Kürdistan’ın yeni özgür Kürt’ü var artık

0
455

Kemal SOBE

Yüzyıldır Kürtleri asimilasyon kıskacına alan inkarcı güçler, kendileri için bir Kürt yaratmaya çalıştılar. İnkarcı güçler için en iyi Kürt ölü Kürttür. Evet, ölü Kürt, özellikle Türkiye’nin hayal ettiği, bunun için her türlü kötülüğü yaptığı Türkleşmiş Kürttür. Ölü Kürt, kendi kimliğini, varlığını bilmeyen, başka kimlik-ler için eriyen Kürttür. Kürtler son otuz yıldır ulusal bilince sahipm olmaya ve bu bilinci pratikleştirme, bir sisteme dönüştürmeye çalışıyorlar. Kürtler son otuz yılda sahip oldukları ulusal ve kimliksel bilinçle kendi topraklarında kendilerini yeniden keşfetmeye başladılar. Kürtler kendini yeniden keşfetmenin her türlü alt yapısını oluşturmaya çalışınca, düşman boş durmuyor, Kürtleri hem katlediyor, hem sürdün ediyor, her göz altında kaybediyor ve en kötüsüne, Kürtlerin kendi kimliğine ihanet etmesini dayatıyordu. Bu ihaneti kabul eden Kürt, inkarcı sistem için, ölü Kürt demektir. Ölü Kürt bundan dolayı inkarcı sistem
için iyi Kürt oluyordu. İnkar sistemi, ölü (asimile olmuş ) Kürt istiyor-du.

***

Yani Kürt kendi kimliğini inkar edip, Türklüğü kabul ettiğinde iyi Kürt oluyordu ama kimliksel olarak ölüyordu. Bunda dolayı inkar sisteminin kendisi için en iyi Kürt, kimliğini inkar eden Kürt oluyordu. Kürtler için ise ölü Kürt aslında asimilasyon içinde eriyen, kendi kimliğini keşfetmekte ve yaşamakta uzaklaşan ve en kötüsü de kendi kimliğine bilerek ve düşmanla el ele vererek ihanet eden Kürttür. Düşman, kendisine benzeyen Kürtü iyi Kürt olarak kabul ediyor. Yani Kürtlüğü bitmiş Kürt, iyi Kürt oluyor, Kürtlerin düşmanları için. Halbuki Kürt’ün en büyük düşmanı, içine itildiği eğitimsizlik, örgütsüzlük ve ulusal bilinçten, ulusal önderlik ve kurumlaşmadan yoksunluktu. Kürtler bu saydığımız değerlerden ve imkanlardan yoksun olduğu için, inkar Kürtler üzerinde bu denli etkili olmaya ve sonuç almaya çalıştı. 

***

Yüz yıllık inkar sistemi, bunu esas aldı. Önderlik ” biz kendi gücümüzün yüzde seksenini kendi içimizdeki eğitimsizliğe, yüzde yirmisini düşmana karşı harcıyoruz ” diyor. Demekki başkalaşıma uğramamak için kendini keşfetmek çok önemlidir. Düşman, Kürtlerin ulusal bilinç, örgütlülük ve ulusal önderlikten yoksunluğu görünce, Kürtlerin asimile olabilecek kolay lokma olduğunu düşündüler. İşte eğitim burada önem kazanıyor. Kürt, eğitim gördükçe kendisini buldu, keşfetti, kimliğiyle, varlığıyla ve ulusal benliğiyle, kimliğiyle tanıştı. Kürtler, ulusal olarak kendisini bulup keşfettikçe, düşman çılgına döndü, delirdi ve kendisi için ölmüş iyi Kürt aramaya koyuldu. Çünkü Kürtlerin kendisini keşfetmesi, inkarın hayallerini kırıyor, dağıtıyor, yok ediyor. Bakur’da inkarcı sisteme göre iyi Kürt kalmadı denebilir. Bundan dolayı, Başur’da, KDP üzerinden sonuca gitmeye çalışıyor. Bunun boş bir çaba olduğunu kendisi de çok iyi biliyor ama belki KDP’yi buna alet ederek sonuç alabilirimin hesabını yapıyor.

***

Eski Kürtten artık eser kalmadığını ve şimdi On milyonlarca Kürtün artık yek vücut olduğunu, halklardan da destek gördüğünü, güçlü bir ulusal bilince ve önderliğe sahip olduğunu aslında en iyi bilen inkarcı sistem olmalı ki, ölü Kürt bulma ve istediğini gerçekleştirme konusunda bu kadar
ısrar ediyor. İnkarcı rejim aslında bu konuda çırpındıkça kan kaybediyor ve bataklığa saplanıyor. İnkarcı rejim, Kürtler karşısında artık sıfırı tüketme noktasına geldiler denebilir. Emperyalist dış güçlerden destek almayan bir inkarcı sistemin aslında altı ay bile ayakta kalma şansı yoktur.
Siyasi ve ekonomik nedenlere dayalı olarak, Avrupa ve Amerika, onlarca yıldır, inkarcı sisteme her türlü desteği verdiler, arka çıktılar. Kürtler Kürdistan’ın her parçasında aktifler, ayaktalar ve dünya halklarından da siyasi ve manevi olarak insani destek alıyorlar. Bu kadar büyük bir dayanışma mücadele ve örgütlülük içinde, artık Kürtleri asimile edebilmenin imkanı kalmamıştır.

***

Türkiye’nin yapması gereken, kendisi için iyi Kürt aramayı bırakması, Kürtlerin kimliğini kabul etmesidir. Türkiye için ölü iyi Kürt yok artık. Kürtler ve Kürdistan için yaşayan iyi Kürt var artık. Çünkü Kürtler ve Kürdistan için iyi Kürt demek kendi kimliğiyle ve ulusal benliğiyle yaşayan diri Kürttür. Türkiye bölgede saygın ve demokratik bir ülke haline gelmek istiyorsa, bunun yolu, Kürtlüğünü yaşayan ve Kürdistan için yaşayan ama aynı zamanda bölgede halkların kardeşliğini esas alan yeni özgür Kürtle yaşamaya kendisini alıştırmasıdır. Çünkü Türkiye, Kürtlere kötülüğün her türlüsünü yaparak, kendisi için ölü iyi Kürt aramada daha fazla ısrar ederse, kendisini yok eder. En iyi Kürt, kendi kimliğine sahip
çıkan ve kendi kimliğini yaşayan ve başka halklarla da eşit ulusal haklar temelinde kardeşçe yaşayandır.
Kürtler ne dar ulusçu olurlar nede kendi ulusal kimliğinde vazgeçerler. Kürtler demokratik ulusçuluk paradigmasını esas alarak sınırların, sınıfların, savaşların ve sömürünün olmadığı komünal bir yaşamı, insanlık için kurmanın çabası içindeler ve bunun büyük mücadelesini yürütüyorlar. Dolayısıyla, özgüryeni Kürtle yaşamayı kabul edenler hem demokrasiyi kazanırlar, hemde kendilerini yenileyip özgür olurlar.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here