“Toplumun örgütlenmeye, öz yönetimlerini inşa etmeye ihtiyacı vardır”

0
548

DTK Sağlık Meclisi, koronavirüse kapitalist sistemin, iktidarların yol açtığına dikkat çekerek, dayanışma ve öz yönetimin önemini vurguladı.

DTK Sağlık Meclisi tarafından bugün yayımlanan yazılı açıklamada, “Bugünkü salgın ne bir doğa olayıdır ne de ‘doğal’dır. Dolayısıyla bugün yaşanan afetleri, salgınları ‘doğal’mış gibi kabul etmek tam da kapitalist sistemin ekmeğine yağ sürmektir” denildi.

‘KAPİTALİZMİN ELİYLE YIKIM GERÇEKLEŞTİ’

Açıklamada şunlar da kaydedildi:
“Kapitalizm eliyle doğal yaşam alanlarının yıkımı yabani birçok canlı türünün yok olmasına yol açtı. Hayatta kalmayı başaranlar da nüfus artışı, aşırı kentleşme ile beraber baraj yapımı, ormansızlaştırma, dizginsiz sanayileşme, hava kirliliği, akarsu, göl ve denizlerin kirletilmesi, endüstriyel hayvan yetiştiriciliği gibi ekolojik tahribat yapan eylemlerle beraber insani yerleşim birimlerinin arasında sıkışmak zorunda kaldı. Sonuçta bu durum yaban hayvanlarının insan ile yakın ve tekrarlanan temasların artmasına ve dolayısıyla bu mikroorganizmaların doğal olmayan bir şekilde insan bedenine geçerek hastalık yapan, ölümcül bir mikroorganizmaya dönüşmesine yol açtı.

‘BU SİSTEME MUHTAÇ DEĞİLİZ’

Sağlık sistemindeki piyasalaşma, bilimin tekelleşmesi ve kapitalist üretim biçimlerinde aksama olmaması için kapitalist ulus devletlerce önlemler geç alındı.
Bu sisteme muhtaç değiliz; demokratik, ekolojik, yaşanabilir bir dünya mümkündür. Bunun için toplumsal muhalefetin kolektif aklını devreye koymak gerekir. Ekolojik bir yaşamı içselleştirerek demokratik bir tarzla her pratiğimizle, yaşamdaki her anımızda bu ferasetle yeni yaşamı inşa etmeye koyulmalıyız.  

‘DAYANIŞMANIN, ÖZ YÖNETİMLERİN ÖNEMİ GÖRÜLDÜ’

Ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, iktidar odakları oluşturmadan tüm toplumsal kesimlerin bu sürecin aşılmasında sorumluluk alması, dayanışması, el ele vermesi hem bu sürecin atlatılmasında hem de sonrasında yeni yaşamı inşa etmede hayati olduğunu biliyoruz.
Yıllardır toplumun kendi öz yönetimlerini oluşturmalarına izin vermeyen, toplumun tüm direniş alanlarına saldıran, örgütlülüğünü engelleyen, bir nevi toplumu tüm yaşam damarlarını kesen iktidarlar bugün toplumu kendi haline terk etmiş sadece kendi ekonomik ve iktidarlarının çıkarlarını düşünmektedir. Bu nedenle toplumun bugün her zamankinden daha fazla örgütlenmeye, öz yönetimlerini inşa etmeye ihtiyacı vardır. Demokratik bir zihniyet olmadan bu süreci atlatamayacağımız ve gelecekte daha kötü felaketler, krizlerle karşı karşıya kalacağımız ortadadır.
Ulus devletlerin ve kapitalizmin yaşanan tüm krizlerin, insani felaketlerin kaynağı olduğu gibi bu konularda çözümsüz olduklarına tanıklık etmekteyiz. Sorunun yaratıcısından çözüm beklenmez.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here