Kürt sorunu nedir ve nasıl anlaşılmalıdır – Kemal SÖBE

0
764
kürtler newroz ile ilgili görsel sonucu

Kürtler bir ulustur, millettir. Dili, kültürü, kimliği, tarihi, gelenek görenekleri ve yaşadıkları bir coğrafyası olan her insan topluluğunu ulus olarak tarif ediyoruz. Kürtler yüz yıl öncesine kadar aşiret kabile şeklinde de olsa kendi kendilerini yönetiyorlardı. Ulus devlet çağında Kürtlerin aşiret kabile tarzı yönetimi büyük bir hataydı. Kürtlerin, Türklerle beraber kurtuluş savaşına katılmaları ve her türlü fedakarlığı yapmaları, Türklük için değil, eşit ulusal haklar içindi. Kürtler, Anadolu’ya yapılan saldırı ve işgali Türklere ve Kürtlere yapılmış bir saldırı olarak gördüklerinden dolayı, Türklerle beraber olup işgalci güçlere karşı savaştılar. Kürtler eğer isteselerdi ayrı ulus devletlerini kurabilirlerdi.

Kürtler, inkara ve katliama uğrayacaklarını, asimile edilmek istendiklerini önceden sezebilselerdi, ayrılırlardı. Kürtler, 800 yıl boyunca beraber yaşamış, kimi konularda et ve tırnak gibi olmuş Türklerden ayrılmak istemiyorlardı  kendi kimlikleriyle aynı çatı altında yaşamlarına devam etmek istiyorlardı. Kürtler, inkar edilsinler,Türkleştirilsinler diye Türklerle beraber kurtuluş savaşına katılmadılar. Kürtler kendi kimlik ve kültürleriyle beraber yaşamaya devam edeceklerine inandıkları için kurtuluş savaşına katıldılar. 1919-1923 arası, Kürtlerin toprakları hala Kürdistan olarak kabul ediliyor ve yeni devlet ve cumhuriyet kurulduktan sonrada bu şekilde olacağı konusunda vaatler ve sözler veriliyor. Ama, Cumhuriyet kurulduktan sonra, savaş koşullarında yapılan anlaşmalar ve verilen vaatler unutulmuş Kürtler Türk olarak görülmeye başlanmış, Kürdistan Türklerin toprağı, Kürtlerde Türk olarak görülmeye başlanmıştır.                                                                                                                

1924 anayasası Kürtlerin inkar edilmesinin başlangıcı olmuş, Kürtçe şehir, köy ve yer isimleri değiştirilmişti Kürtçe konuşma yasaklanmış, Kürtlerin Türkleştirilmesi için özel yasalar ve planlar çıkarılmıştır. Kürtler, kurtuluş savaşına katılmakla hatamı yaptılar? Kürtler, Türklerle beraber yaşamaya devam edelim demekle yanlış mı yaptılar? Kürtler, Araplar gibi Türkleri arkadan vurmadılar, omuz omuza beraber savaştılar. Kürtlerin beraber savaşmalarında ki gayeleri de ortak vatanda eşit ulusal haklar temelinde beraber yaşamaydı. Bazıları hala bunu ya anlamak istemiyorlar ya da anlayabilecek kapasiteye sahip olamayacakları kadar akıl yoksunular. Kürt sorununa milliyetçi ve tekçi bir zihniyetle yaklaşılırsa, sorun anlaşılmaz, idrak edilmez. Kürt sorununun anlaşılması için, Kürt sorununa insani bir pencereden bakmak, insani bir çerçevede ele almak gerekiyor. Bazıları ” Türklerle Kürtler arasında bir fark yoktur” diyorlar. Pekala Kürtlerle Türkler arasında bir fark yoksa, Kürtler niye Türk  olarak değilde Kürt olarak yaratıldılar? Siz konuşsanız, Allaha inandığınızı söylüyorsunuz ama Allahın, Kürtleri Kürt olarak yarattığını göremiyorsunuz, kabul etmiyorsunuz. Siz, Kürtleri Türk olarak görüyorsunuz. Yaptığınız en büyük hata budur işte.

1924’den günümüze kadar Kürtlerin kimliği ve varlığı  inkar ediliyor, Kürtler ulus olarak kabul edilmiyorlar. Kürtler Türk olarak ve Kürdistan Türklerin toprağı olarak görülüyor. Kürtler ortak vatan diyorlar ama bazıları, Kürtlerin hiç bir hakkı olmaz, Kürtlerle Türkler eşit ulusal haklara sahip olmaz diyorlar. Kıbrıstaki Türkler Rumlarla nasıl eşit haklara sahipler? Yunanistan ve Bulgaristan Türkleri için neden hak istiyorsunuz? Çin’in Uygur bölgesinde yaşayan Türler için neden hak istiyorsunuz? Allah sadece Türkleri mi, ulus olarak yarattı? Kürtleri ulus olarak görmemek çok büyük bir  hatadır ve bu hata bugunkü savaşa ve şiddete yol açtı.

Kürtlerin ulus olmaktan kaynaklı her türlü haklarının iade edilmesi gerekiyor. Kürtler bu topraklarda misafir ve göçmen değiller. Kürtler bu toprakların yerlisidir. Bu topraklar Kürtlerin anayurdudur. Hiç kimse Kürtlere burası sizin değildir, gidin bur da diyemezler. Hiç kimse Kürtler siz Kürt değilsiniz diyemezler. Bazıları da, ”Kürtlerle Türkler aynı haklara sahipler” diyorlar. Kürtlerin ana dilde bir okulu bile yokken nasıl oluyor da aynı haklara sahipler? Neymiş  efendim? Kürtler  VALİ KAYMAKAM, HAKİM, POLİS, MİLLETVEKİLİ, BAŞBAKAN ve istedikleri şekilde memur amir müdür olabiliyorlarmış. Doğru, Kürtler bu söyledikleriniz hepsini olabiliyorlar  AMA  Kürtler  bir türlü Kürt olamıyorlar ve sizin anlayamadığınız, anlamakta zorlandığınız nokta burasıdır işte! Neymiş? Kürtler Türkiye’de yaşıyorlar bundan dolayıda Kürtçe anadilde eğitim yapamazlarmış, Türklerle eşit ulusal haklara sahip olamazlarmış! Pekala söyler misiniz, Kürtlerin vatanı neresidir? Siz, Türkiye’nin doğusunun Kürtlerin toprağı olduğunu kabul etmiyorsunuz, işte bütün mesele budur budur budur!

Siz, Türkiye’nin doğusunun Kürtlerin toprağı olduğunu, Kürtlerin bir ulus olduğunu resmi olarak, yasal ve anayasal olarak kabul edeceksinizzzz… Kürtlerin sorunu, vali, kaymakam, milletvekili, bakan, başbakan, amir memur olmak değil, Kürtlerin öncelikli sorunu Kürt olmaktır. Bazı Kürtlerde ” kimse bana bir şey söylemiyor, ben istediğim gibi iş  yapıyorum” diyor. AKILSIZ HERİF, sen zaten sana dayatılanı peşinen kabul etmişsin bu durumda kimse sana bir şey söylemez. Türk olmayı kabul eden bir  Kürt’e, devlet  bir şey demez, tam tersi başının tacı yapar. Kemal Kılıçdaroğlu, Türk olmayı kabul etmeseydi, CHP’nin başına getirmezlerdi. Sen köleliği kabul edersen senin efendin sana hiç dokunmaz!

Kürtler yüz yıldır kendi topraklarında misafir  ve göçmen olarak görülüyorlar. Son 25 yılda Kürdistan yerle bir edildi, binlerce köy boşaltıldı, milyonlarca Kürt kendi topraklarında sürgün edildiler. son yıllarda Kürt şehirleri savaş şehirleri haline getirildi. Kürtlerin en küçük bir hakkına dahi tahammül edilmiyor. Kürtler size ne yaptı ki, siz Kürtlere bu kadar baskı, zulüm ve katliam yapıyorsunuz? Kürtler kurtuluş savaşına katılmakla size kötülük mü yaptılar. Filistin’e destek veriyorsunuz, Kıbrıs Türklerini gözünüz gibi savunuyorsunuz, Dünyanın her hangi bir yerinde yaşayıpta haksızlığa uğrayan Türklere her türlü desteği veriyorsunuz, ama mesele Kürtler olunca düşman oluyorsunuz! Keskin sirke küpüne zarar verir diye bir söz var. Bu kadar Kürt düşmanlığı kardeşliği bozar. Kürtlerle Türkler arasında yani halklar arasında bir sorun yok, sorun Kürtlerle devlet arasındadır. Bazı milliyetçi kesimler de son yıllarda çeşitli şehirlerde Kürtlere linç girişiminde ve saldırıda bulunuyorlar.

Bu gibi vahşice saldırılar Türkiye’ye zarar verir haberiniz olsun. Kürtleri ulus olarak  kabul edeceksiniz, buna mecbursunuz! Siz, Kürtleri ne kadar çok öldürürseniz, Türkiye’yi uçurumun kenarına getirirsiniz. 50 milyona yakın bir ulusu öldürmekle bitiremezsiniz. Türkiye’de ”terör’ yok, Kürt sorunu ve demokrasi sorunu var. Devlet, Kürt sorununu çözüp demokratikleşmiyor. Devlet sorunların çözümsüzlüğünden kaynaklı toplumsal direnişleri güvenlik meselesi ve terör olarak görüyor. Devletin 80 yıllık politikası budur. Sorunların varlığı bile kabul edilmiyor. Sorunların varlığını kabul edeceksiniz, çözeceksiniz, demokratik olacaksınız. Kürt sorununa doğru yaklaşacaksınız. Kürtleri sorunu ulusal sorundur.

Kürtlerin sorunu kimlik, kültür ve ulus olarak var olma sorunudur. Türkiye, Kürtlerinde vatanıdır ama Kürtler kendi topraklarında kendi dilini kullanamıyor, kendi ulusal haklarında faydalanamıyor, Türk olmaya zorlanıyor. Bu hatalardan dönülmesi gerekiyor. Kürtlerin  ulusal varlığını anayasal ve yasal olarak kabul edilmesi gerekiyor. Hiç bir ulusun kendi topraklarında dili, kimliği ve kültürü yasak değildir ama Kürtlerin ulusal varlığı yasak ve dünya bu konuda sağır, kör ve dilsizdir! Mesele Filistin meselesi olsun, Türkiye’de kendilerine MÜSLÜMAN diyenler, Filistin’e yardıma koşuyorlar, peki Kürtler için ne yapıyorsunuz?? Mademki Kürtlere kardeş diyorsunuz, o zaman Kürt sorununa doğru yaklaşacak, Kürtlerin ulus olmaktan kaynaklı haklarını kabul edecek, Kürtler kimliğine diline saygı göstereceksiniz. Kardeşlik, eşit ulusal haklara sahip olmaktan geçer.

Kürtleri ulus olarak kabul etmeyenler, Kürtlerin varlığını kabul etmeyenler, Kürtleri ezenler, katledenler, Kürtlerin kardeşleri değil, Kürtlerin düşmanlarıdırlar. Kürdistan’da her gün Kürtler katledilirken hangi kardeşlikten söz ediliyor? Kardeşlik böyleyse düşmanlık nasıldır acaba? Kardeşlik, savaşın bitmesi, Kürt sorununun eşit ulusal haklar temelinde çözümüyle, barışın gelişimiyle  inşa olur. Kürt meselesine doğru yaklaşacaksınız. Kürt sorunu konusunda empati yapacaksınız.  İşte Kıbrıs’da Türklerle Rumların sorunu size iyi bir örnektir. Çin’in uygur bölgesinde yaşayan Türkistanlılar, Yunanistan ve Bulgaristan’da yaşayan Türklerin sorunları iyi bir örnektir. Siz, Kürtlere neden düşmanlık yapıyorsunuz? Kürtleri kaybetmemeye dikkat edin. Yaklaşık bin yıldır beraber yaşıyorsunuz. Kürt sorununa doğru yaklaşacak, Kürtlerin varlığını kabul edeceksiniz. Kürtlere düşmanlık yapmak, Türkiye’ye hiç bir şey  kazandırmadı, kazandırmaz…

İsviçre, dört resmi dilin ve dört ulusun kendi kimlik ve kültürüyle yaşadığı en demokratik ülkelerden biridir. Kanada, iki  resmi dilin ve iki bölgenin olduğu demokratik bir ülkedir. Çok kimliklilik ve çok kültürlülük ülkeyi bölmez, daha çok bütünleştirici olur.

Kürtler ayrı devlet değil, eşit ulusal haklara sahip demokratik bir cumhuriyet istiyorlar…

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz