KCK: Yeni yılın halklar, ezilenler, kadınlar ve insanlık için özgürlüğün sağlandığı bir yıl olmasını diliyoruz

0
92

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı yeni yıl nedeniyle yazılı bir açıklama yayınladı. KCK, mesajında tüm insanlığın, Kurdistan halklarının yeni yılını kutlayarak “yeni yılın halklar, ezilenler, kadınlar ve insanlık için özgürlüğün sağlandığı bir yıl olmasını diliyoruz” denildi.

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı açıklamasında devamla şunlar belirtildi:

“İçerisine büyük mücadelelerin sığdırıldığı 2022 yılını geride bırakıyor, yeni bir yıla giriyoruz. 2022 yılı Üçüncü Dünya Savaşının yoğunlaştığı bir yıl olmuştur. Ukrayna savaşıyla birlikte ilk defa Ortadoğu’nun dışına taşmış ve böylece savaşın alanı genişlemiş olsa da Üçüncü Dünya Savaşı, baştan beri, tüm toplumu ve doğayı hedefleyen bir karaktere sahiptir ve toplumun olduğu her yerde yaşanmaktadır. Kapitalist modernite, toplumu ve doğayı imha ve yıkıma uğratırken ve insanlar arasında eşitsizliği artırırken, kapitalist modernite sisteminin krizinden kaynaklanan Üçüncü Dünya Savaşı ise bu süreci hızlandıran bir özelliğe sahip olmaktadır. Kapitalist modernitenin sömürü ve savaş düzeni altında toplumun yıkımı her gün biraz daha gerçekleşmektedir. Çünkü kapitalist modernite sistemi, toplumsal değerleri yok ederek ve bunun sonucu toplumu yıkıma uğratarak var olmaktadır. Kapitalist modernite sistemi doğaya da aynı şekilde yaklaşmaktadır. Bugün üzerinde yaşadığımız doğa ciddi bir yıkımı yaşamakta, toprak, hava, su, orman ve çevrenin yok oluşu söz konusudur. Tüm bunlar kapitalist modernite sisteminin azami kar ve kazanç dürtüsü sonucu olmaktadır. Toplumdaki eşitsizlik de bu dürtüler sonucu her gün biraz daha artmaktadır. Dünyada çok küçük bir azınlık bolluk içerisinde yaşarken geriye kalan insanlık yoksulluk, açlık ve sefalet içerisinde yaşamaktadır. Milyonlarca insan yoksulluk ve savaş sonucu yersiz ve evsiz bırakılmış, yerinden ve yurdundan göçertilmiştir. Tarihin hiçbir döneminde insanlık bu kadar büyük tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya kalmamıştır. Tüm bunlar kapitalist modernite sisteminin yol açtığı sorunlar olmaktadır ve 2022 yılında daha da artmıştır.

2022 YILI MÜCADELENİN BÜYÜDÜĞÜ BİR YIL OLMUŞTUR

2022 yılında kapitalist modernite sistemi topluma ve doğaya karşı savaşı ve yıkımı artırırken, buna karşı büyük bir mücadele verilmiş ve 2022 yılı mücadeleyle dolu geçen bir yıl olmuştur. Halklar, kadınlar, ekolojistler, sosyalistler, gençler, işçi, emekçi ve yoksullar, bir bütün demokrasi, adalet ve özgürlük mücadelesi verenler, 2022 yılı boyunca yaşamın her anında ve alanında kapitalist modernitenin sömürücülüğüne yıkıcılığına karşı mücadeleyi büyütmüş ve kesintisiz bir şekilde sürdürmüştür. Kapitalist moderniteye karşı toplumun farklı kesimlerince verilen bu mücadele, demokratik modernite zihniyetiyle ve onun özlemiyle olmaktadır. Kapitalist modernitenin toplumu ve doğayı yıkıma götüren gerçeği karşısında, toplum ve insanlık, demokratik modernite arzusunu çok güçlü bir şekilde ortaya koymuştur. Bunun sonucunda 2022 yılına damgasını vuran, kapitalist modernitenin sömürüsü ve yıkımı değil, demokratik modernite zihniyeti ve arzusuyla hareket eden ve bunun gerçekleşmesi için mücadele veren ve değerler yaratan büyük insanlık olmuştur. Dolayısıyla 2022 yılı, mücadelenin büyüdüğü, eşitlik, özgürlük ve demokrasi düşüncesinin geliştiği, toplumu ve doğayı yıkıma uğratarak insanlığı yok oluşa sürükleyen kapitalist modernite sistemine karşı toplumun doğasıyla ve çevresiyle uyumlu ve özgürce yaşamasını ifade eden demokratik modernite alternatifinin geliştirildiği bir yıl olmuştur.

2022 YILINDA KADIN MÜCADELESİ ÖNE ÇIKTI

2022 yılının en fazla öne çıkan özelliği, hiç kuşkusuz, kadının özgürlük arayışı ve mücadelesi olmuştur. Tarihten günümüze kadar tüm sömürü ve yıkımların asıl nedeni olan ve çağımızda kapitalist modernite olarak süren erkek egemen zihniyet ve sisteme karşı en radikal ve değiştirici mücadeleyi kadının verdiği özgürleşme mücadelesi olmuştur. Öte yandan kadının özgürleşme düzeyinin toplumun da özgürleşmesini ifade eden gerçeği, 2022 yılında daha da anlaşılmış ve toplum tarafından sahiplenen bir düzeye ulaşmıştır. Erkek egemen zihniyet ve sistemin en gelişkin, dolayısıyla en cinsiyetçi, kadın ve toplum düşmanı versiyonu olan kapitalist moderniteye karşı kadının özgürlük mücadelesi tüm gelişmelerin temeli ve dinamiği olmuştur. Kadının Rojhılatê Kurdistan ve İran’da yaptığı öncülük ve ortaya çıkardığı gelişmeler bunun en somut örneği olmuştur. Rojhılatê Kurdistan ve İran’da haykırılan Jın, Jiyan, Azadi sloganı tüm dünyada yankılanmış ve haykırılmıştır. Kadının ve kadın özgürlük mücadelesinin ulaştığı düzey, erkek egemen zihniyet ve sistemin artık aşılma sürecine girdiğini açıkça ortaya koymuştur. Tarihin, önümüzdeki dönemde, kadının öncülüğü altında, toplumun ve doğanın yıkımdan kurtuluşuna ve yaşamın özgürleşmesine sahne olacağı kanıtlanan bir gerçeklik haline gelmiştir.

PARİS SALDIRISINI AKP-MHP İKTİDARI YAPTI

2022 yılında sömürü, işgal ve soykırım saldırılarına en fazla maruz kalan ve bu saldırılara karşı en çok direnen, mücadele eden ve bedel verenlerin başında Kürt halkı gelmektedir. Kürt düşmanı bir zihniyetle hareket eden soykırımcı sömürgeci Türk devleti ve faşist AKP-MHP iktidarı Bakur, Başur, Rojava, Maxmur, Şengal, Medya Savunma Alanları ve Kürtlerin yaşadığı her yerde işgal ve imha saldırılarını arttırarak sürdürmüştür. AKP-MHP iktidarı, fiziki saldırılar kadar, siyasi soykırım operasyonları ve her türlü kirli ve özel savaş saldırılarını da artırmıştır. Bunun en son örneği ise gerçekleştirilen ikinci Paris katliamı olmuştur. Kürtlere karşı yapılan diğer saldırılarda olduğu gibi ikinci Paris saldırısını yapan da AKP-MHP iktidarı olmuştur. Yurtsever Kurdistan halkı ise tüm bu saldırılara karşı kesintisiz bir direniş içerisinde olmuş ve 2022 yılını bir direniş ve mücadele yılına dönüştürmüştür.

2002 AKP AÇISINDAN YENİLGİ YILI OLDU

Şüphesiz en amansız direnişi gerçekleştiren Kurdistan özgürlük gerillası olmuştur. Kurdistan özgürlük gerillası, Medya Savunma Alanları başta olmak üzere, bulunduğu her yerde işgal saldırılarına karşı Apocu fedai ruhla direnmiş, işgal ve soykırım saldırılarını boşa çıkarmıştır. 2022 yılında, faşist soykırımcı rejim, hedeflerine ulaşmak için kimyasal silahların kullanımı dahil elindeki her türlü yasaklı silahları kullanarak ve her türlü kirli yöntemleri devreye koyarak gerilla karşısında sonuç almayı ummaktaydı. Ancak gerilla Apocu fedai ruhla ve yeni gerilla taktikleriyle bu saldırıları kırmış ve düşmanın hedeflerine ulaşmasını engellemiştir. Kurdistan özgürlük gerillası, bu sonuçları yaratarak, tarihin akışının, özgürlük ve demokrasinin gelişmesi yönünde olmasını sağlayarak, en fazla gelişme yaratan güç olmuştur. Eğer AKP-MHP iktidarı planladığı hedeflere ulaşsaydı, sadece Kürt soykırımının gerçekleşmesi değil, Türkiye başta olmak üzere Ortadoğu’da da demokratik gelişme tümden sonlanır ve DAİŞ zihniyetli bir sistemin egemenliği söz konusu olacaktı. Ancak sergilenen direniş ve mücadele sonucunda AKP-MHP iktidarı yıkılmanın eşiğine getirilmiş, demokrasi güçlerinin moral ve umudu artmış ve her zamankinden daha fazla başarıya yaklaşmıştır. Çok açıktır ki 2022 yılı AKP-MHP açısından yenilgi, Kürt halkı açısından ise büyük bir zafer yılı olmuştur.

ÖNDER APO’YA ÖZGÜRLÜK EYLEMLERİ BÜYÜDÜ

Kürt halkının dostları da başta Önder Apo’nun fiziki özgürlüğünün sağlanması olmak üzere Kürt halkına ve Kürdistan’a yönelik saldırılara karşı Kürt halkıyla büyük bir dayanışma içerisinde olmuş ve mücadeleleriyle halkımızın özgürlük mücadelesini daha da büyütmüş ve başarılar elde etmesinde önemli bir katkısı olmuştur. Kapitalist modernite güçleri ve kurumları faşist AKP-MHP iktidarına destek vererek soykırım suçuna ortak olurken, dünyanın dört bir yanından aydın, yazar, sanatçı, akademisyen, siyasetçi, enternasyonaller, gençler ve kadınlar Önder Apo’ya sahip çıkarak ve Kürt halkının özgürlük mücadelesine destek vererek büyük bir dostluk ve yoldaşlık pratiğini sergilemişlerdir. Biz hareketimiz ve halkımız adına, Kürt halkının dostlarına ve kadınlara, bu anlamlı dayanışma ve desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyor, selam ve saygılarımızı belirtiyoruz.

2023 yılını halklara, kadınlara ve tüm insanlığa kutlarken, 2022 yılını mücadeleyle dolduran ve başarılı kılarak 2023 yılına daha büyük umutlarla girmemizi sağlayan 2022 yılı şehitleri şahsında tüm devrim ve demokrasi şehitlerini büyük bir saygı ve minnetle anıyoruz. Şehitler tüm değerlerimizin yaratıcıları ve mücadelemizin öncüleridirler. Şehitlere verdiğimiz başarı ve zafer sözünü bu vesileyle bir kez daha yineliyoruz.

Şu açıktır ki 2023 yılında özgürlük ve demokrasi güçleri olarak bizleri daha büyük görevler beklemektedir. Tarihin önümüze koyduğu görevlere sahip çıkmak ve sorumluluklarımızı yerine getirmek konusunda ise daha kararlı ve mücadeleci olacağımız kesindir. Bu temelde tüm dünya demokrasi güçlerini 2023 yılının nihai zafer yılına dönüşmesi için demokratik modernite perspektifiyle mücadeleyi daha da büyütmeye ve yaşamı inşa etmeye çağırıyoruz.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here