YPS-YPS JIN: 45. yılda hedefimiz Önder APO’nun fiziki özgürlüğüdür

0
144

YPS-YPS JIN Koordinasyonu açıklaması şöyle:

“Kapitalist modernite çağında otantik kültüre sahip onlarca özgürlük yanlısı halkların, kapitalizmin acımasız soykırım kıskacında toplum kırıma uğratıldığı bilinmektedir. Mezopotamya coğrafyasında insanlığa beşiklik etmiş kadim Kürt halkı, tarihi geçmişinde hiç olmadığı kadar 20. yüzyılda kapitalist modernite unsurları tarafından maddi çıkarlar uğruna acımasızca soykırıma tabi tutulmuştur. Kürt ve Kürdistan adına ne varsa inkâr ve imhaya tabi tutulmuş, coğrafyası olduğu kadar halkı da emperyalist güçler tarafından paramparça edilerek tümüyle toplum kırım sürecine alınmıştır. Kürdün inkâr imha süreci, kendine ve kendi ulusal değerlerine ihanet eden bir toplumsal gerçekliğe vardırılmıştır.

Kürdistan da ilk bu durumu fark eden ve bu duruma “Dur” diyen Önder APO olmuştur. “Kürdistan sömürgedir” iki sözcükle yola çıkılarak özgürlük mücadele meşalesini tutuşturmuştur. Hiçbir şekilde kendine ve kendi ulusal değerlerine sahip çıkmayan lanetlenmiş bir toplumsal gerçeklikten yola çıkılarak özgürlük mücadelesi geliştirilmeye çalışıldı. Önder APO’nun ilk mücadele arkadaşlarının Haki ve Kemal arkadaşlar olması tesadüfi değildir. 1970’ler döneminde işgalci Türk devletinin ağır inkâr imha rejimi altında inanılır yol arkadaşlığını bulması, bırakalım özgürlük mücadelesini vermeyi, bunun düşünülmesinin dahi büyük cesaret istediği bir dönem söz konusudur.

Haki ve Kemaller Önder APO’nun ilk ve hakiki mücadele yoldaşları oldular ve aynı zamanda PKK özgürlük mücadelesinin temel mücadele prensiplerini de belirlemiş oldular. Düşmanın ilk Haki arkadaşı hedeflemesi özünde Önderliğe yöneltilmiş bir imha girişimidir. PKK’de yoldaşlık temelleri öyle sarsılmaz atılmıştı ki, gerektiğinde uğruna büyük özgürlük mücadelesi verilmeliydi. Haki Karer yoldaşın anısına Önder APO, geri dönülmez PKK özgürlük mücadelesini başlattı. O günden, günümüze her anı nefes nefese yürütülen PKK’nin 44. mücadele yılını geride bırakmış olduk. PKK 44 yıllık özgürlük mücadele tarihine neler sığdırmadı ki? İnkâr ve imhanın kıskacına alınmış, yok oluşun eşiğine getirilmiş bir halkın yeniden dirilişini gerçekleştirdi. Önder APO mücadelesi, tümüyle lanetlenmiş bir toplumsal gerçeklikten, kendi ulusal değerlerine sahip çıkan, özgürlüğü uğruna büyük savaşmayı göze almış olan devrimci yurtsever bir toplumsal hakikati ortaya çıkardı.

PKK ve Önder APO gerçekliği; Hakilerle partileşen, Mazlumlarla halklaşan, Agitlerle askerileşen, Zilanlarla tanrıçalaşan, Beritanlarla özgür kadın ordusuna ulaşan, Saralarla evrenselleşen bir tarih, insanlığın özgürlükte olan ısrarın yürüyüşüdür.

Geçmişte ve günümüzde PKK’yi yok edeceğini iddia edenlerin, özünde PKKden hiçbir şey anlamadıkları düştükleri akıbetten anlaşılmaktadır. PKK insanlığın ve toplumsallığımızın varoluşudur. İnsanlık ve toplumsallık var oldukça PKK vardır. Toplumsallıkla ilgili her ne varsa insani ve evrenseldir. Kapitalist modernite çağında tüm insanlık toplumsal değerlerimizin ayaklara düşürüldüğü bir yaşam tarzına karşı, PKK bu anti toplum sistemine karşı özgür toplum ve insan olmada ısrarın adı oldu.

Önder APO kapitalist hegemon güçlere karşı özgür toplumu ve insanlığı savunduğu için bu hegemon güçler tarafından uluslararası komploya maruz bırakıldı. Eğer bugün tüm emperyalist hegemon güçler başta Önder APO’ya ve PKK özgürlük gerillasına hiçbir insani ahlak sınırı gözetilmeksizin yasaklanmış kimyasal nükleer silahlarla vahşice saldırıyorlarsa, bu durum özgür toplum ve insan olmadaki ısrarımızdan dolayı yapılmaktadır.

Özgür toplum ve insanlık değerlerini savunmak, insanlık adına evrensel olduğu kadar aynı zamanda en kutsal mücadele yöntemidir. Kapitalist modernitenin vahşi soykırım silahına karşı, Önder APO öncülüğünde PKK, özgür toplum ve insanlık değerlerini savundu.    

PKK, devrim içinde devrim yapan bir hareket olmuştur. PKK özgür kadın çizgimiz, Kürt ve Kürdistani sınırlarını aşan ve tüm dünya insanlığına öncülük eden evrensel bir konum kazanmıştır. Bugün kapitalist ulus-devletlerin çağdaş köleciliğine karşı “Jin Jiyan Azadî” sloganları etrafında birleşen, tüm sınırları anlamsızlaştıran toplumsal özgürlüğe göğüs germiş tüm dünya insanlığını görüyoruz. “Jin Jiyan Azadî” sözleri, özünde Önder APONUN özgür yaşam felsefesinin özünü yansıtmaktadır. PKK’nin özgür toplum, özgür yaşam zihniyetinin özü, özgür kadın felsefemizdir. “Jin Jiyan Azadî” sözleri özünde bu özü yansıtmaktadır. Bu yönüyle bakıldığında PKK özgürlük mücadelesi özgür kadın öncülüğünde bugün tüm dünya insanlığına öncülük eden evrensel enternasyonalist bir hareket olmuştur.

Bugün Türkiye de inkar imha rejiminin sürdürücüleri olan faşist AKP-MHP rejimi, partimiz PKK´nin bu devrimsel kazanımları karşısında çılgına dönmüş durumdalar. Kürdistan da yaratılan özgür Kürdü yok etmek için, halkımıza ve hareketimize akla ayana sığmayan vahşi ahlaksızca saldırılar yapmaktadırlar. Faşist AKP-MHP rejimi Zapta Kürdistan özgürlük gerillasına karşı yenileceğini anlayınca şimdide Rojava devrimine her gün saldırılar düzenlemektedirler. Sivil insanlar başta olmak üzere hedef gözetilmeksizin saldırılar yapılmaktadır. Faşist diktatör rejimlerin bir özeliği de kaybettiklerini anladıkları zaman, kudurmuşçasına uluorta her kese saldırırlar. Yüzyıldan beri Kürt ve Kürdistan üzerine kurgulanan işgalci inkar imha rejimi er geç AKP-MHP rejimi şahsında çökecektir.

PKK’nin 45. mücadele yılında her zamandan daha çok zafere yakınız. Bugün Kürdistan da ve dünyada tümüyle faşist inkar ve imha rejiminden kurtulmak için tarihi fırsatlar ortaya çıkmıştır. Tüm dünya insanlığı PKK öncülüğünde Kürt halkının haklı davasını sahiplenmektedir. Faşist türk devleti Kürt halkına karşı işlediği insanlık suçları, tüm dünya insanlığı tarafından lanetlenmektedir.  

PKK’nin 45. mücadele yılında hedefimiz; Önder APO’nun fiziki özgürlüğü ile faşist inkar imha rejiminden halkımızı ve ülkemizi tümüyle özgürleştirmek olacaktır. Bunun için partimiz PKK´nin 45. mücadele yılında tüm devrimci yurtsever Kürdistan ve Türkiye halklarımızı PKK özgürlük mücadelesi etrafında daha sıkı kenetlenmeye, özgürlük mücadelesini yükseltmeye çağırıyoruz. Yine Bakur Kurdistan ve Türkiye metropollerinde halkımızın Özsavunma örgütü olan YPS öncülüğünde geliştirilen Zafer Hamlemizi faşizme karşı daha etkili geliştirmeye çağırıyoruz. Tüm devrimci yurtsever Kürdistan ve Türkiye gençliği YPS’nin başlattığı Zafer Hamlesi’nden sorumlu olduğunu önemle bilmelidir. YPS merkeziyle direkt iletişim olsa da olmasa da her devrimci yurtsever genç, bir YPS militanı olduğunun sorumluluğuyla hareket etmelidir. Faşizme ait olan her şey hedeflenmeli ve yakılmalıdır. Bu temelde her gün faşizme karşı Bakur Kurdistan ve Türkiye metropollerinde etkili eylemler geliştiren tüm devrimci yurtsever gençleri selamlıyoruz. Türkiye metropollerinin her alanını faşizme karşı Zap alanına çevirelim.

Bu temelde partimiz PKK’nin 44. kuruluş yıl dönümü olan halkımızın Diriliş Bayramı’nı başta Önder APO’ya, tüm yurtsever Kürdistan halkına ve dünya insanlığına kutlu olmasını diliyoruz.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here