KDP ihanet içinde olduğu sürece Kürt partisi olamaz – Kemal SÖBE

0
413

Kürt halkı, ulusal ve kimliksel olarak zafer kazanacak bir sürece girmiştir. Kürt halkı, son yüzyıldır hem uluslaşma mücadelesi veriyor hem de inkârcı güçlere karşı kurtuluş mücadelesi yürütüyor. Ulusal bir önderliğin olmaması, Kürt bireyinde ve Kürt toplumunda, başka ulusların etki alanına girmesine, başka ulusların hizmetine yol açtı. Kürtlerin önderliksiz olmaları, uluslaşmanın olmaması, bölgede kurulan ulus devletlerde, Kürt düşmanlığı yapmalarına yol açtı. Kürtlerin hem kimlik ve kültürleri ve hemde toprakları saldırı altındadır. Bunun emperyalizmin bir planı olduğu biliniyor. Bölgede kurulan ulus devletler, emperyalizmin bir ürünü olarak şekillendiler. Yüzlerce, binlerce yıl beraber yaşadıkları halkların yönetimleri, Kürtlerin düşmanı oluverdiler. Uluslar ve halklar birbirlerine düşman olmazlar ama katı ulus devletler çağında egemen ulus yönetiminin etkisini derin yaşadıklarıda bir gerçekliktir. Ancak demokratik ulus çizgisiyle bu etki biter.

Türk ve Arap ulusları, demokratikleşmede zorlanıyorlar. Bunun nedeni de, egemen ulus devlet kültürünü derin yaşamalarıdır. Kürtlerin inkar edilmelerinde, ulus devletler çağında ulusal önderliğin olmaması ve dolayısıyla da uluslaşamama büyük rol oynadı. Ulusal önderliğin olmaması uluslaşmayı engelledi, uluslaşma gerçekleşmeyince, içte kurtlaşma ortaya çıktı. Yani kendi ulusuna zarar veren kanserleşme gelişti. Kendine hizmet etmeyen bir durum ortaya çıktı. Kendine hizmet etmeyenler başkalarının hizmetine koşarlar. Kürtlerde son yüz yılda böyle bir durum ortaya çıktı. Kendi işi olmayan-lar, başkalarının işini yaparlar, başkalarının hizmetçisi, işçisi olurlar. Kendi işini kuranlarda kendilerine hizmet ederler, kendileri için çalışırlar. Kürtlerde ihanet, doğuştan oluşan bir durum değil, uluslaşamama ve önderliğin olmadığı koşullarda ortaya çıktı. Ağacı kemiren kurt ağaçtan peydalanır durumu, Kürtlerde, uluslaşamama koşullarında çokça yaşanıldı.

Son kırk yılda uluslaşma önemli oranda sağlandı. Uluslaşma geliştikçe, inkar siyaseti her yönden zayıfladı, kırıldı ve tükenme noktasına geldi. İnkar siyaseti kırıldıkça daha çok vahşileşti ve bu durumda ihanetçi çevreleri kullanmaya başladı. Kürtlerin uluslaşmada hem gecikmeleri ve hem de zorlanmaları aslında bu adı geçen ihanetçi çevrelerin ihanetleri yüzünden oldu. KDP geçmişten günümüze, Kürt ulusuna faydalı olamamıştır, olmamıştır. Dış güçlerin bölgede kurdukları kaygan zeminde-dengede kendisini var etmeye ve yaşatmaya çalıştılar. Parti görünümü altında aslında aile çıkarlarını koruyorlar ve aile hanedanlığı kurmuşlar. KDP bir Kürt ulusal partisi ve gücü değildir. Günümüzde bir aile aşiret yapılanmasıyla Kürdistan’da tutunamayacaklarını bildikleri için, kendilerine parti adını verdiler. KDP ne demokrattır nede ulusaldır. KDP,  yaptıklarıyla tam bir ihanet içindedir. Aile çıkarlarını hep ön planda tutmuştur. Bundan dolayı, Kürdistan tarihinde hiçbir zaman ulusal çıkarlara hizmet etmemiştir.

Kürt ulusu şimdi çok önemli bir sürece girmiş bulunuyor. Kürtler başarı sağladıkça, inkar siyaseti daha çok vahşice saldırıyor, ihanetçi kesimleri devrede tutuyor. Rojava direnişiyle Kürtler dört parça  Kürdistan’da tam bir ulusal serhildan gerçekleştirdiler, inkarcı güçlerin feleğini şaşırttılar. Eskiden direnişler birbirinden ayrı parça parça olurdu ama son on yıldır Kürdistan çapında bir büyük ulusal direniş gerçekleşiyor. Kürtler artık eski Kürtler değiller. Kendi kimliği için savaşa ve kendi kimliğini yaşamak isteyen, yaşayan bir Kürt halkı var artık. Kürt halkı artık ihaneti kaldıracak durumda değildir. Kürtlerin başına ne geldiyse bu ihanet belası yüzünden geldi. Uluslaşma ve ulusal önderlik, ulusal savunma gücü önemli oranda başarıldı. Ama bir kanser haline gelen ihanet hala kendisini var etmeye devam ediyor. Kürt halkının kurtuluş gücü olan, gerillaya yönelik saldırılar neyi ifade eder, ne anlama geliyor. Kürt halkına düşmanlık değil de nedir! Kürt halkına düşmanlık yapan KDP, bir Kürt partisi olabilir mi?

Petrolden gelen milyar Dolarların, Türkiye’de korunması karşılığında, Kürt halkına ihanet ediyorlar, Kürt düşmanlarıyla iş birliği yapıyorlar. Dönem çok yakıcıdır ve hiçbir ihaneti ve hatta hiçbir hatayı bile kaldıracak durumda değildir. En küçük bir taktik hata bile, bir mücadeleyi boşa çıkarabilir, onlarca yılda oluşan emekleri heba edebilir. Dönem çok dikkat etmeyi gerektiriyor. Kürt ulusu başarının arefesindedir. Düşman boş durmuyor, bütün imkanlarını seferber etmiş durumdadır. Çünkü Kürt halkının ulusal var oluşunu kendi sonu ve bitişi olarak görüyor. Çünkü Kürt düşmanlığı temelinde kendisini var etmiş bir siyaset Türkiye’yi yüz yıldır yönetiyor. Yüz yıllık Kürt fobisi denilen durum işte budur. İnkarcı rejimin ihanete dört elle sarılması, inkar konusunda ve her konuda, Kürtler karşısında iflas ettiğinin bir kanıtı oluyor. İnkar rejimi artık çökme sürecine girdi. Bu çöküşü durdurmak ya da uzatmak için, KDP’yi devrede tutuyor, kullanıyor. KDP gerçekte ulusal bir parti olmadığı için bu ihaneti yaşıyor. Kürt halkının yükselen ve başarıya giden mücadelesi, hem inkarcı rejimi ve hem de ihanet çizgisini yok edecektir. Bir sistem askeri operasyonlara ve tekniğe hız veriyorsa ama buna rağmen yeniliyorsa, başarılı olamıyorsa, siyaseten bittiği içindir. KDP ihaneti, inkarcı rejimin son çaresidir. Kürt halkı, kendi içine giren bu kanseri de yok edecek güç ve birikime sahiptir. Örgütlü bir halk her şeyi başarabilir…

Kemal SÖBE

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz