‘Önderlik yolunda yaşam bulacağız’

0
595

PAJK ve PKK’li tutsaklar, “Önderliğimizin 71’inci doğuş gününü PAJK ve PKK tutsakları olarak tüm halklara, yoldaşlara kutlu olsun diyor; yeter ki yoğunluk ve iradeyle eşlik etme çabası ve bilinci ile Önderlik yolunda yaşam bulacağımızı belirtiyoruz” dedi.

PAJK ve PKK’li tutsaklar adına Deniz Kaya, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın 4 Nisan doğum günü dolayısıyla açıklama yaptı: Tutsakların açıklaması şöyle:

“Tarihsiz ve geleceksiz bırakılmak istenen bu coğrafyanın en kadım halklarının örgütsel, düşünsel ve iradi direnişin öncüsü olan Önderliğimizin 71’inci doğum gününü kutluyoruz.

Toplumlara ‘kutsallıklar’ yaratıp, bunlarla toplumların bilincini ve hakikat arayışlarını ezerek, kendini yaşatıp büyütmeye çalışan kapitalist iktidar kendi beslediği ‘Leviathan’ tarafından filmine bir son yazmak zorunda kalmıştır. Elbette bu son bu anti toplumsal canavarın insafına bırakılmayacak kadar önemlidir. Çünkü yeni bin yıla daha da belirginleşen kapital kriz, gün geçtikçe yeni durumlar açığa çıkarmış ve bu sonuçları doğru analiz etme sorumluluğu hala doğru dürüst sahiplenilebilmiş değildir. Elbette kendiliğindenlik felsefik ve bilimsel bir varyanttır. Fakat kendi başına doğru sonuçlara antagonist bir ilişki yaşar. Kısacası kendiliğindenlik karanlıktan yana olmadığı gibi, aydınlıktan da yana değildir. Sosyolojik olarak bir nötr durumudur. Özcesi merkezi hegemonyanın belirginleşen, hata alenileşen vasıfsızlığı bu kaotik sürecin bir sonucu olarak ortalık yerde durmaktadır.

Bu gerçek karşısında sorumluluk alıp alternatif geliştirmeden geçen her an, hakikat başarısına ket vurmaktadır. Toplumlar tarihinde çok önemli dönemeçler olmuşsa -ki vardır- bu en önemli dönemeçlerden biridir. Hata belki en önemlisidir. Örgütlü olmanın, örgüt büyütmenin ruhu tam buradadır. Örgütün, örgütlü olmanın basit bir olgu olmadığı gerçeği iyi bilinerekten ve bunun da en temel yolu biriken toplumsal sorunlara felsefik, sosyolojik ve bilimsel çözümler yaratıp, toplumla beraber bu derin girdaptan kurtulabilineceğidir.

Ne yerel ne de merkezi hiçbir iktidarın artık çözüm olmadığı, olmayacağı doğru anlaşılmalı ve doğru anlatılabilinmelidir. Jakoben bir anlayışı reddederek, toplum için ve toplumun yanında olma pratikleşirse, mevcut kaotik sürece de doğru cevap verilebilinecektir. Ne ABD ve Batı bloğunun ne de Rusya ve Avrasya bloğunun çözüm olmadığının, olamayacağının su yüzüne çıktığı bu dönemde, doğru pratik sahibi olma kadar doğru düşünsel çıkarımlara varma kolay ve bir o kadar da önemli olmaktadır.-

Yaşanan bu kaotik süreç Kürdistan özgürlüğünde de yeni durumlar açığa çıkardığı gibi yeni görev ve sorumluluklar da açığa çıkartmış ve bunların doğru anlaşılarak cevap olmak tarihi önemdedir. Rojava kadın devriminin başarısı aslında kaotik süreçlerde doğru teori ve pratik sahibi olmanın imkan dahilinde olduğu gerçeğidir. Bu başarı tüm Kürdistan’a, Ortadoğu’ya ve dünyaya hakikatin zaferle sonuçlandığı sömürge devletler gerçeğine rağmen Rojava’daki büyük direnme gerçeği örgütlü olmanın ruhunun ne olduğunu ortaya koymuştur. Bu ömrünü hakikat mücadeleciğine adayan insan doğuşunun, özgür bir doğayla, özgür demokratik ahlaki-politik bir toplumla anlamlı yaşanabileceği ve bunu demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü paradigma eksenli yitik Kürt kadından özgürlük arayışçısı kadını, bitik bir toplumdan özgür bir halk yaratma direniş geleneğini zafere dönüştürmüş bir yaşam biçimine evrilmiştir.

ÖNDERLİK HAKİKATİNİ DAHA DA BÜYÜTMÜŞTÜR

Umudun kendini eylemsel kılmış hakikatidir. Önderlik, iyi, güzel ve doğru olanın örgütlü ve eylem gücüne dönüşmesinin ve zafer yaratmasının sarsılmaz iradesidir artık. Kendi olmaktan çıkıp halk olma, hakikat olma durumu yaratan Öndelik aynı zamanda bu gerçekle kapitalist modernite sistemi karşısında yenilgiyi seçenek olmaktan çıkarmıştır. Faşist soykırımcı AKP-MHP zihniyeti bu gerçeği görmeyip zafere dönüşmekte olan direnişi bastırmak, yok etmek amaçlı 21 yıllık İmralı tecrit sistemini gün geçtikçe ağırlaştırarak ve tüm topluma yaydığı tecrit politikasını bugün Covid-19 virüsü salgınını gerekçe yaparak, kendi iktidar ve çıkar sistemini güvence altına almak için evrensel insan hakları standartlarınca kabul edilen hukukun eşitlik ilkesine tümden aykırılık teşkil eden infaz yasası ile katliamlara zemin hazırlama çaba ve gayreti içerisindedir.

Önderliğimiz fiziksel esaretinden medet umulmakta, ağırlaştırılmış tecrit ile kazanımların önüne geçilebileceği sanılmaktadır. Nasıl ki uluslararası komployla hedeflenenler Önderlik etrafında oluşturulan ateşten çemberle bertaraf edilmişse, bugün uygulanan ağırlaştırılmış tecrit uygulayan güçlerin iktidarına indirilen darbe ile bertaraf edilmektedir. Önderlik üzerindeki ağırlaştırılmış tecridin sonucu AKP-MHP iktidarının sonunu alenileştirilmiş ve Önderlik hakikatini daha da büyütmüştür.

Bir kez daha Önderliğimizin 71’inci doğuş gününü PAJK ve PKK tutsakları olarak tüm halklara, yoldaşlara kutlu olsun diyor; yeter ki yoğunluk ve iradeyle eşlik etme çabası ve bilinci ile Önderlik yolunda yaşam bulacağımızı belirtiyoruz.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here