,7’si Zonguldak, yüzde 4,4’ü Adana takip ediyor. Şüpheli ölümlerin en fazla olduğu illere  bakıldığında ise yüzde 12,8’i Antalya, yüzde 12,8’i İstanbul, yüzde 7,7’si Muğla, yüzde 7,7’si Samsun olduğu, tacizin en fazla olduğu illerde ise yüzde 20,8’i İstanbul, yüzde 12,5’i Antalya, yüzde 8,3’ü Zonguldak, yüzde 8,3’ü Ankara, yüzde 8,3’ü Kahramanmaraş olduğu kaydedildi.  

Raporda cinsel istismarın en fazla olduğu il yüzde 40 ile Antalya’dır. Antalya’yı, yüzde 20 İzmir, yüzde 20 Kocaeli ve yüzde 20 Ankara takip ediyor. 

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İlgili Makaleler