Kayyım mülakatta Efrin’de ölen askerlerin adını sordu

0
649

Van Büyükşehir Belediyesi’ne atanan kayyım, taşeron statüsünden kadroya geçmek için mahkeme kararıyla üç kez mülakata giren 217 işçi “başarısız” denilerek işe alınmadı. “Mülakatta” Afrin’de öldürülen askerlerin isimleri ile namaza dair sorular soruldu.

Van Büyükşehir Belediyesi’nde taşeron statüsünden kadroya geçmek için üç kez mülakata giren 217 işçi “başarısız” sayılarak işe alınmadı. İlk mülakatta işçilere; Afrin operasyonunda öldürülen askerlerin adları ve namaz ile ilgili sorular soruldu. İş mahkemesi mülakatın tekrar edilmesine karar verildi. Bunun üzerine yapılan ikinci mülakatta da tüm işçiler başarısız sayıldı. Konuyu bir kez daha mahkemeye taşıyan işçiler, 7 Mart’ta tekrarlanan mülakatta da elendiler.

‘217 KİŞİDEN BİRİ DE Mİ BİLEMEDİ’

Güvenlik kaygısı taşıyan ve ismini vermek istemeyen bir işçi, sınavda kendi alanlarıyla ilgili hiçbir soruyla karşılaşmadığını, sınav komisyon üyelerinin dalga geçer gibi kendilerine Afrin operasyonu, operasyonda öldürülen askerlerin isimlerini sorulduğunu belirterek, “Üç kez girdiğimiz mülakatta tek bir arkadaşımızın sınavı geçmemesi nasıl izah edilebilir? Yani o sınava giren tek bir kişi de mi sorulara cevap veremedi? Bu kayyım yönetiminin biz işçilere uyguladığı zulmün fotoğrafıdır. Biz asla yılmayacağız ve hakkımızı alana kadar mücadele edeceğiz. Kayyım ve zihniyeti gidecek biz kalacağız. Er ya da geç bu hukuksuzluk sona erecektir” dedi.

VALİLİK: SINAV USULE UYGUN

İşçilerin davasını takip eden Avukat Emrah Borazan, belediyenin gerekçe belirtmeden işçilerin mülakattan başarısız oldukları ilan edildiğini belirterek, “Müvekkillerim, hizmet alım sözleşmesi kapsamında Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda çalışmakta iken 696 sayılı KHK ile yürürlüğe giren kararname ile sınava girmeye hak kazanmış ve sözlü sınava tabi tutulmuşlardır. Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan sözlü sınava ait sonuçlarda gerekçe belirtilmeksizin müvekkillerimin başarısız olduğu ilan edilmiştir. Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın iş bu kararına karşı yasal süresi içerisinde müvekkiller tarafından yapılan itiraz; Van Valiliği Sınav İtiraz Komisyonu Başkanlığı tarafından ‘itiraz sahibinin itirazının incelendiği, sınavın tebliğin belirtmiş olduğu usule uygun bir şekilde yapıldığı değerlendirildiği’ gerekçesiyle reddedilmiştir” dedi.

‘HDP KAZANDI İŞÇİLER BAŞARISIZ OLDU!’

Mülakatta başarısız sayılan müvekkilleriyle ilgili mahkemeye itirazda bulunduklarını hatırlatan Borazan, şöyle devam etti: “Van Valiliği Sınav İtiraz Komisyonunun kararının iptali talebiyle Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine iptal davaları açılmış ve Van İdare Mahkemeleri tarafından verilen iptal kararları neticesinde müvekkillerimiz Mart 2019 tarihinde kayyum yönetimindeki belediye tarafından mülakata alınmış, 2019 yerel seçimlerinden bir sonraki gün yani halkın iradesi ile seçilen eş başkanların henüz göreve başlamamış iken ‘işçilerin başarısız’ oldukları ilan edilmiştir. Bu kararla ilgili Van Valiliği Sınav İtiraz Komisyonu Başkanlığına itiraz edilmiş, komisyon tarafından tekrardan itirazların reddedilmesi neticesinde Van İdare Mahkemeleri nezdine iptal davaları açılmıştır. Gerek Erzurum Bölge İdare Mahkemesi gerekse de Van İdare Mahkemeleri tarafından yürütmeyi durdurma ve iptal kararları verilmiştir. Mahkemenin bu kararından sonra müvekkillerimiz son olarak 07 Mart 2020 tarihinde tekrardan Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından mülakata alınmış ve ne yazık ki 27 Mart 2020 tarihinde yapılan ilanla tüm emekçiler yeniden başarısız sayılarak elendiği duyurulmuştur.”

‘HAYATIN AKIŞINA AYKIRI’

İşçilerin çalışma haklarının gasp edildiğini belirten Borazan, şunları söyledi: “İkisi idare mahkemelerince verilen kararlar olmak üzere Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan toplam üç mülakata tek bir işçinin dahi başarılı olamaması hayatın olağan akışına aykırı bir durumdur. Usul ve yasalara aykırı olarak gerçekleşen mülakatlar neticesinde idari denetimden ve objektif kriterlerden yoksun keyfi bir şekilde gerçekleştirilen mülakatların hukuken ve vicdanen izahatı mümkün değildir. Yasa koyucu tarafından mülakat kriterlerinin açık bir şekilde belirtilmesine rağmen Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan mülakatlarda; sınav soruları çalışanların iş konularından seçilmemiştir. Müvekkillere sorulan soruların cevaplarının nasıl puanlandırıldığı, emekçilerin performansının nasıl değerlendirildiği yargısal denetime elverişli hale getirilmemiş, beden gücüne dayanan işlerde çalışanlara uygulamalı sınav dahi yapılmamıştır.”

‘İDARE KÖTÜ NİYETLİ’

Mülakatların içerik denetiminden yoksun bırakıldığını vurgulayan Borazan, sözlerini şöyle tamamladı: “Sınav öncesinde hazırlanarak tutanağa bağlanmış soruların ve cevap anahtarlarının sınav sırasında, sorulan soru ve verilen yanıtlara hangi komisyon üyesince hangi notun takdir edildiğinin ortaya konulması gerekmekte iken bu yapılmamış ve sınava girenler hakkında kurul tarafından değerlendirme raporları oluşturulmamıştır. Sözlü sınavda verilen yanıtların, teknolojik olanaklardan yararlanılarak kayıt altına alınması suretiyle, objektif nitelikte incelenip denetiminin yapılmasına olanak tanınması, hukuk devleti ilkesinin hayata geçirilmesi açısından önemli olmasına rağmen Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan mülakata ses ve görüntü kaydı alınmamıştır. Mülakat aşamasında adaylara fırsat tanınması kuralı ise ihlal edilmiştir. Tüm bu usulü eksikliklerin üç mülakatta da tekrarlanması idarenin kötü niyetle hareket ettiğini göstermektedir.”

MA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here