Ortak vatan ve Kurdistan konusu üzerine bazı notlar

0
284

KEMAL SÖBE

Kurdistan özgürlük mücadelesinde, ortak vatan projesi, demokratik ulus temelinde bir taktik değil, bir strateji olarak gelişim gösteriyor. Gerçek özgürlüğün ve demokrasinin, kapitalist etiketli ulus devletle yaşanılamadığı, tam tersi modern köleliğin yaşanıldığı tespit edilip devletli sistemlerin hepsi mahküm edilmiştir. Devletin derin etkisini yaşayanlar, ulusun özgürlüğünü klasik ulus devlet sahibi olmada arıyorlar. Halbuki devlet aygıtı, bütün ulusal/toplumsal değerleri kullanır ve zaten ulusal/toplumsal değerlere düşmandır. Bir ulusun/toplumun en çok ihtiyaç duyduğu şey özgürlüktür. Pekala özgürlüğe düşman olan devlet halka/halklara dost olabilirmi? Ulus devlet, ulusun devletiymiş, koruyucusuymuş gibi görünür, bu yolla kapitalizmin meşruluğunu ve  güvenliğini sağlar. Elde ettiği bu resmi meşruiyetle sermayenin egemenliğini ve önemini ilan eder. Bununla da yetinmeyip, sermayenin globalleşmesini sağlayarak emperyalist saldırganlıkla dünyayı paylaşım savaşlarına boğar, milliyetçiliği körükleyerek halkları birbirine boğazlatır. Her ülkede, birçok insan, bunun etkisinde kalarak kapitalizmin ve iktidarın, ulus devletin kurbanı oluyorlar. Bütün bunların bir alternatifi olarak gelişen Kürt Özgürlük Hareketi, halklar için farklı bir alternatif yaşam hakikatini geliştirmiştir. Bazı ülkelerde sosyalizmin de, devletle gelisemediği görüldü ve Özgürlük Hareketi bundanda gerekli dersleri çıkardı ve doğrudan topluma ve öz yönetime dayalı olarak sosyalizmin gelişebileceği üzerinde durdu. 

Doğru bir devrim ancak toplumsal bir özle gerçekleşir. Toplumsal özden uzak devrimlerin devlet iktidarlarının içinde boğulduklarına tanık olduk. Devleti doğru tespit edemeyenler devletin esaretinden kurtulamazlar. Kurdistan’da Özgürlük Hareketi öncülüğünde gelişen devrim, doğrudan halkları esas alıyor, güç ve iktidar odaklı değil. Devrimin en önemli müttefikleri halklardır. Demokratik ulusu özümsemiş, devletten uzaklaşmış, kendi kendisini yönetebilecek düzeyde olan, halkların kardeşliğini benimsemiş, ahlaki-politik toplum devrimin temelidir. Bu temelde ortak vatan demek, sınırların olmadığı halkların kaynaştıkları ama kendi kimlikleriylede yaşadıkları sistemin adıdır. Kurdistan’da ortak vatan bu şekilde formüle ediliyor. Ulus devlete hapsolan bazıları, ortak vatan projesinde Kürtlüğün yok olacağını söylüyorlar. Ortak vatan ve demokratik ulusta hiçbir ulus, başka bir ulusun içinde erimiyor, tam tersi ortak bir bahçede kendi renk ve tonlarıyla, çeşitliliğiyle var olan çiçekler ve güller gibi kendilerini ifade edebiliyorlar. Ortan vatan demek başkalaşıma uğramak demek değildir. Ortak vatanda da, Kurdistan var ama sınırlar yok, halkları düşmanlaştırıcı bir unsur bulunmamaktadır. Ayrı bir devletimiz olsun diyenler için, ayrı bir Kurdistan’ın olmasını istemekte bir tercih olabilir. Ama ortak vatan projesinin, Kurdistan’ın yok olması olmadığınıda bilmeleri gerekiyor. Kürtlerin ve Ortadoğu’nun, hatta dünyanın ve insanlığın durumu demokratik ulusun yaşamsallaşmasını gerekli kılıyor. 

Yani demokratik ulus demek ulusun, ulusal-toplumsal değerlerin bitmesi yok olması demek değildir. Demokratik ulusla, uluslar yeni bir demokratik gelişim sürecine giriyorlar. Demokratik ulus devletin etkisinin azaltıldığı-pasifleştiği halkların yönetimde rolünün öne çıktığı en halkçı sistemin kendisidir. Hakların gerçek iradesi işte bu sistemde ortaya çıkar. Demokratik ulusta dünya ortak vatan haline geliyor. Bu durumda bir ulusun başka bir ulusla savaşması kavga etmesi gibi bir durum yoktur. Demokratik ulus ve komünal ekonomik düzende halkların yaşamı var ve dünya halkların cenneti ve gül bahçesi oluyor. İşte bütün bunlar ortak vatan paradigmasıyla mümkün oluyor. Ortak vatan paradigması çok değerlidir. Bu paradigmada her ulus ve kimlik özgürce kendisini ifade edebiliyor. Bir ulus ve kimlik kendisini başka bir kimliğe ve ulusa dayatmıyor. Her ulus kendi kimliğiyle ve ulusal değerleriyle birlikte yaşıyor. Bundan daha değerli bir sistem olamaz. Ucu devlete, sınırlara, egemenliğe ve hiyeraraşiye çıkan sistemlerin hepside halka düşmandır ve ret edilmelidir. Önderliğin geliştirdiği demokratik ulus ve ortak vatan projesini doğru anlamak durumundayız. Ortadoğu genelinde zaten halklar içi içe geçmişler, birazda bu durumu ve bu koşulları göz önüne alarak demokratik ulus ve ortak vatan projesi en gerçekçi ve doğru olan bir sistemdir. Yani demokratik ulus ve ortak vatanda Kurdistan ve Kurdistani değerler var ama milliyetçilik ve sınırlar yok. Kürtlerin ve bütün diğer ulus bireylerinin bu hakikati böyle bilmeleri gerekmektedir. Ortak vatan olmadan halkların kardeşliği olmaz. Halklar, ancak ortak vatanda kardeş olmayı başarabilirler.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here