YJA Star: Komutan Axîn ve yoldaşları, PKK-PAJK ruhunun güçlü temsilleriydiler

0
163

YJA Star Merkez Karargah Komutanlığı, “Bir dağ heybetinde yüce ruhlu, bir o kadar sade, mütevazı ve derin bir düşünsel yoğunluğa sahip, HPG ve YJA Star Komuta Konseyi Üyesi ve en son Amed Eyalet Komutanımız olarak görev yapan Axîn Muş (Hülya Demirer) yoldaş, 17 Eylül 2023 tarihinde Lice kırsalında çıkan bir çatışmada Rohat Pasûr (Cihat Ay), Egîd Berxwedan (Habib Karakoç) ve Demhat Setkar (Çetin Temel) arkadaşlarla birlikte büyük bir direniş örneği sergileyerek şehadete ulaşmıştır. YJA Star Merkez Karargah Komutanlığı olarak başta şehitlerimizin ailelerine, yiğit, fedakar ve direnişçi Serhed ve Amed halkımız başta olmak üzere tüm yurtsever halkımıza başsağlığı diliyoruz. Axîn arkadaş şahsında bir kez daha şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor, anılarını mücadelemizde sürekli yaşatma ve intikamlarını zaferi gerçekleştirerek alma sözümüzü yeniliyoruz” dedi.

“Yüksek, kıraç ve zorlu coğrafyası kadar direngen olan güzel Serhat halkımızın yetiştirdiği değerlerden biri olan Axîn arkadaş, sürekli yurtseverlik ve kültürel değerleriyle büyütülmesine karşın Serhat’ta yaşamamış, buradan kilometrelerce uzakta olan Kıbrıs’ta dünyaya gelmiştir” denilen açıklamada şunlar belirtildi: “Serhed’in yalçın kayalıklarıyla çetin coğrafyasına taban tabana zıt olan Akdeniz’in dingin ovalarına imha ve inkar saldırılarından kaçan her Kürt çocuğu kolay kolay alışamamış, yönü yüzü hep kendi coğrafyasına ve değerlerine dönük olarak büyümüştür. Uzakta olmanın ve görememenin yarattığı daha büyük bir bağlılığı ile yurtseverlik duygularını henüz küçük yaşlarda yüreğinin derinliklerine kazımış, bir Kürt olarak kimliksiz bırakılmaya çalışılmasının kinini hep yüreğinde canlı tutmuştur. Bu nedenle Özgürlük Hareketi ile erken tanışmış, kimliğinden ve kültüründen koparılmanın acısı, hayalleri ve bir kadın olarak kendi benliğini bulma arayışları Özgürlük Hareketi ile erken kaynaşmasına sebep olmuştur. Çeşitli nedenlerle gittiği İngiltere’de Önderliği daha yakından tanıma fırsatı bulmuş, burada çalışmaları takip etme fırsatı yakalamıştır. O süreçteki Önderlik’ten etkilenme düzeyini “adeta kendimi bulmuş, isim veremediğim arayışlarıma ad koymuştum” şeklinde tanımlayan Axîn arkadaş, kısa bir süre sonra 1997 yılında resmi olarak Parti’ye katılmış ve bir süre Avrupa faaliyetlerinde yer almıştır. Serhed’in direngen bir kızı olarak şekillenen Axîn arkadaşın içinde dizginleyemediği özgürlük arayışları onu sürekli dağa gitme istemine sürüklemiş ve bu istemini her fırsatta dile getirmiştir.

YAŞAMIN HER ANINA KATILIMI FEDAİCEYDİ

Kartevin dağı gibidir Axîn yoldaş, dışardan bakıldığında duruşu insanda heybet uyandırır ama bir o kadar dingin sakin görünür. İçinde ise fırtınalar, volkanlar patlar ama bunu kimseye kolay kolay hissettirmez. İşte bu volkan Önderlik esaretinden sonra patlamış, artık Axîn yoldaşı kimse farklı zeminlerde tutamamış, dizginleyememiştir. Büyük bir dayatma ile 2000 yılında ülke topraklarına ve gerillaya ulaşır. Hedefi Kürt kimliğinin ayağa kalkmasının belki de son umudu olan, kadını kendi özü ve değerleriyle buluşturan Önderlik üzerindeki komplonun intikamını almak, bu halka tekrardan aynı acıların yaşatılmasına izin vermemektir. Bu amaçla gelir gelmez Hêzên Taybet çalışmalarına katılır ve oradaki içten, samimi, dürüst ve fedakar katılımıyla hemen dikkatleri üzerine çeker. Katılımındaki iddiası, bilinci ve kararlılığıyla göz doldurur ve kısa sürede komutanlaşır. Onda parçalı duruş yoktur. Bildiği ile yaşadığı, inandığı ile uğruna savaştığı tüm doğrular birdir. İnandığı doğruları içselleştirdiği için yaşamın her anına katılımı fedaicedir. Bir lokma bir hırka felsefesi en çok onun mütevazi kişiliğinde somutlaşmıştır. Yaşam duruşu olarak ve yoldaşlara karşı sade ve mütevazi duruşu ile ön planda olsa da Axîn arkadaş içinde soykırımcı düşmana karşı amansız bir öfkeye sahiptir. O nedenle intikam almak, yapılanların hesabını sormak en büyük amaçlarından birisi olmuştur. Bu nedenle 1 Haziran hamle süreci başladığında da büyük bir coşkuyla bu amacını gerçekleştirmek için yönünü Botan’a ilk çevirenlerden olmuştur. Botan’da Gabar alanında kalan Axîn arkadaş gerilla olarak ilk ve büyük tecrübelerini bu alanda almış, burada öz suyunu alıp kendisini güçlendiren demir gibi iradesini çelikleştirmiş, Serhed’in direngen özelliklerini Botan’ın yurtseverlik özüyle bütünleştirerek burada Gabar soyadını almıştır. Kendisini tanımlama ve kimlik almada önemli bir aşama olmuştur Gabar ve artık o Axîn Gabar olarak gerillacılık profilini çizmiş, o uğurda yol almaya başlamıştır. Burada edindiği birikimlerle tekrardan geldiği Medya Savunma Alanları’nda genel çalışmalara ve özelde YJA Star içerisinde çok büyük bir aktivite ile katılmış, devrimci halk savaşında kendisini yenileyen gerillanın profesyonelleşmesi ve yeni dönem taktik ve tarzının gelişmesi için büyük bir çaba ve emeğin sahibi olmuştur. Bu çalışmalara büyük bir özveriyle katılan Axîn arkadaş Demokratik Modernite Gerillacılığı’nın oturtulması ve geliştirilmesiyle kendisini var eden öncü komutanlardan olmayı başarmıştır. Edindiği bu birikim ve tecrübeyi tekrardan Kuzey topraklarında, Kurdistan’ın kalbi Amed’de mücadelenin hizmetine katmak isteyen Axîn yoldaş, fedai bir komutan olarak her zaman en önde olma istemini tekrardan ortaya koymuştur. 2018 yılında Amed’e gidene kadar çeşitli düzeylerde sorumluluklar üstlenmiş, Amed’e de eyalet komutanlığı düzeyinde görev alarak gitmiş, şehit düştüğü ana kadar da aldığı bu sorumlulukları layıkıyla yerine getiren bir yoldaş olmayı bilmiştir.

ÇELİKTEN İRADE, AZİM VE KARARLILIK

Axîn yoldaş hem yaşam tarzında, hem çalışmalarında hem de yoldaşa yaklaşımında oldukça mütevazi, sade bir o kadar da derin duygular ve anlamlarla yaklaşan bir arkadaştı. Onun bir alana ya da bir çalışmaya gidip de kendisini hissettirmeme gibi bir durumu kesinlikle olmazdı. Mücadeleye katıldığı ilk anlardan itibaren çevresinde aranan, sevilen ve sayılan bir arkadaş olmuştur. Vermede sınırsızdır Axîn arkadaş, yoldaşına, davasına, halkına karşı sorumluklarının bilincindedir. Dışarıdan bakıldığında naif, kırılgan görüntüsü altında bu bilincin yarattığı çelikten bir irade azim ve kararlılık vardır. Adı gibidir vefalı, sadık ve anaç. Ama bir o kadar da su gibi sakin, berrak ve derindir. Bu özellikleriyle yoldaşları için her zaman hayat kaynağı olmuş, yaşam sunmuştur. Onun yanında kalıpta kendisini geliştirmeyen arkadaş yoktur. Her arkadaşla ayrı ilgilenir, sorunlarını dinler, anlamaya ve çözüm gücü olmaya ve herkese yetmeye çalışır. Onu aranır kılan en büyük özelliklerinden biri kadın özgürlük mücadelesine derinden bağlılığı, bu noktadaki sarsılmaz mücadeleciliği ve kesinlikle geri özelliklere müsaade etmemesidir. Görünüşünün aksine mücadelecidir Axîn yoldaş ve tavırlarında keskindir. Çünkü yaşamı nasıl yaşamak istediği, özgürlüğün nasıl elde edilebileceğini bilir, bu anlamda kabul ret ölçülerinde nettir. Derinden akan bir su gibidir o. Hissettirmez ama vardır. Çok fark ettirmez ama hep yanındadır, göstermez ama hep bir dağ gibi arkadadır. Onunla belli bir dönem birlikte kalan bir arkadaş “melekler insan olsaydı bu misyona ilk aday olacak olan Axîn yoldaş olurdu” derken onun bu özelliklerine vurgu yapmıştır. Tam da Önderliğin melekleşen kadın örneğinin temsilidir o.

Aslında birçok yeteneğe ve farklı çalışma alanlarında iş yapacak beceriye sahip olmasına karşın Axîn arkadaşın mevcut özellikleri onu hep dağlarda kalmaya, gerillacılıkta ısrar edip onu geliştirmeye itmiştir. Kadınları, bu halkı savunmasız bırakmanın ölümle eş değer olduğu bilinci onda bu yaklaşımı derinleştirirken yeniliğe açık yapısı, taktik açılımlardaki ısrarı, ovada, şehirde dağda gerillacılığa yol aldırma gayreti ve yoğunlaşmasıyla onu Devrimci Halk Savaşı stratejisinin ve kadın ordulaşmasının aranan komutanı haline getirir. Çabaları bugün YJA Star’da gittikçe kendisini gösteren taktik performansla yaşamsallaşırken kendisi de gittiği her yerde ve çalışmada kadının bu noktada gelişimine önem vermiş, birebir kendisi öncülük yapmıştır. Son nefesine kadar bu iddia, kararlılık ve bilinç düzeyiyle katılan Axîn yoldaş biz yoldaşları için öncü bir komutan, büyük yürekli ve derin anlam gücüne sahip bir yoldaş, sırtımızı yaslayacağımız bir dağ iken kadınlar için özgür yaşam seçeneğinin temsili, halklarımız için kendi kimliğiyle özgür yaşamanın yaratıcısı ve koruyucusu olmayı bilmiştir. Bu anlamda anısı her daim saklı kalacak ve kazanacağımız zafere taşacaktır.

FAŞİZME KARŞI DİRENİŞTE ISRARIN ADI OLDULAR

Axîn arkadaş ile birlikte şehadete ulaşan Egîd ve Demhat yoldaşlar da sistemin tüm ayartıcı, yozlaştırıcı etkilerine yüz çevirmiş, özgürlüğü ve güzelliği onur için mücadele etmede bulmuş genç yoldaşlardır. Bu arkadaşlar bütün baskıları göğüsleyerek faşizm koşullarında gençlik örgütlenmelerinde yer almış, halkımıza ve gençliğe reva görülen yaşam karşısında onları savunan, bilinç kazandıran güç olmaya çalışmışlardır. Bir süre sonra sarf edilen emekleri yeterli gelmemiş, dağlara yönlerini vererek mücadele tarzlarını daha da büyütmek ve kararlaştırmak istemişlerdir. O bilinç ve yürekle geldikleri dağlarla kısa sürede bütünleşmiş, gerillacılıkta yetkinleşerek faşizm saldırılarına karşı direnişte ısrarın adı olmuşlardır. Uluslararası komplonun geniş bir konseptle tekrardan hayata geçirildiği böylesi sancılı süreçlerde bu arkadaşların katılımı gerillacılıkta ısrar katılımlarıdır. Demhat ve Egîd arkadaşlar katılımlarıyla düşmana ‘’gerillayı bitiremezsiniz’’ mesajını vermiş ve hep o bilinçle katılmışlardır. Yine, cefakar Amed halkının yiğit çocuğu Rohat Pasûr arkadaş da katılmadan önce çeşitli faaliyetlerde bulunmasına ve tutuklanmasına karşın yurtseverlik bilincinden ve tavrından hiç taviz vermemiş, her koşul altında mücadelenin içerisinde olmayı onur sayan bir duruşun sahibi olmuştur. 2013 yılında katıldığından itibaren birçok çalışmanın içerisinde olmuş, özelde de YPS çalışmalarının gelişmesinde aktif rol oynayarak bu noktada halkta bilinç oluşturmak için yoğun bir çaba harcamıştır. Tekrardan döndüğü Amed topraklarında hiçbir zaman arkasını bırakmadığı bu iddiasını canlı tutmak için sürekli emek harcamış, 17 Eylül’de şehadete ulaştığı son ana kadar bunun peşinde olmuştur. Düşmanın yoğun saldırılarına ve teslim ol çağrılarına hiçbir şekilde meyil vermeyen her dört arkadaşımız da PKK-PAJK yoldaşlık ruhunun güçlü temsilleri olarak, Apocu fedai ruhun sarsılmaz iradesini bir kez daha gözler önüne sermişlerdir.

Önderliğimize, şehitlerimize ve onurlu halkımıza layık olmanın yolu Devrimci Halk Savaşını zaferle taçlandırmaktan geçmektedir. Bu bilinçle bir kez daha YJA Star Merkez Karargah Komutanlığı olarak özgür kadın komutanlaşmasının timsallerinden olan Axîn Gabar Mûş, Rohat Pasûr, Demhat Setkar ve Egîd Berxwedan yoldaşları saygı ve minnetle anıyor, değerli yurtsever ailelerimize ve halkımıza başsağlığı diliyoruz. Şehitlerimizin silah arkadaşları olarak düşmandan hesap sorarak intikamlarını mutlaka alacağımızın ve onların hayallerini zaferle taçlandıracağımızın sözünü veriyoruz.”

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz