PKK: Newroz’u 8 Mart ve Garê ruhuyla coşku içinde kutlamaya çağırıyoruz

PKK: Kürdistan ve yurtdışındaki halkımız ve dostlarımız hiçbir engeli tanımayarak Newroz meydanlarını doldurmaya ve Newroz Özgürlük Bayramımızı 8 Mart ve Garê ruhuyla coşku içinde kutlamaya çağırıyoruz

PKK Yürütme Komitesi, Newroz dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

PKK, “Kürdistan Özgürlük Hareketi, Kürt halkı ve devrimci-demokratik güçler olarak yeni bir Newrozu yaşıyoruz. Bu Newrozu Garê zafer ruhuyla gelişen ve Önder Apo’nun fiziki özgürlüğünü hedefleyen Özgürlük Zamanı Direniş Hamlesiyle karşılıyoruz. Kürdistan’da gelişen ve bütün dünyaya yayılan Kadın Özgürlük Devriminin 8 Mart coşkusu içinde kutluyoruz.

Bu temelde, öncelikle kahraman gerillamızın yarattığı Garê zafer ruhunu ve kadınların 8 Mart coşkusunu selamlıyoruz. Başta Önder Apo olmak üzere tüm yoldaşların, halkımızın ve dostlarımızın Newroz Özgürlük Bayramını kutluyoruz. Büyük Newroz şehidimiz Mazlum Doğan Yoldaş şahsında tüm özgürlük mücadelesi şehitlerimizi saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Yeni Newroz yılında özgürlük ve demokrasi mücadelesi yürüten herkese üstün başarılar diliyoruz” dedi.

ÖNDER APO’NUN FİZİKİ ÖZGÜRLÜĞÜ TEMELİNDE TÜM ÖZGÜRLÜKLERİ KAZANMAYI HEDEFLİYORUZ

PKK Yürütme Komitesi açıklamasında şunlar belirtildi:

“Bilindiği gibi Newroz, kutlanan en eski halk özgürlük bayramı olmaktadır. Newroz bilinci, Kürt halk varlığının korunmasında ve özgürlük tutkusunun sürdürülmesinde belirleyici önemde bir yere sahip bulunmaktadır. Önder Abdullah Öcalan, 1973 Newrozunda PKK’nin temelini atarak bu özgürlük bilincini yeniden canlandırmıştır. Mazlum Doğan Yoldaş, 1982 Newrozunda faşist TC soykırımcılığını yenilgiye uğratarak Çağdaş Kawa Direnişçiliğini yaratmıştır. Bunlar temelinde ve Ulusal Kahramanımız Mahsum Korkmaz komutasında direnen kahraman gerilla güçlerimiz Newrozlaşan halk gerçeğini ortaya çıkartmıştır.

Şimdi söz konusu tarihi büyük başlangıcın 48. yıldönümünü yaşıyoruz. Söz konusu Çağdaş Kawa Direnişçiliğinin kırkıncı yılına giriyoruz. Hareket ve halk olarak 39 yıldır yaptıklarımız, kırkıncı direniş yılında da yapacaklarımızın aynası oluyor. Özgür İnsan Önder Apo’nun geliştirdiği İmralı Direnişi etrafında kenetlenen parti, gerilla, kadın, gençlik, halk ve demokratik güçler olarak, bu kırkıncı direniş yılında İmralı tecridini kırmayı, AKP-MHP faşizmini yıkmayı, her alandaki TC işgaline son vermeyi, Önder Apo’nun fiziki özgürlüğü temelinde tüm özgürlükleri kazanmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda bilinçliyiz, örgütlüyüz, hazırlıklıyız, kararlıyız ve mutlaka da kazanacağız.

Çok açık ki, yeni Newroz yılına kahraman gerillamızın tarihi Garê direnişi ve büyük zaferiyle girmekteyiz. Dolayısıyla miladi 2021 yılı Newrozu Garê direniş ve zafer ruhuyla karşılanan ve yaşanan bir Newroz olmaktadır. Her alandaki eylem, etkinlik ve kutlamalara Garê Zafer Ruhu damgasını vurmaktadır. Kahraman gerillamızın yıl boyunca faşist-soykırımcı AKP-MHP diktatörlüğüne karşı Garê direniş ve zafer ruhuyla savaşacağı ve mutlaka kazanacağı görülmektedir. Bu temelde bir kez daha kahraman gerillamızın Garê zaferini ve Newroz Özgürlük Bayramını kutluyor, üstün başarı dileklerimizi ifade ediyoruz.

TÜM KADINLARI NEWROZ MEYDANLARINI DOLDURMAYA ÇAĞIRIYORUZ

Yine açıkça görülüyor ki, Newroz kutlamaları kadınların 8 Mart etkinlikleriyle birleşmiş bulunuyor. Kuşkusuz böyle olması hem doğru ve hem de anlamlı oluyor. Bu biçimde Newroz özgürlük gerçeği kadın özgürlük çizgisine iyice oturuyor. Kadınların çaktığı özgürlük kıvılcımı Newrozun özgürlük ateşinde zafere ulaşıyor. Kürtler, özgürlüğe yürüyen kadın öncülüğünde Newrozlaşan halk haline geliyor. Kadınlar 8 Mart ve Newroz bilincini ve coşkusunu iç içe yaşayarak meydanları doldurup gerçek bir özgürlük öncüsü oluyor. Bu temelde, bir kez daha gümbür gümbür gelen Kadın Özgürlük Devrimini selamlıyor ve tüm kadınları Newrozun özgürlük ateşinde pişerek zafere yürümek için Newroz meydanlarını doldurmaya çağırıyoruz.

ŞENGAL VE ROJAVA HALKIMIZIN NEWROZUNU KUTLUYORUZ

Hareket ve halk olarak yeni bir Newrozu yaşarken, Kürt düşmanı güçlerin özellikle Şengal ve Rojava’da yeni oyun ve provokasyonlar geliştirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Bir yandan yeni ilişki ve ittifaklar içine girmeye çalışıyorlar, bir yandan da askeri baskı ve tehditlerini geliştiriyorlar. Bu biçimde, DAİŞ tehdit ve katliamlarından korkmayan halkımızın, kendilerinden korkacağını sanıyorlar. Böyle olmayacağı, Şengal ve Rojava halkımızın her türlü saldırıya karşı yiğitçe direnerek, her türlü oyunu bozup özgürlüğünü sağlayacağı açıktır. Bir kez daha Şengal ve Rojava halklarımızın demokratik özerklik temelinde geliştirdikleri direnişleri selamlıyor, Newrozlarını kutluyor, tüm Özgürlük Hareketimizin ve halkımızın sonuna kadar kendileriyle birlikte olduğunu bilmelerini istiyoruz.

BİRLEŞİK DEVRİM MÜCADELEMİZİ ZAFER ÇİZGİSİNDE GELİŞTİRELİM

Garê’de öldürücü darbe yiyen AKP-MHP faşizmi, Kuzey Kürdistan ve Türkiye halklarını sindirebilmek ve demokratik siyaseti susturabilmek için faşist-soykırımcı terörü tüm gücüyle geliştiriyor. Kürtlere soykırım dayatırken, tüm Türkiye halklarına da topyekûn faşist baskı ve terör uyguluyor. Söz konusu faşist-soykırımcı saldırganlığa karşı gençler ve kadınlar öncülüğünde halklarımız yiğitçe direniyor ve Özgürlük Zamanı direniş hamlemizi zafere taşımaya çalışıyor. Bu direnişi Newroz kutlamalarında her alana yayarak yeni bir zirveye ulaştıracağı görülüyor. Bunlar temelinde tüm halkımızın, Türkiye halklarının ve HBDH’li dostlarımızın Newrozunu kutluyor, AKP-MHP faşizmine karşı birleşik devrim mücadelemizi zafer çizgisinde geliştirmeye çağırıyoruz.

Çok açık ki, kahraman gerilla güçlerimizin ve halkımızın yürüttüğü özgürlük mücadelesi Kürdistan sınırlarını aşarak Ortadoğu’ya ve dünyanın dört bir yanına yayılıyor. Bölgede ve dünyanın her yerinde tüm ezilenler ve devrimci-demokratik güçler, AKP-MHP faşizmine ve işbirlikçiliğe karşı yürüttüğümüz özgürlük mücadelemizle çok daha güçlü bir dayanışma içine giriyor. Halkımızın yürüttüğü özgürlük mücadelesini kendi demokrasi ve özgürlük mücadelesi olarak görüyor. Newroz Özgürlük Bayramımız vesilesiyle özgürlük ve demokrasi için yürütülen tüm bu mücadeleleri selamlıyor, tüm ezilenleri ve devrimci-demokratik güçleri halkımızla ve Özgürlük Hareketimizle daha güçlü ilişki ve dayanışma içine girmeye ve faşizme karşı ortak mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz.

AKP-MHP FAŞİZMİNE DESTEK VEREN GÜÇLERİ UYARIYORUZ

Hareket ve halk olarak yeni bir Newrozu yaşarken, ülkemiz Kürdistan’da ve Ortadoğu’da Üçüncü Dünya Savaşının sürdüğünü ve yeni siyasi arayışların gündeme geldiğini görüyoruz. Bazı egemen çıkar çevrelerinin Kürt düşmanı ve soykırımcı AKP-MHP faşist yönetimine daha çok destek verdiğine ve Kürtlere yönelik soykırım suçuna daha çok ortak olduğuna tanık oluyoruz. Basit ekonomik ve siyasi çıkarları için Özgürlük Hareketimize ve halkımıza daha çok saldırıyorlar ve faşist-soykırımcı katliamları daha çok destekliyorlar. Bu temelde daha fazla çıkar elde edeceklerini sanıyorlar, ama yanılıyorlar. Newroz vesilesiyle bu tür güçleri bir kez daha uyarıyoruz. AKP-MHP faşizmine destek vererek ve Kürt soykırımına ortak olarak artık hiçbir şey kazanamayacaklarını bilmeleri gerekiyor. Bu tür çevreleri, halkımızın Newrozla ortaya çıkan iradesine ve özgürlük talebine saygı göstermeye davet ediyoruz.

NEWROZ KUTLAMALARI ZİRVEYE ULAŞACAK

Faşist-soykırımcı güçler, emperyalist efendileri ve işbirlikçi uşakları ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar halkımızın özgürlük mücadelesini engelleyemeyecekler ve mücadelemiz Newroz kutlamalarında zirveye ulaşacak. Dört parça Kürdistan’daki ve yurtdışındaki halkımız ve dostlarımız hiçbir engeli tanımayarak ve hepsini parçalayarak Newroz meydanlarını dolduracak ve Önder Apo’nun sağlık, güvenlik ve fiziki özgürlüğünü hedefleyen Özgürlük Zamanı hamlemizi Newroz’da en yüksek düzeye çıkartacaktır. Bu inançla özgürlük mücadelesi yürüten herkesin Newrozunu bir kez daha kutluyor, başta kadınlar ve gençler olmak üzere tüm halkımızı ve dostlarımızı bulundukları her yerde Newroz meydanlarını doldurmaya ve Newroz Özgürlük Bayramımızı 8 Mart ve Garê ruhuyla coşku içinde kutlamaya çağırıyoruz

En Çok Okunanlar

İlgili Makaleler